Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

teisipäev, 18. jaanuar 2022

Mis elus vahvam olla saab, kui meisterdamiseks taaskasutan. Mul aina uusi mõtteid peas, mis järgmiseks- ma veel ei tea

Detsember 2021

Tallinna lasteaias Sipsik kasutavad lapsed jääk- ja taaskasutusmaterjale uue loomisel. Kuigi lasteaias pööratakse järjepidevalt tähelepanu igapäevaste harjumuste muutmisele jäätmetekke vähendamisel, võtsime taaskord eesmärgiks valmistada Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala raames rühmades vajaminevad õppevahendid, kaunistused ja kingitused lattu kogunenud jääk– ja taaskasutusmaterjalidest ise. Lapsed meisterdasid endale ise pliiatsitopsid, rühmakaunistused ja kingitused isale. Rühma projektide lõpetuseks meisterdati munakarpidest purjekad, paberirullidest koduloomad või vanast üksikust sokist kaheksajalad. Sokist valminud mänguasja on võimalik kasutada stressipallina ning ka hommikuringis sotsiaalsete oskuste arendamiseks.neljapäev, 6. jaanuar 2022

Keskkonna töörühma koosoleku protokoll nr 2

 

Tallinna lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2

Tallinn 6.12.2021

Kell 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Leila Toit, Siiri Pentus, Keith Juksaar, Marielle Korostik

Päevakord:

1.      Lasteaia Sipsik keskkonnapõhimõtete ülevaatamine

2.      2021/22 tegevusplaani projekti tutvustus ja arutelu

3.      Mõttemugula filosoofitund: lastega arutelu küsimustiku koostamine lähtudes Rohelise kooli teemadest: Transport, Vesi

4.      Keskkonnaülevaatuse läbiviimine

5.      Jooksvad küsimused

Otsustati:

1.      Täiendada keskkonnapõhimõtteid lastega läbi viidud rühmaprojektide teemadest lähtuvalt: näit Rõõmusipsikute projekt „Pisike puu“ – loodushoid; Tähesipsikute projekt „Seilame ja teame“ – veeohutus; Päikesesipsikute projekt „Veealune maailm“ – keskkonnahoid jne

2.      Korraldada 15. detsembri infotunnis mõttetalgud „vaikiva kirjutamise“ meetodit kasutades Rohelise kooli teemade Transport ja Vesi läbiviimiseks II poolaastal

3.      Viia jaanuaris – märtsis Mõttemugulas läbi lastega filosofeerimine meie poolt valitud teemadel: Tähesipsikud – Vesi; Südamesipsikud – Elurikkus ja loodus; Päikesesipsikud – Transport

Filosofeerimise tulemused saata keskkonnatöörühmajuhile.

4.      Jaotada keskkonnaülevaatuse küsitlused rühmadele  teemade kaupa:

Tähesipsikud – meri ja rannik + vesi

Südamesipsikud – elurikkus ja loodus + globaalne kodakondsus

Rõõmusipsikud – prügi + jäätmed

Päikesesipsikud – transport + kliimamuutused

Naerusipsikud –  õueala + energia

Mängusipsikud – tervis ja heaolu + toit

Keskkonnatöörühma juht saadab küsimustikud (igale rühmale 10 küsimust) läbi Drive keskkonna rühmadesse ning iga rühm vaatab enda küsimused üle, täiendab vajadusel. Küsitlus viiakse läbi Rohelise Kooli programmi raames. Lõpuks koostab Google Form keskkonnas iga rühm ise lapsevanematele küsitluse, kasutades lasteaia ühist Gmaili kontot.

 

5.      Jooksvad küsimused

·         Teema „Transport“ raames liiklusteemaline näidend õpetajate poolt II poolaastal õueüritusena

·         Teema „transport“ raames liiklushommikud 1 kord kvartalis

·         Reedel, 28 . jaanuaril toimub taas mängupäev– rühmapõhine, laste juhitud päev.

 

 Koosoleku juhataja: Ene Hein                                 Protokollija: Keith Juksaar