Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

esmaspäev, 29. aprill 2019

Sipsikute ülemajaline väljasõit

26. aprilli hommikul sättisid Tallinna lasteaia Sipsik väikesed ja suured end bussi ja sõit Nõmme poole võis alata.
IMG_0762 (1)
Kohale jõudes avastasime, et Glehni loss asub kõrgel mäe otsas ja meil ei jää muud üle, kui hakata otsima treppi, mida mööda saaks lossi juurde üles ronida. Vana, kuid ilusa trepi leidmine läks kiirelt ja nii olime peagi lossi juures.
Seal ootas kõiki õpetaja Leila, kes meid Palmimajja juhatas ning andis igale rühmale ümbrikud ristsõna ja Glehni pargi kaardiga. See ei olnud lihtsalt kaart, vaid orienteerumiskaart, kuhu võis märkida kõik läbitud punktid. Millises järjekorras punkte läbida, see jäi kõikidel rühmadel enda otsustada. Endomondo rakendusega pidid läbitud rajast tulema vägagi erinevad pildid.
Glehni pargis on palju vanu vaatamisväärsusi, mida lapsed uudistasid. Kõigepealt loss, Palmimaja, suur Vanapagana kuju, mis algselt oli Kalevipoja kuju, Krokodill ja Tähetorn. Paeluv oli ka Glehni pargi loodus: erinevad puuliigid, varakevadised metsalilled ja sipelgapesad. Sipsikud proovisid ka köievedu ja lõbusaid mänge suure kireva langevarjuga.
Ja siis oligi aeg kauaoodatud lõunasöögiks kõrgete mändide all pehmel samblal.
Veel üks ühispilt kivise Krokodilliga ning oligi aeg bussi poole suunduda.
Muljeid oli palju ning ühtlane jutuvada täitis bussi terveks tagasisõiduks. Suur park, ilus loss, võimas krokodill, kõrge tähetorn, uhked sipelgapesad, asjalikult töökad sipelgad, lõbusad mängud, maitsev lõunasöök, kosutav metsaõhk - matkamine on tore!
Matka juhtisid õpetajad Leila Toit ja Siiiri Pentus.

teisipäev, 16. aprill 2019

Sipsiku keskkonnategu

15.aprillil tuletasime meelde, kui tore on õues õppida. Viisime lasteaia õuealal läbi keskkonnahommiku Nähkaga, kes tundis rõõmu sinitaevas säravast kevadpäikesest ja koos Juuliga peenramaal askeldamisest ning seemnete külvamisest.
Pärast  Juuli ja Nähka esinemist korraldasime minitalgud, kus lapsed valisid tööde nimekirjast omale sobiva töö. Nooremad lapsed puhastasid liivakasti ümbruse teed, külvasid maitsetaimede seemneid ja riisusid hekialuseid. Vanemate rühmade lapsed pühkisid õueõpitoa põrandad, korrastasid mänguasjade kuuri, istutasid lilletaimi, korjasid kokku kivid ja vedasid ära talveprahi. Nii üheskoos tegutsedes muutsime lasteaia õueala säravaks kui päike. 
Tegusa hommiku lõpetasime õues talgusupi söömisega. Meie keskkonnategu muutis kõigil meele rõõmsaks ja südame soojaks.
reede, 5. aprill 2019

Rohelise kooli küsitlus 2019

Rohelise koolis küsitlus 2019.
Küsitlus viidi läbi ajavahemikus jaanuar 2019 - märts 2019.
Tulemusi võrreldi alateemade ja eelmise aasta tulemuste järgi.
Küsitlus viidi läbi nii lasteaia personali kui ka lastevanemate seas digitaalselt kasutades selleks internetikeskkonda Google Forms.

Tulemused:
1)Küsitlus personalile. 
Aastal 2018 oli vastanuid kokku 14, kuid sel aastal oli neid 11.
Suurimad saavutused aastal 2019:
• Oleme teavitanud meie allhankijaid, et vajame keskkonnasõbralikult toodetud materjale ja vahendeid.
• Oleme levitanud meedias ja sotsiaalmeedias infot meie keskkonnasõbralikkuse kohta.
• Lapsed õpivad tihedamalt Eestimaa loodusega seotud teemasid, käiakse erinevatel õppekäikudel loodusesse ning erinevate veekogude äärde.
• Lastele ja vanematele räägitakse üha rohkem veelindude toitmise kahjulikkusest.
• Lapsed saavad lasteaia õuealal igapäevaselt panna lindude toidumajja toitu, uurida putukaid ja taimi ning kasvatada ise ka maitsetaimi.
• Kustutame tuled, kui ruumis kedagi pole või kui päevasel ajal on ruumis piisavalt naturaalset valgust.
• Tutvustame teiste maade kombeid ja toitu.
• Soovitame üha rohkem tarbida kraanivett ja oleme lastele selgitanud kust tuleb kraanivesi ja mis saab kasutatud veest.
• Lasteaia personal käib aktiivselt nädalavahetustel väljas jalutamas.
• Kogutakse tõhusalt biojäätmeid muust prügist eraldi ja suurenenud on ka teadlikkus oma jäätmete tootmisest.

Arengukohad aastal 2019:
• Järgida rohkem tööaega arvutis ja lülitada need välja kui keegi neid ei kasuta.
• Jälgida rohkem ja õpetada lapsi, kuidas õigesti käsi pesta.
• Koguda rohkem pandipakendeid
• Jälgida vee tarbimist ja veekulu erinevatel aegadel.
• Kasutada nädalavahetustel rohkem ühistransporti isikliku auto asemel.

2) Küsitlused lastevanematele
Teema: Meri ja rannik; Elurikkus, loodus ja õueala.
2018 aastal oli vastanuid 22, kui sel aastal 13.
Suurimad saavutused 2019 aastal:
• Õppetöös on üha enam erinevaid teemasid seoses mere ja rannikuga ning Eestimaa loodusest. Korraldatakse ka vastavaid õppekäike.
• Kasutatakse rohkem loodussäästlikke puhastusvahendeid.
• Lasteaia personal on teavitanud veelindude toitmise kahjulikkusest.
Arengukohad 2019 aastal:
• Uurida täpselt, kui palju Eesti taime-, seene- ja loomaliike lapsed tunnevad.
• Rajada lasteaia õuealale erinevaid peenraid, kus kasvatada toidutaimi ja õppida erinevaid aiatöid.
• Jätta õuealale niitmata murulapp, kus lapsed saaksid uurida erinevaid putukaid ja taimi.

Teema: Prügi ja jäätmed; Transport
2018 aastal oli vastanuid 40, kuid sel aastal 18.
Suurimad saavutused 2019 aastal:
• Paberit ja pappi ning pandipakendeid kogutakse muust prügist eraldi.
• Soovitatakse aktiivsemalt inimestel käia jala, mistõttu pole ka hommikuti enam lasteaia ees nii palju autosid.
Arengukohad 2019 aastal:
• Koguda eraldi ka pakendeid ja selgitada lastele, miks on see vajalik.
• Jälgida rohkem, kui palju jäätmeid toodame ja selgitada ka lastele, miks on see vajalik.
• Soovitada rohkem kasutada ühistransporti või auto jagamist.

Teema: Vesi ja energia
2018 aastal oli vastanuid 29, sel aastal 16.
Suurimad saavutused 2019 aastal:
• Lasteaia õppetöös selgitatakse vee säästmise vajadust.
• Jälgitakse rohkem tulede kasutamist päevasel ajal.
Arengukohad 2019 aastal:
• Käsitleda lasteaia õppetöös rohkem vee ja eluslooduse seoseid.
• Koguda vihmavett.
• Rääkida lastele põhjalikumalt, kust tuleb kraanivesi ja mis saab kasutatud veest.

Teema: Kliimamuutus; Prügi ja jäätmed
2018 aastal oli vastanuid 34, kuid sel aastal 13.
Suurimad saavutused 2019 aastal:
• Lapsed saavad lasteaias kasvatada erinevaid maitsetaimi.
• Lasteaia menüüs on vähemalt kord nädalas kalatoidud.
• Jälgitakse rohkem jäätmete tekkimist ja sorteerimist. Kogutakse biojäätmeid ning paberit ja pappi muust prügist eraldi.
• Prügi tekkimise ja sorteerimise teemasid käsitletakse lasteaias aktiivselt.
Arengukoht 2019 aastal:
• Koguda ka pakendeid muust prügist eraldi.

Teema: Globaalne kodakondsus; Tervis ja heaolu
2018 aastal oli vastanuid 17, kuid sel aastal 3.
Suurimad saavutused 2019 aastal:
• Lasteaias tutvustatakse süsteemselt Eesti tähtpäevi, toitu, muinasjutte, muusikat ja kodukohta.
• Lasteaias rõhutatakse, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära või muude omaduste tõttu.
• Lasteaias on loodud kiusamisvaba õhkkond ja lastele meeldib lasteaias käia.
• Lasteaias on loodud lastele päevakava, mille jooksul nad saavad palju liikuda.
• Lastel on võimalik käia õus iga päev.
Arengukohad 2019 aastal:
• Tutvustada lasteaia õppetöös rohkem teiste maade muinasjutte, kombeid, toitu ja muusikat.
• Süüa tihedamalt salateid, puuvilju ja muud tervislikku.