Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

reede, 19. aprill 2024

Laste keskkonnakonverents „Tegijad looduses“

Tallinna lasteaias Sipsik korraldati traditsiooniline laste keskkonnakonverents „Tegijad looduses“, mille eesmärgiks oli väärtustada loodust ja elurikkust ning suurendada laste teadlikkust loodushoiust.

Lapsed õppisid tundma aasta 2024 tegijaid looduses ja nende elukeskkonda, tutvustades lasteaiakaaslastele aasta looduse tegijat, kelle kohta on uurimistöö jooksul materjali kogutud. Mängusipsikud valisid saarma, Rõõmusipsikud tutvustasid kägu, Südamesipsikud tamme, Tähesipsikud koha, Naerusipsikud kamperriisikat ja Päikesesipsikud valisid kirju-tumesilmiku.

Peale konverentsi avamist Nähka juhtimisel lugesid Rohelise Sipsiku Liidu liikmed, kes kandsid konverentsil ka Rohelise kooli rinnamärki, lasteaiakaaslastele ette eelmise koosoleku otsused ja ettepanekud õueala heakorra kohta. Seejärel tutvustasid rühmad oma plakatit ja töötoa tegevusi.

Laste konverentsil said lapsed uusi teadmisi ja ettekande tegemise ning esitamise kogemusi, elada kaasa oma toredatele lasteaiakaaslastele ja osaleda töötubades aktiivselt käelistes ja loovtegevustes ning mängudes

 


neljapäev, 4. aprill 2024

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll 04.04.2024

 Tallinna Lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 4

Tallinn 04. 04. 2024, kl 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Merle Mäeots, Viktoria Tutuko, Laura Ossul ja Rõõmusipsikute rühmast Victor Marcus ja Marta Mirell ning Päikesesipsikute rühmast Piia, Herta ja Eleanora

Päevakord:

1.    Keskkonnaülevaatuse 2024 kokkuvõte lastevanemate küsimustiku põhjal

2.    Keskkonnatöörühma nime osas jätkuv arutelu

3.    Jooksvad küsimused

Kuulati:

Keskkonnatöörühma juht Ene andis ülevaate keskkonna ülevaatuse lastevanemate küsitluse tulemusteast. Keskkonna ülevaatus viidi läbi veebruaris 2024. Lastevanematele edastati vastamiseks küsimused Google forms keskkonnas kõigi Rohelise kooli teemade kohta. Ülevaatuse kokkuvõttes toodi välja, millega on meil hästi ja mida saame veel paremini.

Lastega arutleti veel järgmiste teemade üle: Kliimamuutused; Paberikasutus rühmades; Elektri tarbimine, Transport - autovaba päev; Toit - pöörame rohkem tähelepanu toidu päritolu- maale. Eestis kasvatatud toidu väärtustamine;

Elurikkus ja loodus - aiandus ja omakasvatatud toit, mis on kõige parem. Tervis - kraanivesi ja selle puhtus.

Otsustati:

Laste ettepanekul on keskkonnatöörühm ROHELISE SIPIKU LIIT ehk edaspidi RSL.


Keskkonna ülevaatuse arutelu käigus lastepoolsed tähelepanekud ja ettepanekud:

·         Hommikuringides arutada lasteaia õueala kokkuleppeid.

·         Juhatavad sildid mänguasja- kastidele.

·         Kaaned prügikastidele, et linnud ei tassiks prügi laiali.

·         Kännupakud kokkulepitud kohtadesse.

·         Mudaköögid võiksid rohkem korras olla.

·         Õueõpitoa ees  jalgade puhastusmatt.

·         Mänguväljakule paigutame positiivse sisuga suunavad sildid.

·         Pöörame rohkem tähelepanu puudele ja põõsastele, hoiame neid.

·         Vaatame üle Putukahotelli ja mõtleme, kuidas sinna putukaid meelitada.

·         Liivaga mängime liivakastis ja mulda ning multši võtame mänguks ainult vähe.

·         Õuekriitidele sobib puidust kast.

·         Mõlemasse trepikotta tuleb  RSL postkast, kuhu saab postitada ettepanekud, kuidas lasteaias saab keskkonnasõbralikult tegutseda.

·         Postkastid seavad sisse Päikesesipsikud ja Rõõmusipsikud vastavalt oma trepikotta.

 

Üksmeelselt hinnati suurimaks saavutuseks Rohelise kooli programmi rakendamisel laste kaasamine ja kõige kõrgemalt hindame välisekspertide kaasamist rühmaprojektidesse, mis on seotud ka Rohelise kooli teemadega.


 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Siiri Pentus

 

 

 

esmaspäev, 18. märts 2024

Südamesipsikute tomatid

 

Tallinna lasteaia Sipsik väikesed Südamesipsikud alustasid veebruari keskel linnaaiandusega tegelemisel tomatitaimede ettekasvatamisega. Alustuseks vaatlesid lapsed tillukesi tomatiseemneid ja pilti tomatitaimest. Õpetaja abiga valiti kasvatamiseks välja poti- ja rõdutomat "Vilma". Lapsed panid külvikasti mulla, tegid sellesse lohukese ning lükkasid sõrmega sinna sisse tomati seemnekese. Vajutasid mulda enda nimesildiga pulga ja igaüks kastis veepritsiga külvatut hoolega. Mõne aja möödudes üllatas lapsi ühel hommikul esimene tärganud taim. Lapsed jälgisid pidevalt, kuidas seemnest hakkab kasvama taim ja jätsid hoolega meelde, et taimeke vajab kasvamiseks päikest ja vett. Südamesipsikutel tekkis ka küsimus, et kuidas tomatitaimed juua saavad, kui neil suud pole? Südamesipsikud nägid, et taimepotil on all augud sees ja sealt lähebki vesi juurtesse. Lapsed uurisid ka tomatitaime, mis oli kogemata mullast välja tulnud. See taim oli ära kuivanud, sest ei saanud enam juua. Leppisime kokku, et vaatame väikseid tomatitaimi ainult silmadega, siis ei tee see tomatitaimele haiget. Lastel tekkis ka uus küsimus, et mis tomatitaime küljes kasvama hakkab, kui ta suureks kasvab? Südamesipsikud teavad hetkel vastust - banaanid. Eks saame näha.

Oleme nüüd kasvuhoone ootel, et tomatitaimed kasvuhoonesse ümber istutada ja seal nende eest hoolt kandma hakata, igaüks oma taime eest. Just nii nagu ütles rebane väikesele printsile: „Sa vastutad alati kõige selle eest, mis sa taltsutanud oled. Sa vastutad oma taime eest…”
teisipäev, 27. veebruar 2024

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll 27.02.2024

 

Tallinna Lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinn 27. 02. 2024, kl 14.00 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Katrin Arusaar, Merle Mäeots, Maria Veike

Päevakord:

1.    Keskkonnaülevaatuse 2024 kokkuvõte personali küsimustiku põhjal

2.    Laste keskkonnakonverents „Aasta tegijad looduses“

3.    Õppeaiandus: söögitaimede kasvatamine Keskkonna- ja Kommunaalametile esitatud projekti „Sipsikute aiaseiklus“ raames

4.    Jooksvad küsimused

Otsused:

1.    Keskkonnatöörühma juht Ene Hein andis ülevaate keskkonnaülevaatuse läbiviimisest personali küsitluse põhjal. Ülevaatuse käigus vaadeldi kaheteistkümne teema olukorda õppetöös ja igapäevaelu korraldamises. Küsitluses osales 41% töötajatest. Saadud tulemuste põhjal võime öelda, et enam vajab tähelepanu personali kaasamine ja teavitamine. Meie poolt valitud kolme teema (Elurikkus ja loodus; Toit, Transport) puhul toodi välja, et arendamist vajab lindude talvise toidulaua katmine, toidu päritolu ja transpordi keskkonnamõjude kohta õpetamine ja laste järjepidev kaasamine ise toidu valmistamisel.

2.    Laste keskkonnakonverents viia läbi 19.aprillil. Laste huvidest ja projektiteemadest lähtuvalt jaotada aasta tegijad looduses järgnevalt: 

     Naerusipsikud- KAMPERRIISIKAS

     Mängusipsikud- SAARMAS

     Rõõmusipsikud- KÄGU

     Tähesipsikud- KOHA

     Südamesipsikud- TAMM

     Päikesesipsikud- KIRJU TUMESILMIK LIBLIKAS

3.    Õppeaianduse tarbeks panevad Rõõmusipsikud mulda kurgitaimed, Südamesipsikud tomatitaimed, Tähesipsikud kartulid, Päikesesipsikud maitsetaimed, Mängusipsikud ja Naerusipsikud erinevad toidutaimed. Iga rühm istutab õueala lillekastidesse lilled.

4.    Jooksvad küsimused: Rõõmusipsikute rühma teod jäävad endiselt nende rühma. Õpetaja Kadi võtab juhtiva rolli nende eest lastega hoolitsemisel.

 

 

 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Maria Veike

kolmapäev, 21. veebruar 2024

Rohelise Mõtteviisi Külaskäik: Inspireeriv kohtumine Hanah LahegaTere kallid, lugejad!

Täna avnes meil võimalus kohtuda erakordse inimesega, kelle pühendumus keskkonnakaitsele ja kliimamuutustega võitlemisele on tõeliselt inspireeriv. Hanah Lahe on riigikogu liige ja keskkonnaaktivist, kes meid täna külastas ning jagas oma kogemusi ja teadmisi. 

Suurem teema, millele koos lastega keskendusime, oli ÜRO kestliku arengu eesmärgid. Lähemalt uurisime kolme neist eesmärkidest, mis puudutasid elurikkust, vee säästlikku kasutamist ning tarbimise mõju keskkonnale.

Rääkisime lastega elurikkusest ja selle olulisusest ning arutasime, kuidas saame aidata kaasa elurikkuse säilitamisele meie ümber. Samuti panime pead kokku, et mõelda, kuidas saame oma igapäevaelus vett säästlikumalt kasutada. Üllatav oli teada saada, kui väike osa maailmas olevast veest on tegelikult joogikõlbulik ning kui tähtis on seda ressurssi hoida ja kaitsta.
Kohtumisel arutasime ka tarbimise teemat, kus lapsed tõid välja olulise mõtte, et väikeste muudatustega saame kõik anda oma panuse keskkonnasõbralikuma tuleviku loomisesse. Näiteks eelistades riidest kotte kilekottide asemel poes ostude tegemisel või kasutades hammaste pesemisel vähem vett. Veel oli tore mõte Piialt, kes ütles, et soovib tulevikus leiutada sellisa masina, mis sorteeriks ja korjaks ise maha visatud prügi ära. 

Hanah Lahe innustas meid kõiki mõtlema suurelt ja tegutsema väikeste sammudega, et luua parem ja rohelisem tulevik meie kõigi jaoks. Tema sõnad ja kogemused julgustavad meid jätkama teekonda rohelisema maailma poole.

Kokkuvõttes oli see kohtumine mitte ainult õpetlik, vaid ka innustav kogemus lastele, kes nüüd teavad rohkem keskkonnast, selle olulisusest ning kuidas saavad nemad ise igapäevaelus anda oma panuse parema tuleviku loomisel.


Järgmise korrani, olge rohelised ja hoidke loodust!

Teie rohelise mõtteviisi eestvedajad

teisipäev, 6. veebruar 2024

Tervisehommik Naeru- ja Tähesipsikute rühmale

Tallinna lasteaia Sipsik lastevanematel on alati häid mõtteid ja tahet olla toeks õpetajatele ning panustada õppetegevustesse. Nii oli seekord eksperdina projektõppesse kaasatud Emilie ja Roberti ema Mari, kes on hambaarst ja kelle ettepanekul viidi Naeru- ja Tähesipsikute rühmale läbi tervisehommik. Hambaarst rääkis lastega hammaste tervisest ning headest hambapesu harjumustest, mida iga laps harjutas ka ise Mari poolt kaasa võetud „hobuse“ hambaid harjates. Lapsed said teada, et suu- ja hammaste tervise hoidmiseks on oluline juua janu korral vett, süüa tervislikult, pidada toidukordade vahel pausi, pesta hambaid kaks korda päevas kaks minutit ja käia kord aastas hambaarsti juures. Kohtumist hambaarstiga jääb meenutama igale lapsele jagatud õpetlik „Suukooli“ materjal.
teisipäev, 5. detsember 2023

08.11.10

Keskkonna töörühma koosolek 08.11.23


Lasteaias toimus keskkonna töörühma koosolek, kus otsustati järgnev:

1. Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalal toimub võistlus, kus lasteaial on võimalus näidata oma tegevusi, mis on kaasa aidanud pakendijäätmete vähendamisele. Lasteaed Sipsik osaleb konkursil kampaanias „korduskasutus ja selleks ettevalmistus“. Registreerime oma tegevuse 12. novembriks: https://ewwr.eu/, meie teemaks jääb „Inspiratsioon pakenditest iglu ehitusel“, tegevusega anname pakenditele uue elu ja lastele koostegemise kogemuse. Kanistrite kogumise jaoks välja panna kogumiskastid, kuhu neid ladustada. Viktoria koostab sellekohase infokirja lastevanematele ja personalile.

2. Jõulupuu konkurss “Roheline kuusk!” lasteaiarühmadele, tähtaeg 20.nov 2023, korraldajateks Pere ja Kodu ning Eesti Ringmajandusettevõtete Liit.

Taaskasutatud materjalidest kuuse meisterdamine. Rohekuuse projektis osalevad kolm rühma: Päikesesipsikud, Rõõmusipsikud ja Mängusipsikud.

3. Kuusakoski Rohejaht, tähtaeg 31.märts 2024, kutsub lapsi ja noori üle Eesti koguma kokku tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja väikest va naelektroonikat, mida enam kasutada ei saa.

Osaleme kampaanias ja kogume koostöös peredega kokku küünlaümbrised ja nutiprahi. Lapsed meisterdavad jääkmaterjalidest kogumiskasti rühma. Ene koostab sellekohase infokirja lastevanematele ja personalile.

4. Kuulutame välja Kommikolli konkursi (6-7aastase lapse arengu hindamise mängu juurde maskott). Päikesesipsikute ja Rõõmusipsikute rühma lapsed teevad kavandid 22. novembriks.


Protokolli täisversioon leitav siit.