Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

reede, 29. jaanuar 2021

Väljasõidud loodusesse

 Jaanuaris, kui lumi tuli maha ning saabus päris õige talv, oli selge - tuleb minna kelgutama! 

Niisiis asusimegi Sipsiku lastega talvistele väljasõitudele loodusesse. 

Esimeste rühmadega käisime mägesid ning talvist metsa otsimas Pirital. Leidsimegi suure uhke mäe, kus laste rõõmuks sai lisaks kelgutamisele ka jäärajalt alla lasta. 

Siis hakkas ilmataat aga vingerpussi mängima ning suurt ja paksu lund sulatama. Niisiis muutsime marsruudi suunda ja otsisime lund ning kelgumägesid hoopis Harku metsa puude alt. Ja ohh seda rõõmu, sealt me selle ka leidsime. 

Lapsed nautisid pikki kelgusõite, lumes mängimist ja ehitamist ning jalutuskäiku talvisel metsarajal. 
neljapäev, 21. jaanuar 2021

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2

 Tallinna lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2

Tallinn 20.01.2021

Kell 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Leila Toit, Kärt Tagel, Siiri Pentus, Loolo Treial, Hedi Leemets, Keith Juksaar, Marielle Korostik

Päevakord:

 1. Keskkonna ülevaatuse küsimustike läbi vaatamine (lapsevanemad, personal)

 2. Keskkonna ülevaatuse laste intervjueerimise küsimustiku koostamine lähtudes Rohelise kooli teemadest: Elurikkus ja loodus, Meri ja rannik, Prügi ja Jäätmed

 3. Jooksvad küsimused

Otsustati:

 1. Jaotada küsitlused rühmadele teemade kaupa:

Päikesesipsikud – prügi + jäätmed

Südamesipsikud – meri ja rannik + energia

Mängusipsikud – transport + kliimamuutused

Tähesipsikud - globaalne kodakondsus + info teavitamine

Naerusipsikud – tervis ja heaolu + vesi

Keskkonnatöörühma juht saadab küsimustikud (igale rühmale 10 küsimust) läbi Drive keskkonna rühmadesse ning iga rühm vaatab enda küsimused üle, täiendab vajadusel. Küsitlus viiakse läbi Rohelise Kooli programmi raames. Lõpuks koostab Google Form keskkonnas iga rühm ise lapsevanematele küsitluse, kasutades lasteaia ühist Gmaili kontot.

 1. Kolm vanemat rühma viivad läbi 10 lapsega intervjuu ühel meie poolt valitud aastateemal: 

Südamesipsikud – meri ja rannik

Mängusipsikud – elurikkus ja loodus

Tähesipsikud – prügi ja jäätmed

Intervjuu tulemused saata keskkonnatöörühma juhile 12. veebruariks. 

 1. Jooksvad küsimused

 • Aasta tegija looduses valimine: õpetajad küsivad rühma lastelt, et keda/mida nad soovivad vaadelda ja uurida lähemalt: kuldnokk, rott, kadakas, päevakoer, haug. Valitud aasta tegijat looduses uuritakse viimasel poolaastal, protsessi jäädvustada (pildid, videod) ning tulemused esitada aprilliks.

 • Luua tingimused igakuine ajalehe Sipsiku Kuukiri eksponeerimiseks õues, et see oleks vanematele kättesaadav ja võimalus lugemiseks. Infostendi loomine (euroalusest), sinna peale panna siis jooksev info. 

 • Teema „Meri ja rannik“ raames viia läbi kalapäev – aprillis. 

 • Prügiteemaline näidend õpetajate poolt II poolaastal ja õueüritusena 

 • Neljapäeval, 28 . jaanuaril toimub taas Mängupäev– rühmapõhine, laste juhitud päev.


Koosoleku juhataja: Ene Hein 

Protokollija: Keith Juksaar kolmapäev, 20. jaanuar 2021

Linnusõbra loovkonkurss

 Mängusipsikute rühma lapsed otsustasid õpetajate ettepanekul osa võtta novembrist kuni märtsini toimuvast Linnusõbra loovkonkursist, mille eesmärk on läbi erinevate praktiliste ülesannete ühendada Eestimaa suurimad linnusõbrad ning seeläbi juhtida tähelepanu kodumaal talvituvatele lindudele, nende õigesti toitmisele ja lindude eest hoolitsemisele. Konkursi raames saadeti lastele ka esimene ülesanne: meisterdada lindudele söögimaja. Lisati ka, et taaskasutus võib olla üks viis, millistest materjalidest toitmismaja valmistada. Kuna Mängusipsikud on teada-tuntud taaskasutajad, siis käidi üheskoos vaatamas, mis väärtuslikku materjali lasteaia laoruumides on. Muuhulgas leiti puidust karp, millest sobiks väga hästi toitmismaja meisterdada. Lapsed kruvisid lahti karbi küljed ning üks laps saagis need parajalt lühemaks. Detsembri teisel poolel tehti algust plaatide lihvimise, tagasikruvimise ja kaunistamisega. Lindude toidumaja kaunistati salvrätitehnikas kasutades selleks vanu salvrätte ja pva-liimi. Lisaks värvisid lapsed kaks külge roheliseks. Kuna meie lasteaia hoovis elab üks vahva orav Tupsu, siis temale soovisid lapsed maja külge liimida käbisid. Lisaks oravale, oleme näinud majas rasva-ja sinitihast, tuvi, vareseid ja musträstast konkursil osalemise eest saadetud toidu kallal maiustamas. Toidumaja panime enda rühma rõdule ja juba järgmisel päeval istus seal sees orav, kes krõbistas seemneid. 

neljapäev, 7. jaanuar 2021

Kolmekuningapäev

Nii nagu mujal Euroopa maades käisid kolmekuningapäeval ringi kuningateks rõivastatud inimesed, nii ka Sipsiku lasteaias. 

Juba hommikul ootas lapsi rühmas kiri, kus seisis, et kuningad käivad täna majast majasse, saadavad ära jõulud ja soovivad inimestele head uut aastat. Lisaks õnne soovimisele oli neil laste jaoks varuks üks ülesanne – tuvastada igast rühmast üks kuningas. Selleks tuli üheskoos süüa jõuluputru, mille seest oli võimalik leida õnneaprikoos. Lapsed, kes oma pudrukausi tühjaks sõid ja õnneaprikoosi leidsid, kroonitigi igas rühmas kuningaks või kuningannaks.

Lastel oli kolmekuningapäeval õigus jõuluehted ära korjata ning jõulumaiustused kuuse küljest ära süüa. Peale seda oligi aeg kuuske jõulurõõmu ning -tunde eest tänada ja ta ära saata. Kuningakskäijad laulsid koos lastega veel jõululaule, lõid tantsu ja soovisid kõigile palju rõõmu ning mängulusti. Kuuseke jäi lumehange ootama metsa viimist, meie aga järgmist jõuluaega.