Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

neljapäev, 2. mai 2019

Ressursikulu analüüs 2019


Ressursikulu analüüs 2019:

Keskkonnategevuste tulemuslikkust jälgitakse igapäevaselt lähtudes Tallinna lasteaia Sipsik säästva majandamise põhimõtetest:
 1. Elektri kokkuhoiuks kustutame pidevalt tulesid ning võimaluse korral rakendame osalist valgustust. Kuivatuskappe kasutame siis, kui vähemalt 50 % ruumist on täidetud.
 2. Õhtul töölt lahkudes vaatame üle, kas aknad on kinni, tuled kustutatud (sh ka keldrikorruse koridoris), kas veekraanid on kinni keeratud.
 3. Lasteaia küttesüsteemid hoitakse korras. Välisandur on reguleeritud nii, et toa õhutemperatuur on 21 kraadi. Ilmade soojenedes kevad- suvisel perioodil on küttesüsteem välja lülitatud.
 4. Kui rühmaruum on pikemalt suletud (enam kui kaks päeva), siis lülitame põrandakütted tualettruumides välja.
 1. Säästame lasteaia veekulusid. Tilkuvad kraanid, WC-pottide loputuskastid ja torud parandatakse esimesel võimalusel. Probleemide ilmnemisel edastatakse info koheselt.
 2. Lasteaia vee – ja elektrikulusid säästetakse kokkuleppeliselt terve lasteaia meeskonna poolt.
 3. Vee säästmiseks on segistitele paigaldatud aeraatorid, mis vähendavad oluliselt jooksva vee hulka.
 4. Segisti veetarve kontrollimiseks on rühmades läbi viidud katsed “kui kaua kulub pooleliitrise anuma täitmiseks ja kui palju kulub vett käte pesemisele”
 5. Lisaks on loodud lastega ja lastele sotsiaalreklaam “Säästa vett!”, lisaks on rühmades loodud lastega lühikesed reklaamklipid elektri ja looduse säästmisest ning tervislikust toitumisest.
 6. Alates märtsist 2019 oleme lõpetanud lasteaia Sipsik ja Saku Läte OÜ vahelise pudelivee lepingu ja kasutame joogiveena kraanivett.
 1. Paberikulu säästmiseks on sisse viidud arvutipõhine info edastamine ja dokumentatsioon.
 2. Säästame paberit ja printeritahma, printides mustvalgelt. Ühepoolselt prinditud nn vigadega dokumendipaberid võtame taaskasutusse.
 3. Paberikulu säästmiseks oleme kasutule võtnud jääkmaterjalid.
 4. Kõikide kunstitööde, uute mängude ja meisterduste tegemisel oleme 2018/19 õa kasutanud ainult lasteaia laost leitud ja saadud vahendeid ning jääkmaterjale.
 1. Lasteaia õuealal olevad liivakastid katame pärast mängimist võrkudega, et hoida liiva puhtana.
 2. Koostöös lastevanematega korrastame igaaastaselt lasteaia õueala ja korraldame talgupäeva „Teeme ära!“ kampaania raames.
 3. Kui lasteaed on suletud, siis on lasteaia väravad lukustatud. Tagatud on õuealal olevate mänguvahendite pikaajalisem säilimine ja tehniline ülevaatus koos hooldusega 1 kord aastas.
 4. Ülemajalistel väljasõitudel, kus oleme kavandanus ka laste toitlustamise, oleme 2018/19 õa ühekordsed plastiknõud asendanud vastutustundlikuma valikuga st, et iga laps võtab kaasa oma matkanõud.
 5. Biojäätmete taaskasutamisel on õuealale soetatud uuenduslik vermikomposter.
 6. Lasteaia õpikeskkonna parendamiseks ja lisaväärtuse loomiseks osaleme aktiivselt erinevatel konkurssidel, koostame ja viime ellu erinevaid projekte.
x

Ressursikulu analüüsist selgub, et oleme säästnud elektrit, vett ja paberit.