Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

reede, 20. detsember 2019

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2

Tallinna lasteaed Sipsik
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2
Tallinn 19.12.2019
Kell 14.00 – 15.00
Osavõtjad: Ene Hein, Leila Toit, Kärt Tagel, Lizett Käst, Janeth Ivanov
Päevakord:
 1. Keskkonna ülevaatuse küsimustike läbi vaatamine (lapsevanemad, personal)
 2. Keskkonna ülevaatuse laste intervjueerimise küsimustiku koostamine lähtudes Rohelise kooli teemadest: Elurikkus ja loodus, Meri ja rannik, Tervis ja heaolu
Otsustati:
 1. Luua google forms keskkonnas lastevanematele ja personalile elektroonilised küsitlused, mille õpetaja Lizett edastab rühmaõpetajatele 10. jaanuariks 
 2. Selekteerida ja vaadelda küsitluse valdkondi selle järgi, millega tuleks veelgi enam tegeleda, mis vajaks parendamist
 3. Jaotada ülevaatuse küsimustikud teemade kaupa rühmade vahel nii, et iga rühma lapsevanemad saavad vastamiseks kaks teemat: 
Päikesesipsikud - Õueala 
Südamesipsikud - Tervis ja heaolu; Meri ja rannik 
Tähesipsikud - Prügi; Jäätmed
Mängusipsikud - Elurikkus ja loodus; Globaalne kodakondsus
Naerusipsikud- Transport; Vesi 
Rõõmusipsikud - Energia; Kliimamuutused 
 1. Lastega teemade arutlemisel kasutada eelmisel aastal välja töötatud intervjuu küsimustikku kolme meie poolt valitud teema kohta (vt lisa 1)
 2. Lastega läbiviidavas intervjuus osaleb 30 last: 10 last 5-6a Mängusipsikute rühmast, 10 last 6-7aastast Naeru- ja 10 last 6-7 aastast ja lastega viivad intervjuu läbi õpetaja Kärt, õpetaja Leila ja õpetaja Eige ning intervjuu on läbi viidud jaanuari lõpuks

Koosoleku juhataja: Ene Hein Protokollija: 


neljapäev, 19. detsember 2019

Väike panus heategevusse

18.detsembri infotunnis andsid Tallinna lasteaia Sipsik õpetajad oma väikese panuse heategevusse
vaprusehelmed
Iganädalase info jagamise ajal panime tööle nii pea kui ka käed ja voolisime muusikaõpetaja Kaisa, kes on kursis MTÜ Vaprusehelmed tegevusega, juhendamisel vaprusehelmeid, millest igaühel on oma tähendus vähihaigete laste ravi toetamisel ning nende abistamiseks valulike protseduuride ja pikkade raviperioodidega toimetulekul. Panime pühendumusega valmistatud helmestesse oma südamesoojuse ja head soovid lastele, kes neid väga vajavad.
Esmakordselt voolisime vaprusehelmeid eelmise aasta jõululaadal koos lastevanematega. Seda traditsiooni jätkasime ka sel aastal, mil majaülesel piparkoogiõhtul oli lastel võimalus koos vanematega muusikasaalis küpsetada - kaunistada piparkooke ja oma rühmas voolida vaprusehelmeid.  
Vaprusehelmed aitavad lastel ja peredel jutustada oma lugu sellest, mida nad on saavutanud, mida läbi elanud ja millist vaprust sellel teekonnal üles näidanud. Eestis on programmiga liitunud Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tallinna Lastehaigla hematoloogia-onkoloogia osakonnad.

reede, 29. november 2019

Jäätmetekke vähendamise nädal


Jäätmetekke vähendamise nädala raames leiutasid ja tegid meie lasteaia Rõõmusipsikute rühma lapsed koos emade ja isadega jääkmaterjalidest põnevad kodumasinad.


teisipäev, 26. november 2019

Täna on üks tore päev, see on meie teemapäev

Tallinna lasteaed Sipsik on muutunud ja muutumas kaasahaaravaks koostoimetamise paigaks.
aafrika I
22. novembril viisime lasteaias läbi järjekordse mängu- ja teemapäeva, mis toetab laste motivatsiooni valikute tegemisel ja vastutuse võtmisel, ettevõtlikkuse ja koostööoskuste kujunemisel, suhtlemisel ja sõprussuhete loomisel erinevas vanuses mängukaaslastega ning arendab õpetajate loomingulisust. Lähtudes Reggio Emilia pedagoogilistest põhimõtetest, et lapsed on uudishimulikud, loovad ning võimelised ise oma õppimist korraldama, valmistasid õpetajad rühmades ette erinevad mängu- ja tegevuskeskused, kus lastel oli võimalus valida, mida teha ja õpetajatel võimalus näidata, kuidas teha.  Iga laps leidis endale sobiva tegevuse kas Teatri-, Kino-, Kunsti-, Meisterduse- või Ehituse Maailmas. Avatud olid ka Postkontor, Roheline Raamatukogu ja Aafrika telk.
Lapsed elasid enda valitud mängumaailmadesse kiiresti sisse, said seal rahulikult olla ja tegutseda. Järgmisel kuul taas uued valikud.

esmaspäev, 18. november 2019

Hakkamasaaja esmaabis

Rahvakoolitus – Elu OÜ lektor Maria Liiger viis Tallinna lasteaias Sipsik koolieelikutele läbi esmaabikoolituse eemärgiga anda lastele algteadmised, mis säilivad mälus aastaid.
esmaabi
Nii said lapsed teada ja ka ise praktiliselt proovida, kuidas siduda lõikehaava , millisesse asendisse panna kannatanu ja mida teha ninaverejooksu korral. Õhu ja vere vool pähe sai selgeks „kutsika“ katse ja veepudeli näite varal.
End nn kannatanu suhtes „printsi“ asendisse seades ja tema jalgu kõrgemale tõstes , teadis 7-aastane Christian elutargalt öelda: „ Kui sa tõstad jalad üles, siis veri jõuab ka tema peani.“
Lõpetuseks kinnitas Maria, et õnnetuse korral on võimalik aidata, aga seda tuleb õppida.
See, mida õpitakse lapsena, ei unune iial!

esmaspäev, 21. oktoober 2019

Tarkus on lapsele nagu päike loodusele

Tallinna lasteaia Sipsik koolieelikud osalesid Ubari Loodustarkuse Keskuse haridusprogrammis "Hakkamasaaja looduses".
Kevadel 2019 esitas Tallinna lasteaed Sipsik  Keskkonnainvesteeringute Keskusele laste keskkonnahariduse valdkonnas projekti "Tarkus on lapsele nagu päike loodusele" finantseerimise taotluse. Projekti üldeesmärgiks on suurendada Eesti elanike teadlikkust inimtegevuse mõjust keskkonnale ning loodusressursside säästlikust kasutamisest.
Projekt võimaldab koolieelikutel koos oma õpetajatega osaleda tasuta loodusharidusprogrammides looduskeskuse pedagoogi juhendamisel. Lapsed saavad õppida aktiivselt looduskeskkonnas uurides ja avastades ning hiljem õpitut koos õpetajatega kinnistades.

8. ja 15. oktoobril osalesidki Naeru- ja Rõõmusipsikute rühma lapsed  Ubari Loodustarkuse Keskuse õppeprogrammis „Hakkamasaaja looduses“. Lastele tutvustati võtteid, mida rakendatakse metsas eksimise situatsioonis ning sellisesse olukorda sattumise vältimiseks. Tegemist oli praktilise õppe ja kogemuste saamisega looduses hakkama saamiseks. 
Sel päeval paitas tarkus meid sama soojalt nagu päike loodust!

71677036_1029264347405246_7329916540269101056_n

neljapäev, 10. oktoober 2019

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

Tallinna lasteaed Sipsik
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1
Tallinn 07. 10. 2019
Kell 13.30 – 15.00
Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Loolo Treial, Kärt Tagel, Hedi Leemets
Päevakord:
 1. Keskkonna töörühma kinnitamine
 2. Rohelise kooli programmi teemade arutamine
 3. Projektis Suur Taimejaht osalemine
 4. Rohelise kooli tegevuste kajastamine
Kuulati
 1. Ene Hein tegi ettepaneku ühendada keskkonnatöörühm õppekava arendusrühmaga ja jätkata keskkonnatöörühma tööd põhimõttel, et töörühmas on õpetajaid, lapsevanemaid ja lapsi.
 2. Vaadati üle Rohelise Kooli 8 hariduslikku põhimõtet ja Rohelise Kooli teemad, mida sel aastal süvendatult käsitleda lähtudes rühmade projektõppe teemadest.
 3. Ene Hein tutvustas projekti Suur Taimejaht, mis keskendub elurikkusele ja tegi ettepaneku, et lasteaiast Sipsik võiks osaleda projektis Suur Taimejaht mõlemad 6-7 aastaste laste (Rõõmu- ja Naerusipsikute) rühmad ja 5-6 aastaste laste (Mängusipsikute) rühm.
 4. Kui kirjutada artikleid Rohelise kooli jaoks, siis tuleks sellele alati lisada ka osa, mis mõju oli tegevusel lastele, mida nad õppisid tegevuste käigus. 
Otsustati
 1. Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:
Ene Hein – töörühma juht
Siiri Pentus
Leila Toit
Janeth Ivanov
Loolo Treial
Hedi Leemets
Kärt Tagel
 1. Õppeaastal 2019/20 käsitletakse süvendatult kolme teemat:
Elurikkus ja loodus; 
Tervis ja heaolu;
Meri ja rannik;
Teemad on seotud rühmade projektõppe teemadega, lasteaia arengukava ja õppekavaga.
Keskkonnakasvatus on lasteaias Sipsik suunatud nii lastele, vanematele kui ka personalile. Selle aasta teemad on Elurikkus ja loodus, Meri ja rannik ning Tervis ja heaolu. Vastavalt rühma teemadele täiendame 0.korruse stende, lisades sinna laste töid ja pilte.
Lasteaias on vajadus biolagunevate jäätmete jaoks mõeldud prügikastidele. Plaan on soetada prügikast õue, ämbrid rühmadesse ning osa jäätmetest saab viia õuevermikompostrisse vihmaussidele (koored, puuviljad). Samuti on tarvis rühmadesse õpetaja abidele soetada sõelad, suppide kurnamiseks ja biolagunevad prügikotid. 

 1. Projektis Suur Taimejaht osalevad Rõõmusipsikute, Naerusipsikute ja Mängusipsikute rühma lapsed. 
Rühmaõpetajad viivad etteantud vormi alusel läbi elurikkuse teadlikkuse taseme elektroonilise küsitluse sügisel ja kevadel, milliseid liike lapse juba teavad ja milliseid tundma õpivad ja edastavad saadud tulemused Enele. Lasteaed saadab Suure Taimejahi koordinaatorile õppeaasta jooksul ka ühe läbiviidud tegevust tutvustava loo.
 1. Iga rühma õpetaja kirjutab oma rühmaga seotud ja läbi viidud Rohelise kooli tegevusest „Sipsiku Kuukirjale“ artikli, milles toob välja tegevuse eesmärgid ja mõju lastele. Keskkonnatöörühma juht Ene teeb jätkuvalt postitusi Rohelise kooli FB lehel ja lasteaia kodulehele ning õpetaja Kärt peab Sipsiku Rohelise kooli blogi. 

kolmapäev, 2. oktoober 2019

Mihklilaat

Mihklipäev on pidude ja koosolemise aeg. Nii ka lasteaias Sipsik ja seekord koos vanavanematega. Sügisviljade turg, gurmeeuulits, pop up kirbukas, nööbipank, laadamängud, kooslaulmine, nunnude näitus ja beebotide võiduajamine. Lõbusalt veedetud aeg koos vanaema ja vanaisaga. Mihklilaada tulu annab võimaluse vahetada ühekordsed nõud vastutustundlikuma valiku vastu.


esmaspäev, 23. september 2019

Õunajooks on õuna jooks


Alanud spordinädala ja sügise alguse tervituseks korraldati Tallinna lasteaias Sipsik õunajooks
õunajooks 19Õunajooksul osales 108 jooksuhuvilist Sipsikut, keda liikumisõpetaja Marelle juhendas kahes vahetuses.  Jooksule eelnes soojendusvõimlemine. Seejärel otsisid lapsed õuealal üles punase, kollase ja rohelise õuna punkti, kus pandi proovile takistusraja läbimise, teatejooksu ja täpsusvisete sooritamise oskus. Igas punktis said lapsed aktiivse tegutsemise eest templi. Kolm templit õunakaardil andis õiguse minna ümbermaja jooksule ja saada endale raja läbimise eest maitsev kodumaine õun.
Aitäh liikumisõpetaja Marellele Spordinädala raames läbiviidud lapsesõbraliku ja liikumisrõõmu pakkuva õunajooksu korraldamise eest!

