Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

kolmapäev, 30. jaanuar 2019

Sipsik hoiab loodust

29.jaanuaril andsid Tallinna lasteaia Sipsik õpetajad lastele Harku metsas loodushoiuteemalise etenduse.
Kuidas prügi metsa alla sattus ja mida teha, et nii ei juhtuks – seda said Tallinna lasteaia Sipsik lapsed jälgida eile Harku metsas, kus nende õpetajad esitasid Marje Normani loodushoiuteemalise näidendi „Loomad leiavad metsast prügi“. Lugu oli põnev ja võeti laste poolt toredasti vastu. Küll oli tore peale etendust puhtas ja hoitud metsas kelgutada ja matkata.
Usume, et väikesed Sipsikud kannavad lasteaias omandatut endaga kogu elu ja oskavad hoida Eestimaa kaunist loodust.


teisipäev, 15. jaanuar 2019

Koosoleku protokoll nr 3

Tallinna lasteaed Sipsik
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3
Tallinn 14.01.2019
Kell 13.30 – 15.00
Osavõtjad: Ene Hein, Getter Saaroja, Tage Kosk, Agne Ruben
Päevakord:
  1. Keskkonna ülevaatuse küsimustike läbi vaatamine (lapsevanemad, personal)
  2. Keskkonna ülevaatuse laste intervjueerimise küsimustiku koostamine lähtudes Rohelise kooli teemadest: Elurikkus ja loodus, Meri ja rannik, Tervis ja heaolu
Otsustati:
  1. Luua google forms keskkonnas lastevanematele ja personalile elektroonilised küsitlused, mille õpetaja Getter edastab rühmaõpetajatele 18. jaanuariks 
  2. Selekteerida ja vaadelda küsitluse valdkondi selle järgi, millega tuleks veelgi enam tegeleda, mis vajaks parendamist
  3. Jaotada ülevaatuse küsimustikud teemade kaupa rühmade vahel nii, et iga rühma lapsevanemad saavad vastamiseks kaks teemat: Südamesipsikud - Lasteaia õueala; Info, teavitamine, kaasamine; Tähesipsikud - Prügi; transport; Rõõmusipsikud - Tervis ja heaolu; Globaalne kodakondsus; Päikesesipsikud – Energia; Vesi; Mängusipsikud – Kliimamuutused; Jäätmed; Naerusipsikud – Elurikkus ja loodus; meri ja rannik
  4. Lastega teemade arutlemisel töötada välja intervjuu küsimustikud kolme meie poolt valitud teema kohta (vt lisa 1)
  5. Lastega läbiviidavas intervjuus osaleb 30 last: 10 5-aastast, 10 6-aastast ja 10 7-aastast ja lastega viivad intervjuu läbi õpetaja Getter, õpetaja Siiri ja õpetaja Tage ning intervjuu on läbi viidud 10.veebruariks

Koosoleku juhataja: Ene Hein 
Protokollija: Getter Saaroja


laupäev, 12. jaanuar 2019

Keskkonnatund Pandipakendi keskuses

11. jaanuaril avanes Päikesesipsikute rühmal suurepärane võimalus osa saada harivast keskkonnatunnist ja õppekäigust Eesti Pandipakendi käitluskeskuses.
Läbi kaasahaarava slaidiesitluse said lapsed teada, mis on pandipakend ja pandisüsteem, milline on plastpudeli ja plekkpurgi teekond, mis on plastikust prügisaared ja milline on inimtegevuse mõju loodusele.
Nähtust ja kuuldust innustust saades avaldas Ats Lukas meile kõigile tänuväärse mõtte: „Kui ma suurena jalgpalluriks saan ja mul  palju raha on, siis koristan ma prügisaared ära ja teen kogu maakera puhtaks!“

Aitäh Katriinile, kes aitas  suurendada Sipsikute keskkonna-alaseid teadmisi ja näitas meile pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust.