Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

teisipäev, 27. veebruar 2024

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll 27.02.2024

 

Tallinna Lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinn 27. 02. 2024, kl 14.00 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Katrin Arusaar, Merle Mäeots, Maria Veike

Päevakord:

1.    Keskkonnaülevaatuse 2024 kokkuvõte personali küsimustiku põhjal

2.    Laste keskkonnakonverents „Aasta tegijad looduses“

3.    Õppeaiandus: söögitaimede kasvatamine Keskkonna- ja Kommunaalametile esitatud projekti „Sipsikute aiaseiklus“ raames

4.    Jooksvad küsimused

Otsused:

1.    Keskkonnatöörühma juht Ene Hein andis ülevaate keskkonnaülevaatuse läbiviimisest personali küsitluse põhjal. Ülevaatuse käigus vaadeldi kaheteistkümne teema olukorda õppetöös ja igapäevaelu korraldamises. Küsitluses osales 41% töötajatest. Saadud tulemuste põhjal võime öelda, et enam vajab tähelepanu personali kaasamine ja teavitamine. Meie poolt valitud kolme teema (Elurikkus ja loodus; Toit, Transport) puhul toodi välja, et arendamist vajab lindude talvise toidulaua katmine, toidu päritolu ja transpordi keskkonnamõjude kohta õpetamine ja laste järjepidev kaasamine ise toidu valmistamisel.

2.    Laste keskkonnakonverents viia läbi 19.aprillil. Laste huvidest ja projektiteemadest lähtuvalt jaotada aasta tegijad looduses järgnevalt: 

     Naerusipsikud- KAMPERRIISIKAS

     Mängusipsikud- SAARMAS

     Rõõmusipsikud- KÄGU

     Tähesipsikud- KOHA

     Südamesipsikud- TAMM

     Päikesesipsikud- KIRJU TUMESILMIK LIBLIKAS

3.    Õppeaianduse tarbeks panevad Rõõmusipsikud mulda kurgitaimed, Südamesipsikud tomatitaimed, Tähesipsikud kartulid, Päikesesipsikud maitsetaimed, Mängusipsikud ja Naerusipsikud erinevad toidutaimed. Iga rühm istutab õueala lillekastidesse lilled.

4.    Jooksvad küsimused: Rõõmusipsikute rühma teod jäävad endiselt nende rühma. Õpetaja Kadi võtab juhtiva rolli nende eest lastega hoolitsemisel.

 

 

 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Maria Veike

kolmapäev, 21. veebruar 2024

Rohelise Mõtteviisi Külaskäik: Inspireeriv kohtumine Hanah LahegaTere kallid, lugejad!

Täna avnes meil võimalus kohtuda erakordse inimesega, kelle pühendumus keskkonnakaitsele ja kliimamuutustega võitlemisele on tõeliselt inspireeriv. Hanah Lahe on riigikogu liige ja keskkonnaaktivist, kes meid täna külastas ning jagas oma kogemusi ja teadmisi. 

Suurem teema, millele koos lastega keskendusime, oli ÜRO kestliku arengu eesmärgid. Lähemalt uurisime kolme neist eesmärkidest, mis puudutasid elurikkust, vee säästlikku kasutamist ning tarbimise mõju keskkonnale.

Rääkisime lastega elurikkusest ja selle olulisusest ning arutasime, kuidas saame aidata kaasa elurikkuse säilitamisele meie ümber. Samuti panime pead kokku, et mõelda, kuidas saame oma igapäevaelus vett säästlikumalt kasutada. Üllatav oli teada saada, kui väike osa maailmas olevast veest on tegelikult joogikõlbulik ning kui tähtis on seda ressurssi hoida ja kaitsta.
Kohtumisel arutasime ka tarbimise teemat, kus lapsed tõid välja olulise mõtte, et väikeste muudatustega saame kõik anda oma panuse keskkonnasõbralikuma tuleviku loomisesse. Näiteks eelistades riidest kotte kilekottide asemel poes ostude tegemisel või kasutades hammaste pesemisel vähem vett. Veel oli tore mõte Piialt, kes ütles, et soovib tulevikus leiutada sellisa masina, mis sorteeriks ja korjaks ise maha visatud prügi ära. 

Hanah Lahe innustas meid kõiki mõtlema suurelt ja tegutsema väikeste sammudega, et luua parem ja rohelisem tulevik meie kõigi jaoks. Tema sõnad ja kogemused julgustavad meid jätkama teekonda rohelisema maailma poole.

Kokkuvõttes oli see kohtumine mitte ainult õpetlik, vaid ka innustav kogemus lastele, kes nüüd teavad rohkem keskkonnast, selle olulisusest ning kuidas saavad nemad ise igapäevaelus anda oma panuse parema tuleviku loomisel.


Järgmise korrani, olge rohelised ja hoidke loodust!

Teie rohelise mõtteviisi eestvedajad

teisipäev, 6. veebruar 2024

Tervisehommik Naeru- ja Tähesipsikute rühmale

Tallinna lasteaia Sipsik lastevanematel on alati häid mõtteid ja tahet olla toeks õpetajatele ning panustada õppetegevustesse. Nii oli seekord eksperdina projektõppesse kaasatud Emilie ja Roberti ema Mari, kes on hambaarst ja kelle ettepanekul viidi Naeru- ja Tähesipsikute rühmale läbi tervisehommik. Hambaarst rääkis lastega hammaste tervisest ning headest hambapesu harjumustest, mida iga laps harjutas ka ise Mari poolt kaasa võetud „hobuse“ hambaid harjates. Lapsed said teada, et suu- ja hammaste tervise hoidmiseks on oluline juua janu korral vett, süüa tervislikult, pidada toidukordade vahel pausi, pesta hambaid kaks korda päevas kaks minutit ja käia kord aastas hambaarsti juures. Kohtumist hambaarstiga jääb meenutama igale lapsele jagatud õpetlik „Suukooli“ materjal.