Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

esmaspäev, 17. detsember 2018

Sipsiku jõuluootus

Tallinna lasteaed Sipsik tähistas jõuluootust kontserdiga Rootsi-Mihkli kirikus ja tralliga lasteaia õuealal.
Esmaspäeval, 10. detsembril korraldati Rootsi – Mihkli kirikus kontsert, mida juhtisid koos muusikaõpetaja Kaisaga Paula ja Johannes Päikesesipsikute rühmast. Esinejate seas olid Südamesipsikute, Tähesipsikute, Mängusipsikute, Rõõmusipsikute, Naerusipsikute ja Päikesesipsikute rühma lapsed. Kõlasid laulud jõuluajast, jõuluvana päkapikkudest ja saanisõidust. Kontsert algas ja lõppes orelimuusikaga, mis aitas luua pühalikku ja pidulikku tunnet ning mille saatel lauldi lõpetuseks ühiselt „Oh kuusepuu“ ja „Läbi sahiseva lume“ laulud.
Aitäh muusikaõpetaja Kaisale, kes lastele laulud õpetas ja kontserdi õnnestumisele kaasa aitas!

Kolmapäeval, 12. detsembril korraldati lasteaia Sipsik õuealal jõulutrall. Küünalde, lõkete ja jõulutulede valgus muutis lasteaia õueala tõeliselt lummavaks jõulumaaks. Muusika, piparkoogid ja soe jõulujook  aitas luua  mõnusat  jõulumeeleolu ja muuta jõuluvanade tuleku ootust lõbusamaks. Ja tõesti umbes kella viie paiku sammus mööda Süda tänavat meie lasteaia suunas kuus muhedat jõulutaati. Nad tervitasid lapsi laulu ja tantsuga ning jutustasid lastele, kus kaugelt nad tulevad. Seejärel leidis iga jõuluvana oma rühma, et laste  laulud-luuletused kõik järjekorras ja ükshaaval ära kuulata ning kingitused jagada. Peale jõuluvanade lahkumist jätkus tahtmist nii lastel, lastevanematel kui õpetajatel mõnusaks koosolemiseks ja muljete jagamiseks veel tükiks ajaks.


Sipsik tänab kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid ühiselt korraldatud jõulutralli õnnestumise eest!reede, 7. detsember 2018

Saksa jõuluküpsised06. detsembri hommikul tegi Mängusipsikute rühma Saksamaalt pärit vabatahtlik Hendrik lastega koos Saksa jõuluküpsised ehk „Weihnachtsplätzchen“. Eestis on väga populaarsed piparkoogid, kuid Saksamaal nii ei ole. 
Hommikuringis jagati lapsed pooleks, et osad saaksid juba küpsetama hakata ja teised hakkasid koos Hendrikuga veel tainast tegema, et lastel oleks võimalik näha, mis sinna sisse käib. Natukese aja pärast oli juba lasteaias head küpsetuslõhna tunda ja kõik mõtlesid, mis see nii hästi lõhnab.
Mängusipsiku päkapikud tegid head tööd ja varsti olidki kõik küpsised tehtud. Lapsed ei suutnud enam kannatada, millal nad saavad oma tehtud küpsised süüa – aga pidid ootama kuni õhtuni, kuna küpsetised pidid jahtuma algul, et saaks need kokku panna.
Siis kui magamisaeg oli, olid õpetaja Grete ja Hendrik tublid ja panid küpsistele moosi sisse ja sukruglasuuri peale. Kõik olid nii õnnelikud, kui said õhtul küpsised süüa. Küpsiseid said lapsed õhtul ka vanematele pakkuda. 
Saksa jõuluküpsised maitsesid nii väikestele kui ka suurtele!


Kaunist jõuluaega kõigile!


kolmapäev, 5. detsember 2018

Talveõhtu

Jõulumeeleolu loomiseks korraldati Tallinna lasteaias Sipsik Talveõhtu
4.detsembril korraldas Sipsik lasteaias Talveõhtu, et luua jõulumeeleolu, võtta aega olla ja teha koos head. Üle lasteaia kandus piparkoogilõhn ja kostus kaunis jõulumuusika. Avatud olid erinevad põnevad tegevuskeskused, kus emad-isad said lapsega aega veeta.
Ampsula, Päikesesipsikute rühmas andis võimaluse hetkeks puhata, head seltskonda ja suupisteid nautida. Jõuludiskol, Mängusipsikute rühmas said lapsed vabalt ja loovalt tantsida. Muusikasaalis oli avatud jõululoos, millest saadud tulu läheb kingituseks vähihaigetele lastele. Muusikasaalis meisterdati kuuseehteid ja kaunistati meie jõulupuu. Kuidas jõulupuu endale ehted sai, jäädvustas õpetaja Grete ka filmilindile. Piparkoogitoas, Tähesipsikute rühmas sai iga laps vormida, küpsetada ja kaunistad nii palju piparkooke, kui tahtmist oli. Rõõmusipsikute rühmas vooliti vaprushelmeid vähihaigetele lastele ja seal oli võimalus endale ka täiesti uus nägu näomaalingute abil saada. Naerusipsikute rühmas aga oli sel õhtul avatud Päkapiku lastehoid.
Suur tänu kõigile Sipsiku õpetajatele ja lastevanematele üheskoos veedetud aja ning jõulumeeleolu loomise eest!
Soovime ilusat jõuluootust ja kohtume taas juba esmaspäeval, 10. detsembril Sipsiku jõulukontserdil Rootsi – Mihkli kirikus!


esmaspäev, 3. detsember 2018

Säästan, meisterdan ja tean- korduskasutus on hea!

30. novembril viidi Tallinna lasteaias Sipsik läbi mänguhommik "Säästan, meisterdan ja tean - korduskasutus on hea"
Mänguhommik viidi läbi Euroopa jäätmetekke nädala raames ühe Rohelise kooli tegevusena. Selleks kasutati 0 korruse lao korrastamisel avastatud väärtuslikke materjale, millest sai  hõlpsalt uusi mänge valmistada. Lapsed kasutasid õpetajate juhendamisel materjale loominguliselt ja andsid neile uue elu.
Nii valmis Päikesesipsikute rühmas õpetaja Agne juhendamisel vanadest karpidest mitu põnevat laua- ja strateegiamängu nagu näiteks lauajalgpall ja –golf. Naerusipsikud said õpetajate Getteri ja Loolo juhendamisel valmis kalapüügimängu ja põrandamängu „Laev“. Mängusipsikute rühma õpetajad Kärt ja Grete suunasid lapsi vanadest topsikaantest meisterdama Memoriini mängu. Tähesipsikute rühma õpetajad Janet ja Tage kasutasid ära vanapaberi jäägid ning lastega koostöös ja lastele valmis põnev põrandamäng „Õnnerada“. Rõõmusipsikute õpetajad Siiri ja Leila lähtusid lastega rühmas läbiviidavast Loomade projektist ning meisterdasid huvitava põrandamängu „Põhjast lõunasse“, mida saab mängida beeboti toel. Kuna meie kõige väiksemad Südamesipsikud on selgeks saanud mõned geomeetrilised kujundid, siis nende õpetajad Anne ja Marielle valmistasid vanapaberit kasutades mängu „Võlukujundid“.
Oli põnev ühine mänguhommik, mil taas olid avatud kõikide rühmade õpiruumid ühiseks tegutsemiseks.


neljapäev, 29. november 2018

Koosoleku protokoll nr 2

Tallinna lasteaed Sipsik
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2
Tallinn 27.11.2018
Kell 13.30 – 14.30
Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Anne Pals, Tage Kosk
Päevakord:
 1. Keskkonnaharidusliku tegevuse I poolaasta kokkuvõte
 2. Tegevused ülemaailmse jäätmetekke vähendamise nädalal
Kuulati:
Keskkonnatöörühma juht Ene Hein andis ülevaate:
 1. projektides ja kampaaniates osalemisest
*tarkusepäev Nähkaga – 3.sept;
*Sipsiku mihklilaat ja näituse „Sügisnöpsid“ korraldamine; 
*rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine;
*TAI köögiviljade söömise kampaania raames on läbi viidud Õunajooks – 5.okt;
*Üleriigilise leivanädala raames on läbi viidud leivanädal ja korraldatud näitus „Sipsiku 100 leiba“;
*Üleeuroopalise jäätmetekkevähendamise nädala raames 0 korruse lao korrastamisel avastatud väärtuslikest materjalidest mängude valmistamine ja mänguhommiku "Säästan, meisterdan ja tean - korduskasutus on hea" läbiviimine – 30.nov;
*Projekti „Sipsiku 100 rada“ raames põnevate radade kaardistamine ja kogumiku välja andmine Eesti 100 ja lasteaia Sipsik 15 sünnipäeva puhul – käesolevaks hetkeks on kogutud 91 rada;
*südamepäeva sügismatk Pirital Kuuse rajal, kus osales 83 väikest Sipsikut;
*Tallinna haridusameti koordineeritud keskkonnahariduslikes programmides osalemine – Päikesesipsikud „Veetarga retk puhta vee tekkekohas“ 18.okt;
*Aegna loodusprogrammis „Mets ja meri“ osalemine – Päikesesipsikud 4.sept;
* Sipsiku kultuurikilomeetri läbimine ja sügisesed loodusvaatlused seal

  1. Osavõtt Rohelise kooli infoseminaridest:
* 30.okt ja 19.nov – Ene

  1. Rohelise kooli teemadest keskendume 2018/19 õa Tervis ja heaolu; Elurikkus ja loodus; Meri ja rannik
Elurikkuse tähenduse mõistmist on toetatud läbi projekti „Suur taimejaht“, milles osaleb Päikesesipsikute rühm. Selle raames on läbi viidud elurikkuse teadlikkuse taseme küsitlus, koostatud on lasteaia makett, osaletud on loodusharidusprogrammides, läbi on viidud Elurikkuse tundma õppimise mäng Beeboti toel, suurendatud on õueala liigilist koosseisu sh õue vermikompostri abil komposti tootmine.
Jätkub ka Aafrika hiidtigude projekt. Teod asusid Päikesesipsikute Naerusipsikute rühma elama kevadel ja said endale sept ventilatsiooniga ja õiges mõõdus terraariumi, mille soetamisel tegime tõhusat koostööd Mattias Turovskiga. 
Käesoleva õa kolme teemat on käsitletud ka rühmade projektiõppega seonduvalt:
Päikesesipsikute Metsa projekt; Naerusipsikute Veemaailma projekt; Rõõmusipsikute ja Tähesipsikute Loomade projekt; Südamesipsikute ja Mängusipsikute Looduse projekt ja loodusalased katsed näit „Töökas vihmauss“.

1.4 Parimat kogemust lapse päeva disainimisest ja projektiõppe rakendamisest on jagatud 
16.okt juhtide nõupidamisel Pääsküla koolis – Carmen, Getter, Agne, Ene
20.okt haridusfestivalil IDUedu TIk-s 
24. okt Luha lasteaias ja 
28.okt Veerise lasteaias 

 1. Otsustati viia läbi ülemajaline mänguhommik "Säästan, meisterdan ja tean - korduskasutus on hea" Euroopa jäätmetekke nädala raames ühe Rohelise kooli tegevusena. 
Selleks kasutatakse 0 korruse lao korrastamisel avastatud väärtuslikke materjale, millest saab hõlpsalt uusi mänge valmistada. Lapsed kasutavad materjale loominguliselt ja annavad neile uue elu.

esmaspäev, 26. november 2018

Metsaprojekt

Lasteaia Sipsik Päikesesipsikute rühma septembris alguse saanud metsaprojekt lõppes novembri kolmandal nädalal laste soovist liikuda edasi lindude teemale. Nii alustatigi lindude välimuse uurimisega ja prooviti ka ise linnupesa punuda. Polegi nii lihtne – kuidas linnud küll seda oskavad? Päikesesipsikute rühma seinad, laed ja põrandad kõnelevad, mida lapsed metsa kohta uurisid ja avastasid.

teisipäev, 13. november 2018

Matk

Projekti „Sipsiku 100 rada“ raames läbi viidud ülelasteaialisel matkal proovisid ka Sipsikud sammuda Darwini jalajälgedes. Lasteaiast võtsime kaasa tükikese kleeplinti, panime selle lapse varruka ümber nii, et kleepuv pool jäi väljapoole. Lapsed korjasid paelale midagi põnevat – seemned, väikesed ja suuremad puulehed ning taimed – just seda, mida loodus pakkus. Kuna niiskus meie ettevõtmist ei soosinud, siis pidime üht-teist väikese kotiga lasteaeda kaasa võtma ja näitusele panema. 
Suurele kleepsupaberile kujundasid lapsed aga vahvad looduspildid, paigutades sellele kõike seda, mis sügiseses metsas märgata oli.

esmaspäev, 12. november 2018

Isadepäev

Isadepäeva ühiseks tähistamiseks kutsuti Tallinna lasteaias Sipsik kõik pered Muumimaale kinno
Ülelasteaialine kinoõhtu toimus 7. novembril kell 17.00 kinos Sõprus.
Kinos jagasid pileteid ja juhatasid lapsi kohtadele kolm Muumit – Kärt, Grete ja Hendrik. Kinoõhtu algas kõikide rühmade laste lauluga isale. Seejärel puges iga laps oma isa-ema, vanaisa - vanaema juurde toolile ning andis üle lasteaias meisterdatud väikese üllatuse. Koos vaadati esilinastusena toredat lastefilmi “Muumid ja talvine imedemaa”. Lisaks mõnusale filmielamusele söödi küüslauguleivakesi, mis olid õpetajate poolt lasteaias eelnevalt valmis pakitud lõbusatesse tuutudesse.
Avatud oli ka puhvet. Väiksematele pereliikmetele, et ka nemad saaksid üritusest osa võtta, oli ekraani ette valmis pandud  vaibad ja mänguasjad ehk beebikino.
Õhtu oli täis maitsvaid snäkke,  kvaliteetaega perega ja mõnusat filmielamust.neljapäev, 1. november 2018

Pirita terviserada

Täna osales projekti „Sipsiku 100 rada“ raames Pirita terviseradadel ülelasteaialisel sügismatkal 83 väikest Sipsikut. Lisaks aktiivsele liikumisele pakkusid õpetajad lastele erinevaid võimalusi uurida, avastada, katsuda, märgata, kuulata, mängida, õppida tähti, meisterdada ja lihtsalt rõõmustada.

reede, 26. oktoober 2018

Õppepäev

Täna osalesid Päikesesipsikud, Rõõmusipsikud ja Naerusipsikud jäätmeteemalisel õppepäeval, mille käigus esitasid Liina ja Leili Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-st lõbusa ja kaasahaarava jäätmealase näitemängu koos praktilise õppetegevusega. Lapsed said teada, kuidas jäätmeid korrektselt sorteerida, miks on jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine vajalik ning kuidas hoida loodust puhtamana.
teisipäev, 16. oktoober 2018

Leivanädal

Oktoobri teisel nädalal tähistati Tallinna lasteaias Sipsik leivanädalat
Palusime, et kõik meie lasteaia lapsed tooksid kodust oma lemmikleiva pakendi. Nendega kaunistasime muusikasaali seina „Sipsiku 100 leiba”. Rühmades valmisid laste enda soovi järgi kujundatud maitsvad võileivad. Iga rühm maitses kuus erinevat leiba ning valis nende seast oma lemmiku. Vanemate rühmade lemmikuks osutus Tallinna peenleib. Nooremad eelistasid Kanepiseemne leiba. Lasteaia muusikasaali kogunenud lapsed said Jänku Jussi filmi vaadates teada, kuidas valmib leib. Seejärel vaatasime filmi sellest, kuidas kombain vilja lõikab. Tekkis küsimus, et miks vilja üldse kuivatama peab. Arutluse käigus oskasid sellele vastata Rõõmusipsikute rühma Hans Richard ja Albert. Viljakuivati  tööpõhimõttega tutvusid lapsed õppefilmi vaadates.
Lapsed said teada, et rukkileiba on eestlased alati sügavalt austanud. See nähtub ka eeslaste vanasõnast: “Austa leiba, leib on vanem kui meie.“

