Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

reede, 28. september 2018

Koosoleku protokoll nr 1

Tallinna lasteaed Sipsik
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1
Tallinn 26. 09. 2018
Kell 13.30 – 14.30
Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Anne Pals, Getter Saaroja, Kärt Tagel, Agne Ruben, Tage Kosk
Päevakord:
  1. Keskkonna töörühma kinnitamine
  2. Rohelise Kooli programmi teemade arutamine
  3. Projektis Suur Taimejaht osalemine
Kuulati
  1. Ene Hein tegi ettepaneku jätkata keskkonnatöörühma tööd põhimõttel, et töörühmas on õpetajaid, lapsevanemaid ja lapsi.
  2. Vaadati üle Rohelise Kooli 8 hariduslikku põhimõtet ja Rohelise Kooli teemad, mida sel aastal süvendatult käsitleda lähtudes rühmade projektõppe teemadest.
  3. Ene Hein tutvustas projekti Suur Taimejaht, mis keskendub elurikkusele ja tegi ettepaneku, et lasteaiast Sipsik võiks osaleda projektis Suur Taimejaht Päikesesipsikute rühma lapsed.
Otsustati
  1. Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:
Ene Hein – töörühma juht
Siiri Pentus
Leila Toit
Anne Pals
Getter Saaroja
Agne Ruben
Kärt Tagel
Tage Kosk
Lauri Tammiste – lapsevanem, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse juhataja 
Paula – Päikesesipsikute rühmast
Ats – Päikesesipsikute rühmast

  1. Õppeaastal 2018/19 käsitletakse süvendatult kolme teemat:
Elurikkus ja loodus; 
Tervis ja heaolu;
Meri ja rannik;
Teemad on seotud õppekavaga ja rühmade tegevuskavaga. Teemad on seotud ka vanemate rühmade projektõppe teemadega:
Naerusipsikud – Meri ja rannik
Rõõmusipsikud – Elurikkus ja loodus
Päikesesipsikud – Tervis ja heaolu 

  1. Projektis Suur Taimejaht osalevad Päikesesipsikute kõik 24 last. 
Õpetaja Agne viib etteantud vormi alusel läbi elurikkuse teadlikkuse taseme küsitluse ja edastavad saadud tulemused 15.novembriks Enele


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar