Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

neljapäev, 22. aprill 2021

Ressursikulu analüüs 2021

Ressursikulu analüüs 2021:

Keskkonnategevuste tulemuslikkust jälgitakse igapäevaselt lähtudes Tallinna lasteaia Sipsik säästva majandamise põhimõtetest:


PABER

 • Paberikulu säästmiseks oleme kasutusele võetud jääkmaterjalid. Laste vabajoonistamiseks ja kunstitegevuseks kasutame rühmas või laos olevaid jääkmaterjale;

 • Igas rühmas oleme sisse seadnud paberi kogumise kastid, mille olemasolust teavad ka lapsed;

 • Paberikulu säästmiseks oleme sisse viinud arvutipõhise infoliikumise;

 • Paberi ja printeritahma säästmiseks prindime võimalusel mustvalgelt. Ühepoolselt prinditud nn vigadega dokumendipaberid võtame taaskasutusse; 

 • Kõikide kunstitööde, uute mängude ja meisterduste tegemisel kasutame koos lastega alates 2018/19 õa ainult lasteaia laost leitud ja saadud vahendeid ning jääkmaterjale;

 • Käte kuivatamiseks soetatud lehträtiku otstarbekaks kasutamiseks oleme pesuruumidesse üles pannud pildilised juhised. 

ELEKTER

 • Elektri kokkuhoiuks kustutame pidevalt tulesid ning võimaluse korral rakendame osalist valgustust;

 • Kuivatuskappe kasutame siis, kui vähemalt 50 % kapimahust on täidetud; 

 • Õhtul töölt lahkudes vaatame üle, kas aknad on kinni, tuled kustutatud (sh ka keldrikorruse koridoris ja pimedal ajal õueala valgusparkides), kas veekraanid on kinni keeratud; 

 • Jälgime lasteaia küttesüsteemide korrashoidu. Välisandur on reguleeritud nii, et toa õhutemperatuur on 21 kraadi. Ilmade soojenedes kevad-suvisel perioodil on küttesüsteem välja lülitatud;

 • Põrandakütted tualettruumides lülitame välja ajal, mil rühmaruum on pikemalt suletud (enam kui kaks päeva).

VESI

 • Veekulude säästmiseks jälgime, et tilkuvad kraanid, WC-pottide loputuskastid ja torud parandatakse esimesel võimalusel ja probleemide ilmnemisel edastatakse info koheselt vastavale spetsialistile;

 • Vee säästmiseks on segistitele paigaldatud aeraatorid, mis vähendavad oluliselt jooksva vee hulka; 

 • Lastega viime läbi filosoofilisi arutelusid vee säästmise teemadel ning segisti veetarve kontrollimiseks on rühmades läbi viidud katsed “kui kaua kulub pooleliitrise anuma täitmiseks ja kui palju kulub vett käte pesemisele”;

 • Laste kraanide juurde oleme paigutanud pildilased juhised käte pesemisest, vee ja lehtpaberi kasutamisest;

 • Oleme loonud lastega ja lastele sotsiaalreklaami “Säästa vett!”, lisaks on rühmades loodud lastega lühikesed reklaamklipid elektri ja looduse säästmisest ning tervislikust toitumisest;

 • Lasteaia vee – ja elektrikulusid säästame kokkuleppeliselt terve lasteaia meeskonna poolt; 

 • Alates märtsist 2019 oleme lõpetanud lasteaia Sipsik ja Saku Läte OÜ vahelise pudelivee lepingu ja kasutame joogiveena kraanivett.

ÕUEALA

 • Õuealal olevad liivakastid katame pärast mängimist võrkudega, et hoida liiva puhtana;

 • Koostöös lastevanematega korrastame iga-aastaselt lasteaia õueala ja korraldame talgupäeva „Teeme ära!“ kampaania raames;

 • Lasteaia väravad on lukustatud, kui lasteaed on suletud. Tagatud on õuealal olevate mänguvahendite pikaajalisem säilimine ja tehniline ülevaatus koos hooldusega 1 kord aastas;

 • Ülemajalistel väljasõitudel, kus oleme kavandanud ka laste toitlustamise, oleme 2018/19 õa ühekordsed plastiknõud asendanud vastutustundlikuma valikuga st, et igale rühmale on soetatud taaskasutatavad matkanõud;

 • Biojäätmete taaskasutamisel oleme õuealale soetanud uuendusliku vermikomposteri, biojäätmed kogume eraldi selleks ette nähtud konteinerisse;

 • Lasteaia õpikeskkonna parendamiseks ja lisaväärtuse loomiseks osaleme aktiivselt erinevatel konkurssidel, koostame ja viime ellu erinevaid projekte. 


