Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

reede, 19. aprill 2024

Laste keskkonnakonverents „Tegijad looduses“

Tallinna lasteaias Sipsik korraldati traditsiooniline laste keskkonnakonverents „Tegijad looduses“, mille eesmärgiks oli väärtustada loodust ja elurikkust ning suurendada laste teadlikkust loodushoiust.

Lapsed õppisid tundma aasta 2024 tegijaid looduses ja nende elukeskkonda, tutvustades lasteaiakaaslastele aasta looduse tegijat, kelle kohta on uurimistöö jooksul materjali kogutud. Mängusipsikud valisid saarma, Rõõmusipsikud tutvustasid kägu, Südamesipsikud tamme, Tähesipsikud koha, Naerusipsikud kamperriisikat ja Päikesesipsikud valisid kirju-tumesilmiku.

Peale konverentsi avamist Nähka juhtimisel lugesid Rohelise Sipsiku Liidu liikmed, kes kandsid konverentsil ka Rohelise kooli rinnamärki, lasteaiakaaslastele ette eelmise koosoleku otsused ja ettepanekud õueala heakorra kohta. Seejärel tutvustasid rühmad oma plakatit ja töötoa tegevusi.

Laste konverentsil said lapsed uusi teadmisi ja ettekande tegemise ning esitamise kogemusi, elada kaasa oma toredatele lasteaiakaaslastele ja osaleda töötubades aktiivselt käelistes ja loovtegevustes ning mängudes

 


neljapäev, 4. aprill 2024

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll 04.04.2024

 Tallinna Lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 4

Tallinn 04. 04. 2024, kl 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Merle Mäeots, Viktoria Tutuko, Laura Ossul ja Rõõmusipsikute rühmast Victor Marcus ja Marta Mirell ning Päikesesipsikute rühmast Piia, Herta ja Eleanora

Päevakord:

1.    Keskkonnaülevaatuse 2024 kokkuvõte lastevanemate küsimustiku põhjal

2.    Keskkonnatöörühma nime osas jätkuv arutelu

3.    Jooksvad küsimused

Kuulati:

Keskkonnatöörühma juht Ene andis ülevaate keskkonna ülevaatuse lastevanemate küsitluse tulemusteast. Keskkonna ülevaatus viidi läbi veebruaris 2024. Lastevanematele edastati vastamiseks küsimused Google forms keskkonnas kõigi Rohelise kooli teemade kohta. Ülevaatuse kokkuvõttes toodi välja, millega on meil hästi ja mida saame veel paremini.

Lastega arutleti veel järgmiste teemade üle: Kliimamuutused; Paberikasutus rühmades; Elektri tarbimine, Transport - autovaba päev; Toit - pöörame rohkem tähelepanu toidu päritolu- maale. Eestis kasvatatud toidu väärtustamine;

Elurikkus ja loodus - aiandus ja omakasvatatud toit, mis on kõige parem. Tervis - kraanivesi ja selle puhtus.

Otsustati:

Laste ettepanekul on keskkonnatöörühm ROHELISE SIPIKU LIIT ehk edaspidi RSL.


Keskkonna ülevaatuse arutelu käigus lastepoolsed tähelepanekud ja ettepanekud:

·         Hommikuringides arutada lasteaia õueala kokkuleppeid.

·         Juhatavad sildid mänguasja- kastidele.

·         Kaaned prügikastidele, et linnud ei tassiks prügi laiali.

·         Kännupakud kokkulepitud kohtadesse.

·         Mudaköögid võiksid rohkem korras olla.

·         Õueõpitoa ees  jalgade puhastusmatt.

·         Mänguväljakule paigutame positiivse sisuga suunavad sildid.

·         Pöörame rohkem tähelepanu puudele ja põõsastele, hoiame neid.

·         Vaatame üle Putukahotelli ja mõtleme, kuidas sinna putukaid meelitada.

·         Liivaga mängime liivakastis ja mulda ning multši võtame mänguks ainult vähe.

·         Õuekriitidele sobib puidust kast.

·         Mõlemasse trepikotta tuleb  RSL postkast, kuhu saab postitada ettepanekud, kuidas lasteaias saab keskkonnasõbralikult tegutseda.

·         Postkastid seavad sisse Päikesesipsikud ja Rõõmusipsikud vastavalt oma trepikotta.

 

Üksmeelselt hinnati suurimaks saavutuseks Rohelise kooli programmi rakendamisel laste kaasamine ja kõige kõrgemalt hindame välisekspertide kaasamist rühmaprojektidesse, mis on seotud ka Rohelise kooli teemadega.


 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Siiri Pentus