Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

kolmapäev, 21. veebruar 2024

Rohelise Mõtteviisi Külaskäik: Inspireeriv kohtumine Hanah LahegaTere kallid, lugejad!

Täna avnes meil võimalus kohtuda erakordse inimesega, kelle pühendumus keskkonnakaitsele ja kliimamuutustega võitlemisele on tõeliselt inspireeriv. Hanah Lahe on riigikogu liige ja keskkonnaaktivist, kes meid täna külastas ning jagas oma kogemusi ja teadmisi. 

Suurem teema, millele koos lastega keskendusime, oli ÜRO kestliku arengu eesmärgid. Lähemalt uurisime kolme neist eesmärkidest, mis puudutasid elurikkust, vee säästlikku kasutamist ning tarbimise mõju keskkonnale.

Rääkisime lastega elurikkusest ja selle olulisusest ning arutasime, kuidas saame aidata kaasa elurikkuse säilitamisele meie ümber. Samuti panime pead kokku, et mõelda, kuidas saame oma igapäevaelus vett säästlikumalt kasutada. Üllatav oli teada saada, kui väike osa maailmas olevast veest on tegelikult joogikõlbulik ning kui tähtis on seda ressurssi hoida ja kaitsta.
Kohtumisel arutasime ka tarbimise teemat, kus lapsed tõid välja olulise mõtte, et väikeste muudatustega saame kõik anda oma panuse keskkonnasõbralikuma tuleviku loomisesse. Näiteks eelistades riidest kotte kilekottide asemel poes ostude tegemisel või kasutades hammaste pesemisel vähem vett. Veel oli tore mõte Piialt, kes ütles, et soovib tulevikus leiutada sellisa masina, mis sorteeriks ja korjaks ise maha visatud prügi ära. 

Hanah Lahe innustas meid kõiki mõtlema suurelt ja tegutsema väikeste sammudega, et luua parem ja rohelisem tulevik meie kõigi jaoks. Tema sõnad ja kogemused julgustavad meid jätkama teekonda rohelisema maailma poole.

Kokkuvõttes oli see kohtumine mitte ainult õpetlik, vaid ka innustav kogemus lastele, kes nüüd teavad rohkem keskkonnast, selle olulisusest ning kuidas saavad nemad ise igapäevaelus anda oma panuse parema tuleviku loomisel.


Järgmise korrani, olge rohelised ja hoidke loodust!

Teie rohelise mõtteviisi eestvedajad

teisipäev, 5. detsember 2023

08.11.10

Keskkonna töörühma koosolek 08.11.23


Lasteaias toimus keskkonna töörühma koosolek, kus otsustati järgnev:

1. Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalal toimub võistlus, kus lasteaial on võimalus näidata oma tegevusi, mis on kaasa aidanud pakendijäätmete vähendamisele. Lasteaed Sipsik osaleb konkursil kampaanias „korduskasutus ja selleks ettevalmistus“. Registreerime oma tegevuse 12. novembriks: https://ewwr.eu/, meie teemaks jääb „Inspiratsioon pakenditest iglu ehitusel“, tegevusega anname pakenditele uue elu ja lastele koostegemise kogemuse. Kanistrite kogumise jaoks välja panna kogumiskastid, kuhu neid ladustada. Viktoria koostab sellekohase infokirja lastevanematele ja personalile.

2. Jõulupuu konkurss “Roheline kuusk!” lasteaiarühmadele, tähtaeg 20.nov 2023, korraldajateks Pere ja Kodu ning Eesti Ringmajandusettevõtete Liit.

Taaskasutatud materjalidest kuuse meisterdamine. Rohekuuse projektis osalevad kolm rühma: Päikesesipsikud, Rõõmusipsikud ja Mängusipsikud.

3. Kuusakoski Rohejaht, tähtaeg 31.märts 2024, kutsub lapsi ja noori üle Eesti koguma kokku tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja väikest va naelektroonikat, mida enam kasutada ei saa.

Osaleme kampaanias ja kogume koostöös peredega kokku küünlaümbrised ja nutiprahi. Lapsed meisterdavad jääkmaterjalidest kogumiskasti rühma. Ene koostab sellekohase infokirja lastevanematele ja personalile.

4. Kuulutame välja Kommikolli konkursi (6-7aastase lapse arengu hindamise mängu juurde maskott). Päikesesipsikute ja Rõõmusipsikute rühma lapsed teevad kavandid 22. novembriks.


Protokolli täisversioon leitav siit.

esmaspäev, 25. september 2023

Õunajooks

 25. septembril toimus Tallinna lasteaias Sipsik puuviljanädala lõpetuseks ja spordinädala alustuseks väikeste ja suurte Sipsikute traditsiooniline ÕUNAJOOKS.


Et mõnuga ja mõistlikult jooksurajale minna, alustasime õunajooksu muidugi soojendusega lasteaia terrassil.

Pärast seda oli lastel võimalus kolmes õunapunktis koos rühmaga erinevaid tegevusi teha. Väiksemad Sipsikud sorteerisid õunu, tegid õunamoosi ning viskasid õunad üle aia. Suurematel Sipsikutel toimus õunasadu, teatejooks õuntega ning lisaks pandi proovile ka enda reaktsioonikiirus ja tähelepanu.

 

Kui kõik punktid olid läbitud ja templid kaardile kogutud, algas õunajooks. Iga laps tegi enda jooksutiiru ümber lasteaia. Päeva kõige toredamad hetked olid kindlasti need, kui lapsed (ja ka õpetajad) üksteisele raja ääres kaasa elasid! 

See tegi jooksmise kindlasti palju lõbusamaks ja kergemaks. Õunajooksult sai iga laps kaasa endale maitsva õuna, spordinädala helkuri ja diplomi.Ilusat spordinädalat kõigile!

teisipäev, 19. september 2023

Keskkonnatöörühma koosseis 2023-24

 Keskkonnatöörühma koosseis 2023-24

 

Maarja Tarros - õpetaja

Viktoria Tutuko - õpetaja

Katrin Arusaar - õpetaja

Siiri Pentus - õpetaja

Maria Veike - õpetaja

Liisa Vari - õpetaja

Merle Mäeots – õpetaja abi

Karina Davõdovitš – õpetaja abi

Ene Hein – keskkonnatöörühma juht

Victor – Rõõmusipsik

Maria – Rõõmusipsik

Hugo – Päikesesipsik

Kaito – Päikesesipsik

Piia – Päikesesipsik

Laura Ojala - lapsevanem

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

 Tallinna Lasteaed Sipsik

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

 

Tallinn 19. 09. 2023 , kl 13.30 – 14.30

 

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Viktoria Tutuko, Katrin Arusaar, Merle Mäeots, Karina Davõdovitš

 

Päevakord:

1.     Töörühma liikmete kinnitamine

2.     Aasta teemade valimine

3.     Tegevuskava arutelu

4.     Ressursikulu analüüs – graafiline analüüs

5.     Blogi postitused

6.     Keskkonna ülevaatuse läbiviimine

7.    Teemakohased postitused Rohekooli FB lehel

 

Otsused:

 

·         Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:

Maarja - õpetaja

Viktoria - õpetaja

Katrin - õpetaja

Siiri - õpetaja

Maria - õpetaja

Liisa - õpetaja

Merle – õpetaja abi

Karina – õpetaja abi

Ene – keskkonnatöörühma juht

Victor – Rõõmusipsik

Maria – Rõõmusipsik

Hugo – Päikesesipsik

Kaito – Päikesesipsik

Piia – Päikesesipisik

Laura Ojala - lapsevanem

 

·         Õa 2023/24 meie poolt valitud  Rohelise Kooli teemad, millele keskendume tegevuskava koostamisel:

Elurikkus ja loodus.

Toit

Transport (mis ka toiduga seotud)

 

Teemad on seotud rühmade projektõppe teemadega, lasteaia arengukava ja õppekavaga.

Teemade jagamine vanemate rühmade vahel:

Päikesesipsikud  -  Toit ja toiduga seotud transport.

Rõõmusipsikud  -  Elurikkus ja loodus.

Naerusipsikud  - Transport

 

Teemadega seotud rühmade õpetajad vastutavad materjalide ja piltide ülespaneku eest Rohelise kooli stendil. Samuti saadavad Enele Rohekooli FB postitusteks igakuiselt kokkuvõtte tegevustest ja õppekäikudest, mis seonduvad Rohelise Kooli teemadega.

NB! Kindlasti  lisada artiklile, mis mõju oli tegevusel lastele, mida nad õppisid tegevuste käigus, tagasiside küsimine lastelt.

 

·         Esimesed keskkonnakampaaniate tegevused:

18.-22. september – puuviljanädal – innustada lapsi sööma puu- ja köögivilju igapäevaselt.

22. september – autovaba päev – esitada nii personalile kui ka lapsevanematele väljakutse liikuda võimalusel ilma autota, kaardistada rühmas laste liikumisviis „kuidas tulin lasteaeda?“ (jalgsi, rattaga, bussiga jne)

30.september – fotokonkurss „Puraviku pilt“ – võimalus osaleda, kaasates lapsevanemaid, lasteaiavälisel konkursil

2.-6. oktoober – leivanädala kokkamisega seotud tegevused rühmades

18.-26.november Jäätmetekke vähendamise nädal – teemaks „Pakendid“

 

Teemakuud:

Oktoober -  hõimukuu ( muinasjutud hõimurahvastelt, uued sõnad).

Jaanuar  -    mitmekultuurilisuse kuu – tutvuda ja valmistada teiste maade rahvaste toite oma rühmaga, tutvustada neid teistele lasteaiakaaslastele – nt laste toidumess

 

·         Tutvumine ressursikulu analüüsi koostamisega. Arutlemine analüüsi koostamise üle.

 

·         Järgmisel koosolekul vaatame üle keskkonnaülevaatuse läbiviimise küsimustikud. 