Ressursikulu analüüsist selgub, et oleme säästnud vett, samal tasemel tarbinud elektrit ja paberit. Viiruse leviku tõkestamisega seonduvalt oleme kulutanud enam paberrätikut kui eelmisel aastal.

neljapäev, 15. aprill 2021

Aprill on südamekuu

Tervist edendava lasteaiana tähistab Tallinna Lasteaed Sipsik aktiivselt saabunud südamekuud.

IMG_8535

Südamekuu eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu südametervisele ja terviseprobleemide ennetamisele liikumise abil. Ka meie lasteaias püüame sellele kaasa aidata. Räägime rohkem tervislikust toitumisest ja aktiivsest eluviisist.                             Oleme kaasanud ka peresid innustades neid lastega kevade saabudes rohkem õues liikuma – rattasõit, mänguväljakul turnimine, jalutamine ja muud aktiivsed tegevused, mida saab üheskoos värskes õhus teha. Südamekuul paneme need tegevused kirja, et innustada üksteist rohkem väljas aega veetma. Kodus saavad lapsed täita südamepäevikut, kuhu kirjutada või joonistada kuu vältel perega koos ettevõetud mõnusaid liikumistegevusi. Igaüks Sipsiku suurest perest on leidnud endale lähima tervise- või RMK matkaraja ja kasutanud kilomeetrite jälgimiseks ja kogumiseks erinevaid liikumisrakendusi.
Südamekuu nädalad oleme jaotanud teemade järgi, millele enam keskenduda. Esimese nädala teemaks on „Vesi minu klaasis”, mil leida vastus küsimusele: miks on vee joomine kasulik? Küsimusele vastust otsides tegid lapsed lasteaias katse võrreldes erinevas vedelikus (vesi, mahl ja Coca-cola) oleva suhkru sisaldust.
Teise nädala teemaks valisime „Vikerkaar minu taldrikul või minu klaasis”. Selle teema raames valmistasid lapsed ise tervislikke salateid ja smuutisid. Koduõppel olevad lapsed saatsid õpetajale kodus valmistatud tervislikust salatist ja smuutist fotod, millest koostame lasteaia õuealale näituse. 
Südamekuu kolmanda nädala teema „Süda on mootor, mis hoiab meid elus” raames meisterdavad lapsed taaskasutusmaterjalidest keskkonda säästeva plakati „Südamele pai”. Ka kutsume üles peresid joonistama oma looduses liikumisest GPS kunstiga südame kuju.
Neljas teema „Ole hästi palju õues, siis su tervis püsib põues!” - laps  pildistab  lasteaia õuealal olevaid kevade märke. Ja tehtud fotodest valmivad koostöös peredega kevadise looduseteemalised alused Bee-Botile või Blue-Botile.

Sipsikus toimus südamekuu väljakutse “Sipsik liigub südamest”. Südamekuul iga päev algas traditsiooniliselt jooksuga ümber lasteaia. Oma jooksutiirud märkis laps oma südamepassi, mis asetati nähtavale kohale rühmas. 


Südame eest hoolitsemisel saame me ise kõige rohkem ära teha. Peale tervisliku ja mitmekülgse toitumise vajab süda, piisavalt liikumist – vähemalt 30 minutit päevas.

Hoolime oma tervisest ja kaaslastest ning rõõmustame oma südant!

Aitäh südamekuu ürituste idee autorid ja eestvedajad õpetajad Siiri ja Leila

kolmapäev, 7. aprill 2021

Linnusõprade loovkonkurss

Märtsis täitsid Mängusipsikud Linnusõprade loovkonkursi teise ülesande, milleks oli valmistada üks linnuke. Lapsed otsustasid teha aasta tegija 2021, kuldnoka. Linnu meisterdamiseks kasutasid lapsed värvitud riisi, sulgi ja pesa meisterdasid pilliroo õisikutest. Linnu juurde joonistasid ja kirjutasid lapsed, mida kuldnokk sööb. Lõpuks valmis uhke isane kuldnokk, mis kaunistab meie rühmaruumi.

Kurgisõbrad

 Mängusipsikud ja Südamesipsikud võtavad osa Räpina Aianduskooli Kurgisõprade konkursist ning lühikese ajaga on kurgitaimed juba päris suureks kasvanud ja esimesed õied on ka küljes. Lapsed ja õpetajad hoolitsevad taimede eest ning loodavad juba varsti esimesi kurke näha.