kolmapäev, 4. september 2019

Kalur Kalle

Meie lasteaiast Naeru-ja Rõõmusipsikute rühma lapsed osalesid eile ja täna teema Meri ja rannik raames Aegna loodusmaja programmis Kalur Kalle.


teisipäev, 3. september 2019

Teadmistepäev Nähkaga

2. septembri hommikul ootas Nähka koos Juuli kukega kõiki teadmishimulisi Sipsikuid õues
teadmistepäev2019
Nimelt oli Juuli teada andnud, et tema kana on kadunud ja Juuli on seetõttu väga murelik. Nähka ja Juuli otsisid  kaua, enne kui leidsid kana koos tibudega. Kohale kiirustas ka kukk, kes kohe tibusid õpetama hakkas. Tibud võtsid kiirelt õppust ja õppisid selgeks mõned tähed, numbrid, laulud ja tantsud.
Meenutuseks ilusast teadmistepäevast said kõik lapsed Nähkalt ja Juulilt õppimise harjutamiseks värviraamatud.
Ilusat ja põnevat avastusterohket õppeaastat!

esmaspäev, 3. juuni 2019

Õuelasteaiapäev ja tänavalaat

30. mail korraldati Tallinna lasteaias Sipsik õuelasteaiapäev ja tänavalaat
õuelasteaed 2019
Maikuu eelviimasel päeval ootas Sipsik kõiki lapsi juba teist korda õuelasteaeda, kus tegevused kogu päeva vältel toimusid õues.
Peale hommikupudru nautimist ootasid õpetajad lapsi tegutsema erinevatesse pesadesse. Selleks registreeris iga laps end  nime kirjutamise või näpujäljega meelepärasesse pesasse. Võimalus valida oli seitsme pesa vahel: Päikesepärlipesa, Värvipesa, Seinamaalingute pesa, Kunstigalerii, Kriidipesa, Laulupesa ja Tervisepesa.
Kosutuseks tegevuste vahel pakuti kõigile jahutavat jäätisekokteili. Peale lõunasööki ootas lapsi kõige põnevam tegevus, mis argipäeval üldsegi nii oodatud ei ole. See oli magamine, aga seekord siis telkides ja teistmoodi.
Õhtupoole läks õuelasteaed sujuvalt üle tänavalaadaks, kus kaupmeesteks olid lapsed ise, ostjateks nende vanemad ja kaubaks laste endavalmistatud laadakraam. Laadal pakuti savist tehtud seebi- ja ehetealuseid ning skulptuure, pärlitest käevõrusid, endakasvatatud maitsetaimi, käsitöölimonaadi, küpsiseid, kauneid karpe ja maale. Lettidelt võis leida ka mõne lapsevanema valmistatud küpsetisi.
Laadaplatsi loovalal sai osaleda laulmises ja pillimängus. Külla tuli lasteteater Sõber etendusega „Hiirte pidu“. Avatud oli kohvik, kus pakuti äsjaküpsetatud krõbedaid vahvleid. Vahvlimüügist saadud tuli läheb heategevusprogrammi „Märka ja aita“ fondi. Tänavalaada lõpetas Sipsiku lasteaia aktiivsete isade etteaste. Laste soovil tuli esitlusele kaks laulu: „Muki on koerake“ ja „Kaks kalameest“.
Siinkohal suur tänu kõigile lastevanematele, õpetajatele ja lastele õuelasteaiapäeva ja tänavalaada õnnestumisele kaasaaitamise eest!

neljapäev, 2. mai 2019

Ressursikulu analüüs 2019


Ressursikulu analüüs 2019:

Keskkonnategevuste tulemuslikkust jälgitakse igapäevaselt lähtudes Tallinna lasteaia Sipsik säästva majandamise põhimõtetest:
 1. Elektri kokkuhoiuks kustutame pidevalt tulesid ning võimaluse korral rakendame osalist valgustust. Kuivatuskappe kasutame siis, kui vähemalt 50 % ruumist on täidetud.
 2. Õhtul töölt lahkudes vaatame üle, kas aknad on kinni, tuled kustutatud (sh ka keldrikorruse koridoris), kas veekraanid on kinni keeratud.
 3. Lasteaia küttesüsteemid hoitakse korras. Välisandur on reguleeritud nii, et toa õhutemperatuur on 21 kraadi. Ilmade soojenedes kevad- suvisel perioodil on küttesüsteem välja lülitatud.
 4. Kui rühmaruum on pikemalt suletud (enam kui kaks päeva), siis lülitame põrandakütted tualettruumides välja.
 1. Säästame lasteaia veekulusid. Tilkuvad kraanid, WC-pottide loputuskastid ja torud parandatakse esimesel võimalusel. Probleemide ilmnemisel edastatakse info koheselt.
 2. Lasteaia vee – ja elektrikulusid säästetakse kokkuleppeliselt terve lasteaia meeskonna poolt.
 3. Vee säästmiseks on segistitele paigaldatud aeraatorid, mis vähendavad oluliselt jooksva vee hulka.
 4. Segisti veetarve kontrollimiseks on rühmades läbi viidud katsed “kui kaua kulub pooleliitrise anuma täitmiseks ja kui palju kulub vett käte pesemisele”
 5. Lisaks on loodud lastega ja lastele sotsiaalreklaam “Säästa vett!”, lisaks on rühmades loodud lastega lühikesed reklaamklipid elektri ja looduse säästmisest ning tervislikust toitumisest.
 6. Alates märtsist 2019 oleme lõpetanud lasteaia Sipsik ja Saku Läte OÜ vahelise pudelivee lepingu ja kasutame joogiveena kraanivett.
 1. Paberikulu säästmiseks on sisse viidud arvutipõhine info edastamine ja dokumentatsioon.
 2. Säästame paberit ja printeritahma, printides mustvalgelt. Ühepoolselt prinditud nn vigadega dokumendipaberid võtame taaskasutusse.
 3. Paberikulu säästmiseks oleme kasutule võtnud jääkmaterjalid.
 4. Kõikide kunstitööde, uute mängude ja meisterduste tegemisel oleme 2018/19 õa kasutanud ainult lasteaia laost leitud ja saadud vahendeid ning jääkmaterjale.
 1. Lasteaia õuealal olevad liivakastid katame pärast mängimist võrkudega, et hoida liiva puhtana.
 2. Koostöös lastevanematega korrastame igaaastaselt lasteaia õueala ja korraldame talgupäeva „Teeme ära!“ kampaania raames.
 3. Kui lasteaed on suletud, siis on lasteaia väravad lukustatud. Tagatud on õuealal olevate mänguvahendite pikaajalisem säilimine ja tehniline ülevaatus koos hooldusega 1 kord aastas.
 4. Ülemajalistel väljasõitudel, kus oleme kavandanus ka laste toitlustamise, oleme 2018/19 õa ühekordsed plastiknõud asendanud vastutustundlikuma valikuga st, et iga laps võtab kaasa oma matkanõud.
 5. Biojäätmete taaskasutamisel on õuealale soetatud uuenduslik vermikomposter.
 6. Lasteaia õpikeskkonna parendamiseks ja lisaväärtuse loomiseks osaleme aktiivselt erinevatel konkurssidel, koostame ja viime ellu erinevaid projekte.
x

Ressursikulu analüüsist selgub, et oleme säästnud elektrit, vett ja paberit.

esmaspäev, 29. aprill 2019

Sipsikute ülemajaline väljasõit

26. aprilli hommikul sättisid Tallinna lasteaia Sipsik väikesed ja suured end bussi ja sõit Nõmme poole võis alata.
IMG_0762 (1)
Kohale jõudes avastasime, et Glehni loss asub kõrgel mäe otsas ja meil ei jää muud üle, kui hakata otsima treppi, mida mööda saaks lossi juurde üles ronida. Vana, kuid ilusa trepi leidmine läks kiirelt ja nii olime peagi lossi juures.
Seal ootas kõiki õpetaja Leila, kes meid Palmimajja juhatas ning andis igale rühmale ümbrikud ristsõna ja Glehni pargi kaardiga. See ei olnud lihtsalt kaart, vaid orienteerumiskaart, kuhu võis märkida kõik läbitud punktid. Millises järjekorras punkte läbida, see jäi kõikidel rühmadel enda otsustada. Endomondo rakendusega pidid läbitud rajast tulema vägagi erinevad pildid.
Glehni pargis on palju vanu vaatamisväärsusi, mida lapsed uudistasid. Kõigepealt loss, Palmimaja, suur Vanapagana kuju, mis algselt oli Kalevipoja kuju, Krokodill ja Tähetorn. Paeluv oli ka Glehni pargi loodus: erinevad puuliigid, varakevadised metsalilled ja sipelgapesad. Sipsikud proovisid ka köievedu ja lõbusaid mänge suure kireva langevarjuga.
Ja siis oligi aeg kauaoodatud lõunasöögiks kõrgete mändide all pehmel samblal.
Veel üks ühispilt kivise Krokodilliga ning oligi aeg bussi poole suunduda.
Muljeid oli palju ning ühtlane jutuvada täitis bussi terveks tagasisõiduks. Suur park, ilus loss, võimas krokodill, kõrge tähetorn, uhked sipelgapesad, asjalikult töökad sipelgad, lõbusad mängud, maitsev lõunasöök, kosutav metsaõhk - matkamine on tore!
Matka juhtisid õpetajad Leila Toit ja Siiiri Pentus.

teisipäev, 16. aprill 2019

Sipsiku keskkonnategu

15.aprillil tuletasime meelde, kui tore on õues õppida. Viisime lasteaia õuealal läbi keskkonnahommiku Nähkaga, kes tundis rõõmu sinitaevas säravast kevadpäikesest ja koos Juuliga peenramaal askeldamisest ning seemnete külvamisest.
Pärast  Juuli ja Nähka esinemist korraldasime minitalgud, kus lapsed valisid tööde nimekirjast omale sobiva töö. Nooremad lapsed puhastasid liivakasti ümbruse teed, külvasid maitsetaimede seemneid ja riisusid hekialuseid. Vanemate rühmade lapsed pühkisid õueõpitoa põrandad, korrastasid mänguasjade kuuri, istutasid lilletaimi, korjasid kokku kivid ja vedasid ära talveprahi. Nii üheskoos tegutsedes muutsime lasteaia õueala säravaks kui päike. 
Tegusa hommiku lõpetasime õues talgusupi söömisega. Meie keskkonnategu muutis kõigil meele rõõmsaks ja südame soojaks.
reede, 5. aprill 2019

Rohelise kooli küsitlus 2019

Rohelise koolis küsitlus 2019.
Küsitlus viidi läbi ajavahemikus jaanuar 2019 - märts 2019.
Tulemusi võrreldi alateemade ja eelmise aasta tulemuste järgi.
Küsitlus viidi läbi nii lasteaia personali kui ka lastevanemate seas digitaalselt kasutades selleks internetikeskkonda Google Forms.

Tulemused:
1)Küsitlus personalile. 
Aastal 2018 oli vastanuid kokku 14, kuid sel aastal oli neid 11.
Suurimad saavutused aastal 2019:
• Oleme teavitanud meie allhankijaid, et vajame keskkonnasõbralikult toodetud materjale ja vahendeid.
• Oleme levitanud meedias ja sotsiaalmeedias infot meie keskkonnasõbralikkuse kohta.
• Lapsed õpivad tihedamalt Eestimaa loodusega seotud teemasid, käiakse erinevatel õppekäikudel loodusesse ning erinevate veekogude äärde.
• Lastele ja vanematele räägitakse üha rohkem veelindude toitmise kahjulikkusest.
• Lapsed saavad lasteaia õuealal igapäevaselt panna lindude toidumajja toitu, uurida putukaid ja taimi ning kasvatada ise ka maitsetaimi.
• Kustutame tuled, kui ruumis kedagi pole või kui päevasel ajal on ruumis piisavalt naturaalset valgust.
• Tutvustame teiste maade kombeid ja toitu.
• Soovitame üha rohkem tarbida kraanivett ja oleme lastele selgitanud kust tuleb kraanivesi ja mis saab kasutatud veest.
• Lasteaia personal käib aktiivselt nädalavahetustel väljas jalutamas.
• Kogutakse tõhusalt biojäätmeid muust prügist eraldi ja suurenenud on ka teadlikkus oma jäätmete tootmisest.