reede, 28. september 2018

Veemaailma projekt

Septembris algas Naerusipsikute rühmas õpetajate Loolo, Getteri ja Eige juhendamisel Veemaailma projekt, mis on ka seotud meie poolt valitud Rohelise kooli teemaga Meri ja rannik. Vee uurimist alustasid lapsed Eestist. Esmalt kaardistati projektori abil jõed ja järved, seejärel märgiti musta ja sinise markeriga maismaa ja veekogude piirid ning seejärel kirjutati linnade ja veekogude nimed. Kuna ka Ozobot robot oskab lugeda sinist ja musta värvi, said lapsed teha tema abil Eestimaale tiiru peale.Koosoleku protokoll nr 1

Tallinna lasteaed Sipsik
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1
Tallinn 26. 09. 2018
Kell 13.30 – 14.30
Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Anne Pals, Getter Saaroja, Kärt Tagel, Agne Ruben, Tage Kosk
Päevakord:
 1. Keskkonna töörühma kinnitamine
 2. Rohelise Kooli programmi teemade arutamine
 3. Projektis Suur Taimejaht osalemine
Kuulati
 1. Ene Hein tegi ettepaneku jätkata keskkonnatöörühma tööd põhimõttel, et töörühmas on õpetajaid, lapsevanemaid ja lapsi.
 2. Vaadati üle Rohelise Kooli 8 hariduslikku põhimõtet ja Rohelise Kooli teemad, mida sel aastal süvendatult käsitleda lähtudes rühmade projektõppe teemadest.
 3. Ene Hein tutvustas projekti Suur Taimejaht, mis keskendub elurikkusele ja tegi ettepaneku, et lasteaiast Sipsik võiks osaleda projektis Suur Taimejaht Päikesesipsikute rühma lapsed.
Otsustati
 1. Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:
Ene Hein – töörühma juht
Siiri Pentus
Leila Toit
Anne Pals
Getter Saaroja
Agne Ruben
Kärt Tagel
Tage Kosk
Lauri Tammiste – lapsevanem, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse juhataja 
Paula – Päikesesipsikute rühmast
Ats – Päikesesipsikute rühmast

 1. Õppeaastal 2018/19 käsitletakse süvendatult kolme teemat:
Elurikkus ja loodus; 
Tervis ja heaolu;
Meri ja rannik;
Teemad on seotud õppekavaga ja rühmade tegevuskavaga. Teemad on seotud ka vanemate rühmade projektõppe teemadega:
Naerusipsikud – Meri ja rannik
Rõõmusipsikud – Elurikkus ja loodus
Päikesesipsikud – Tervis ja heaolu 

 1. Projektis Suur Taimejaht osalevad Päikesesipsikute kõik 24 last. 
Õpetaja Agne viib etteantud vormi alusel läbi elurikkuse teadlikkuse taseme küsitluse ja edastavad saadud tulemused 15.novembriks Enele


