Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

esmaspäev, 25. september 2023

Õunajooks

 25. septembril toimus Tallinna lasteaias Sipsik puuviljanädala lõpetuseks ja spordinädala alustuseks väikeste ja suurte Sipsikute traditsiooniline ÕUNAJOOKS.


Et mõnuga ja mõistlikult jooksurajale minna, alustasime õunajooksu muidugi soojendusega lasteaia terrassil.

Pärast seda oli lastel võimalus kolmes õunapunktis koos rühmaga erinevaid tegevusi teha. Väiksemad Sipsikud sorteerisid õunu, tegid õunamoosi ning viskasid õunad üle aia. Suurematel Sipsikutel toimus õunasadu, teatejooks õuntega ning lisaks pandi proovile ka enda reaktsioonikiirus ja tähelepanu.

 

Kui kõik punktid olid läbitud ja templid kaardile kogutud, algas õunajooks. Iga laps tegi enda jooksutiiru ümber lasteaia. Päeva kõige toredamad hetked olid kindlasti need, kui lapsed (ja ka õpetajad) üksteisele raja ääres kaasa elasid! 

See tegi jooksmise kindlasti palju lõbusamaks ja kergemaks. Õunajooksult sai iga laps kaasa endale maitsva õuna, spordinädala helkuri ja diplomi.Ilusat spordinädalat kõigile!

teisipäev, 19. september 2023

Keskkonnatöörühma koosseis 2023-24

 Keskkonnatöörühma koosseis 2023-24

 

Maarja Tarros - õpetaja

Viktoria Tutuko - õpetaja

Katrin Arusaar - õpetaja

Siiri Pentus - õpetaja

Maria Veike - õpetaja

Liisa Vari - õpetaja

Merle Mäeots – õpetaja abi

Karina Davõdovitš – õpetaja abi

Ene Hein – keskkonnatöörühma juht

Victor – Rõõmusipsik

Maria – Rõõmusipsik

Hugo – Päikesesipsik

Kaito – Päikesesipsik

Piia – Päikesesipsik

Laura Ojala - lapsevanem

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

 Tallinna Lasteaed Sipsik

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

 

Tallinn 19. 09. 2023 , kl 13.30 – 14.30

 

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Viktoria Tutuko, Katrin Arusaar, Merle Mäeots, Karina Davõdovitš

 

Päevakord:

1.     Töörühma liikmete kinnitamine

2.     Aasta teemade valimine

3.     Tegevuskava arutelu

4.     Ressursikulu analüüs – graafiline analüüs

5.     Blogi postitused

6.     Keskkonna ülevaatuse läbiviimine

7.    Teemakohased postitused Rohekooli FB lehel

 

Otsused:

 

·         Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:

Maarja - õpetaja

Viktoria - õpetaja

Katrin - õpetaja

Siiri - õpetaja

Maria - õpetaja

Liisa - õpetaja

Merle – õpetaja abi

Karina – õpetaja abi

Ene – keskkonnatöörühma juht

Victor – Rõõmusipsik

Maria – Rõõmusipsik

Hugo – Päikesesipsik

Kaito – Päikesesipsik

Piia – Päikesesipisik

Laura Ojala - lapsevanem

 

·         Õa 2023/24 meie poolt valitud  Rohelise Kooli teemad, millele keskendume tegevuskava koostamisel:

Elurikkus ja loodus.

Toit

Transport (mis ka toiduga seotud)

 

Teemad on seotud rühmade projektõppe teemadega, lasteaia arengukava ja õppekavaga.

Teemade jagamine vanemate rühmade vahel:

Päikesesipsikud  -  Toit ja toiduga seotud transport.

Rõõmusipsikud  -  Elurikkus ja loodus.

Naerusipsikud  - Transport

 

Teemadega seotud rühmade õpetajad vastutavad materjalide ja piltide ülespaneku eest Rohelise kooli stendil. Samuti saadavad Enele Rohekooli FB postitusteks igakuiselt kokkuvõtte tegevustest ja õppekäikudest, mis seonduvad Rohelise Kooli teemadega.

NB! Kindlasti  lisada artiklile, mis mõju oli tegevusel lastele, mida nad õppisid tegevuste käigus, tagasiside küsimine lastelt.

 

·         Esimesed keskkonnakampaaniate tegevused:

18.-22. september – puuviljanädal – innustada lapsi sööma puu- ja köögivilju igapäevaselt.

22. september – autovaba päev – esitada nii personalile kui ka lapsevanematele väljakutse liikuda võimalusel ilma autota, kaardistada rühmas laste liikumisviis „kuidas tulin lasteaeda?“ (jalgsi, rattaga, bussiga jne)

30.september – fotokonkurss „Puraviku pilt“ – võimalus osaleda, kaasates lapsevanemaid, lasteaiavälisel konkursil

2.-6. oktoober – leivanädala kokkamisega seotud tegevused rühmades

18.-26.november Jäätmetekke vähendamise nädal – teemaks „Pakendid“

 

Teemakuud:

Oktoober -  hõimukuu ( muinasjutud hõimurahvastelt, uued sõnad).

Jaanuar  -    mitmekultuurilisuse kuu – tutvuda ja valmistada teiste maade rahvaste toite oma rühmaga, tutvustada neid teistele lasteaiakaaslastele – nt laste toidumess

 

·         Tutvumine ressursikulu analüüsi koostamisega. Arutlemine analüüsi koostamise üle.

 

·         Järgmisel koosolekul vaatame üle keskkonnaülevaatuse läbiviimise küsimustikud. 

 

 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Siiri Pentus

 

 

 

 

pühapäev, 10. september 2023

Loodusmaja õppeprogramm „Elurikkus Aegna saarel“

Lasteaiale Sipsik on traditsiooniks saanud, et koolieelikute rühma lapsed alustavad oma viimast lasteaia-aastat laevareisiga Aegna saarele.

Nii osalesid septembri alguses Rõõmusipsikute ja Päikesesipsikute rühma lapsed giidi juhendamisel loodusmaja õppeprogrammis „Elurikkus Aegna saarel“.

Piraatide aarde avastamise võtmes õppisid lapsed tundma saare loodust. Aarded, millele jahti peeti, olid seekord taimemaailmast. Nii mõnedki taimed ja nende kasutusviisid olid lastele juba tuttavad ja andsid palju kõneainet aruteludeks.


Kõige toredam oli metsa all oma käega mustikaid korjata ja kõige oodatum hetk muidugi piknik loodusmaja grilliplatsil.

Saime teada maastikukaitseala kaitse väärtustest ja kaitsealustest liikidest ning kinnitust juba olemasolevatele teadmistele prügi sorteerimisest ja selle vajalikkusest. Kogu teekonna jooksul said üha enam selgeks looduse ja keskkonna hoidmise põhitõed.


Retke lõpetuseks arvas üks Päikesesipsik: „Ma hakkan neid piraate lausa armastama, kui nad nii hästi on loodust tundnud ja hoidnud.“