 

 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Siiri Pentus

 

 

 

 

pühapäev, 10. september 2023

Loodusmaja õppeprogramm „Elurikkus Aegna saarel“

Lasteaiale Sipsik on traditsiooniks saanud, et koolieelikute rühma lapsed alustavad oma viimast lasteaia-aastat laevareisiga Aegna saarele.

Nii osalesid septembri alguses Rõõmusipsikute ja Päikesesipsikute rühma lapsed giidi juhendamisel loodusmaja õppeprogrammis „Elurikkus Aegna saarel“.

Piraatide aarde avastamise võtmes õppisid lapsed tundma saare loodust. Aarded, millele jahti peeti, olid seekord taimemaailmast. Nii mõnedki taimed ja nende kasutusviisid olid lastele juba tuttavad ja andsid palju kõneainet aruteludeks.


Kõige toredam oli metsa all oma käega mustikaid korjata ja kõige oodatum hetk muidugi piknik loodusmaja grilliplatsil.

Saime teada maastikukaitseala kaitse väärtustest ja kaitsealustest liikidest ning kinnitust juba olemasolevatele teadmistele prügi sorteerimisest ja selle vajalikkusest. Kogu teekonna jooksul said üha enam selgeks looduse ja keskkonna hoidmise põhitõed.


Retke lõpetuseks arvas üks Päikesesipsik: „Ma hakkan neid piraate lausa armastama, kui nad nii hästi on loodust tundnud ja hoidnud.“

 

esmaspäev, 14. august 2023

Ressursikulu analüüs 2023

Keskkonnategevuste tulemuslikkust jälgitakse igapäevaselt lähtudes Tallinna lasteaia Sipsik  säästva majandamise põhimõtetest:

1.       Elektri kokkuhoiuks kustutame pidevalt tulesid ning võimaluse korral rakendame osalist valgustust. Kuivatuskappe kasutame siis, kui vähemalt 50 % ruumist on täidetud.

2.       Õhtul töölt lahkudes vaatame üle, kas aknad on kinni, tuled kustutatud (sh ka keldrikorruse koridoris), kas veekraanid on kinni keeratud.  

3.       Lasteaia küttesüsteemid hoitakse korras. Välisandur on reguleeritud nii, et toa õhutemperatuur on 21 kraadi. Ilmade soojenedes kevad- suvisel perioodil on küttesüsteem välja lülitatud.

4.       Kui rühmaruum on pikemalt suletud (enam kui kaks päeva), siis lülitame põrandakütted tualettruumides välja.

5.       Säästame lasteaia veekulusid.  Tilkuvad kraanid, WC-pottide loputuskastid ja torud parandatakse esimesel võimalusel. Probleemide ilmnemisel edastatakse info koheselt.

6.       Lasteaia vee – ja elektrikulusid säästetakse kokkuleppeliselt terve lasteaia meeskonna poolt.

7.       Vee säästmiseks on segistitele paigaldatud aeraatorid, mis vähendavad oluliselt jooksva vee hulka.

8.       Segisti veetarve kontrollimiseks on rühmades läbi viidud katsed “kui kaua kulub pooleliitrise anuma täitmiseks ja kui palju kulub vett käte pesemisele”

9. Lisaks on loodud lastega ja lastele sotsiaalreklaam “Säästa vett!”, lisaks on rühmades loodud lastega lühikesed reklaamklipid elektri ja looduse säästmisest ning tervislikust toitumisest.

10.   Kasutame joogiveena kraanivett.

11.   Paberikulu säästmiseks on sisse viidud arvutipõhine info edastamine ja dokumentatsioon.

12.   Säästame paberit ja printeritahma, printides mustvalgelt. Ühepoolselt prinditud nn vigadega dokumendipaberid võtame taaskasutusse.

13.   Paberikulu säästmiseks oleme  kasutule võtnud jääkmaterjalid.

14.   Kõikide kunstitööde, uute mängude  ja meisterduste tegemisel kasutame ainult lasteaia laost leitud ja saadud vahendeid ning jääkmaterjale.

15.   Lasteaia õuealal olevad liivakastid katame pärast mängimist võrkudega, et hoida liiva puhtana.

16.   Koostöös lastevanematega korrastame  igaaastaselt lasteaia õueala ja korraldame talgupäeva „Teeme ära!“ kampaania raames.

17.   Kui lasteaed on suletud, siis on lasteaia väravad lukustatud. Tagatud on õuealal olevate mänguvahendite pikaajalisem säilimine ja tehniline ülevaatus koos hooldusega 1 kord aastas.

18.   Ülemajalistel väljasõitudel, kus oleme kavandanud ka laste toitlustamise, oleme ühekordsed plastiknõud asendanud vastutustundlikuma valikuga st, et iga laps võtab kaasa oma matkanõud.

19.   Biojäätmete kogumiseks on rühmades kogumisanumad ja õuealale soetatud biojäätmete konteiner.

20.   Plast- ja metallpakendi ning joogikartongi jaoks on vastav kogumismahuti.

21.   Lasteaia õpikeskkonna parendamiseks ja lisaväärtuse loomiseks osaleme aktiivselt erinevatel konkurssidel, koostame  ja viime ellu erinevaid projekte.