neljapäev, 27. september 2018

Mihklilaat

Mihklipäeva väärikaks tähistamiseks korraldati Tallinna lasteaias Sipsik juba traditsiooniks saanud Mihklilaat.
Sel aastal oli Mihklilaat veidi uuemas kuues, nimelt toimus laadal arveldamine nööbivaluutas, mida said laadakülalised vahetada Sipsiku Nööbipangas. Laadal pakkusid head ja paremat Vahvlimihklid, Gurmeeuulits ja Aiasaaduste turg.
Vahvlimihklite leti taga tegutsesid Sipsiku lasteaia vabatahtlikud Hendrik ja Vaho. Vahvlihunnikud ei saanud valmispandud kandikutel kuidagi kõrgustesse kerkida, sest järjekord oli kogu laada vältel pikk ja lastele serveeriti otse masinast tulnud soojasid vahvleid. Kokku küpsetasid vahvlimeistrid ligi 100 vahvlit.
Aiasaaduste turul kasutati kastanimunade ja tammetõrude valuutat, mida lapsed Sipsiku õuealalt juba aegsasti koguma olid hakanud. Aiasaaduste turul said kõige vanemad, Päikesesipsukud, ise lettide taga oma müügioskusi proovile panna ja kõik teised Sipsikud olid kauplemas parimat hinda kõikvõimalikele aiasaadustele.
Gurmeeuulits algas direktori avatud kabinetist, kus külalised said valida meelepärast joogipoolist. Uulitsale oli perede poolt toodud nii palju maitsvaid koduseid küpsetisi, et esialgu kõik laudadele ei mahtunudki, kuid külalised hoolitsesid selle eest, et maitsvad hõrgutised kõhtu täidaks ja maitsemeeli paitaksid.
Sel aastal oli äärmiselt populaarne ka Kirbubutiik, kus peredel oli võimalus üles leida enda kadunud riideese või soetada hoopis midagi uut.
Maiustamise kõrvale sai nautida kontserti, kus esinesid Liivalossi lasteaia lapsed ja muidugi meie enda Sipsikud.
Suur tänu mihklilaada korraldajad, Naerusipsikute rühma õpetajad Loolo ja Getter! Suur tänu, lapsevanemad, kes omapoolse panuse meie laada õnnestumisele andsid!
neljapäev, 6. september 2018

Aafrika hiidteod

Tallinna lasteaia Sipsik Naerusipsikute rühma hoolealused, Aafrika hiidteod, said endale täna uue kodu. Ventilatsiooniga ja õiges mõõdus terraariumi tõi kohale ja aitas sisustada meile juba tuttav Mattias Turovski. Rõõm tigude elamistingimuste muutmisest oli suur.

esmaspäev, 3. september 2018

Tarkusepäev Nähkaga!

Esmaspäeva, 3.septembri hommikul tähistati Tallinna lasteaias Sipsik tarkusepäeva Nähkaga.
Nähka ärkas oma pesas nagu tavaliselt. Ta pesi hambad, riietus ja asus teele Süda tänava lasteaia poole, et üheskoos lastega masti tõmmata Rohelise kooli lipp, mis lasteaiale Sipsik keskkonnateadliku tegevuse eest juba kevadel üle anti.
Lasteaias kohtus Nähka direktor Öökulliga, kes lapsi ja õpetajaid tarkusepäeva puhul tervitas. Ega Nähkal kohe ei õnnestunudki Rohelist lippu masti tõmmata. Direktor soovitas tal kõigepealt hommikuputru süüa, seejärel liikumisõpetaja Jänese eestvedamisel hommikvõimlemist teha ja muusikaõpetaja Mesilase juhendamisel liiklusreeglid meelde tuletada. Siis soovisid õpetajad Nähkale natuke tarkust jagada. Eesti keele õpetajad Lepa Tiinu ja Triinu Lepa õpetasid tähti. See oli põnev, kuidas oma kehaga saab tähtedest sõnu kirjutada. Niimoodi õppides kirjutasid Nähka ja lapsed sõna TARKUS. Matemaatika õpetaja Rebane teadis, kuidas lapsed võiksid lahendada oma rühma meeskonnaga  matemaatilise mõistatuse nii, et selle tulemusel kokku saada üks vanarahva tarkus. Nüüd teavad lapsed, et
TARGAKS SAADAKSE VIGU TEHES; KUNAGI POLE HILJA TARGAKS SAADA;  KORDAMINE ON TARKUSE EMA; TARKUS TEEB TUGEVAKS, LAISKUS LAHJAKS; TARKUS ON INIMESELE NAGU PÄIKE LOODUSELE.
Ka Nähka andis lastele uurimisülesande, leida Nähka raamatust rühmale antud  tarkuseteraga jutt, lugeda see rühmas ette ja mõelda, mida lugu õpetas.
Järgnes lipu heiskamine ja üllatus lastele.
Põnevat õppimise aastat!
Aitäh direktor Öökull – õpetaja Tage; liikumisõpetaja Jänes – õpetaja Eveli; muusikaõpetaja Mesilane – õpetaja Kaisa; eesti keele õpetajad Lepatriinud – õpetaja Kärt ja õpetaja Loolo; matemaatika õpetaja – õpetaja Eige!