Arengukohad aastal 2019:
• Järgida rohkem tööaega arvutis ja lülitada need välja kui keegi neid ei kasuta.
• Jälgida rohkem ja õpetada lapsi, kuidas õigesti käsi pesta.
• Koguda rohkem pandipakendeid
• Jälgida vee tarbimist ja veekulu erinevatel aegadel.
• Kasutada nädalavahetustel rohkem ühistransporti isikliku auto asemel.

2) Küsitlused lastevanematele
Teema: Meri ja rannik; Elurikkus, loodus ja õueala.
2018 aastal oli vastanuid 22, kui sel aastal 13.
Suurimad saavutused 2019 aastal:
• Õppetöös on üha enam erinevaid teemasid seoses mere ja rannikuga ning Eestimaa loodusest. Korraldatakse ka vastavaid õppekäike.
• Kasutatakse rohkem loodussäästlikke puhastusvahendeid.
• Lasteaia personal on teavitanud veelindude toitmise kahjulikkusest.
Arengukohad 2019 aastal:
• Uurida täpselt, kui palju Eesti taime-, seene- ja loomaliike lapsed tunnevad.
• Rajada lasteaia õuealale erinevaid peenraid, kus kasvatada toidutaimi ja õppida erinevaid aiatöid.
• Jätta õuealale niitmata murulapp, kus lapsed saaksid uurida erinevaid putukaid ja taimi.

Teema: Prügi ja jäätmed; Transport
2018 aastal oli vastanuid 40, kuid sel aastal 18.
Suurimad saavutused 2019 aastal:
• Paberit ja pappi ning pandipakendeid kogutakse muust prügist eraldi.
• Soovitatakse aktiivsemalt inimestel käia jala, mistõttu pole ka hommikuti enam lasteaia ees nii palju autosid.
Arengukohad 2019 aastal:
• Koguda eraldi ka pakendeid ja selgitada lastele, miks on see vajalik.
• Jälgida rohkem, kui palju jäätmeid toodame ja selgitada ka lastele, miks on see vajalik.
• Soovitada rohkem kasutada ühistransporti või auto jagamist.

Teema: Vesi ja energia
2018 aastal oli vastanuid 29, sel aastal 16.
Suurimad saavutused 2019 aastal:
• Lasteaia õppetöös selgitatakse vee säästmise vajadust.
• Jälgitakse rohkem tulede kasutamist päevasel ajal.
Arengukohad 2019 aastal:
• Käsitleda lasteaia õppetöös rohkem vee ja eluslooduse seoseid.
• Koguda vihmavett.
• Rääkida lastele põhjalikumalt, kust tuleb kraanivesi ja mis saab kasutatud veest.

Teema: Kliimamuutus; Prügi ja jäätmed
2018 aastal oli vastanuid 34, kuid sel aastal 13.
Suurimad saavutused 2019 aastal:
• Lapsed saavad lasteaias kasvatada erinevaid maitsetaimi.
• Lasteaia menüüs on vähemalt kord nädalas kalatoidud.
• Jälgitakse rohkem jäätmete tekkimist ja sorteerimist. Kogutakse biojäätmeid ning paberit ja pappi muust prügist eraldi.
• Prügi tekkimise ja sorteerimise teemasid käsitletakse lasteaias aktiivselt.
Arengukoht 2019 aastal:
• Koguda ka pakendeid muust prügist eraldi.

Teema: Globaalne kodakondsus; Tervis ja heaolu
2018 aastal oli vastanuid 17, kuid sel aastal 3.
Suurimad saavutused 2019 aastal:
• Lasteaias tutvustatakse süsteemselt Eesti tähtpäevi, toitu, muinasjutte, muusikat ja kodukohta.
• Lasteaias rõhutatakse, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära või muude omaduste tõttu.
• Lasteaias on loodud kiusamisvaba õhkkond ja lastele meeldib lasteaias käia.
• Lasteaias on loodud lastele päevakava, mille jooksul nad saavad palju liikuda.
• Lastel on võimalik käia õus iga päev.
Arengukohad 2019 aastal:
• Tutvustada lasteaia õppetöös rohkem teiste maade muinasjutte, kombeid, toitu ja muusikat.
• Süüa tihedamalt salateid, puuvilju ja muud tervislikku.