Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

neljapäev, 21. jaanuar 2021

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2

 Tallinna lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2

Tallinn 20.01.2021

Kell 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Leila Toit, Kärt Tagel, Siiri Pentus, Loolo Treial, Hedi Leemets, Keith Juksaar, Marielle Korostik

Päevakord:

 1. Keskkonna ülevaatuse küsimustike läbi vaatamine (lapsevanemad, personal)

 2. Keskkonna ülevaatuse laste intervjueerimise küsimustiku koostamine lähtudes Rohelise kooli teemadest: Elurikkus ja loodus, Meri ja rannik, Prügi ja Jäätmed

 3. Jooksvad küsimused

Otsustati:

 1. Jaotada küsitlused rühmadele teemade kaupa:

Päikesesipsikud – prügi + jäätmed

Südamesipsikud – meri ja rannik + energia

Mängusipsikud – transport + kliimamuutused

Tähesipsikud - globaalne kodakondsus + info teavitamine

Naerusipsikud – tervis ja heaolu + vesi

Keskkonnatöörühma juht saadab küsimustikud (igale rühmale 10 küsimust) läbi Drive keskkonna rühmadesse ning iga rühm vaatab enda küsimused üle, täiendab vajadusel. Küsitlus viiakse läbi Rohelise Kooli programmi raames. Lõpuks koostab Google Form keskkonnas iga rühm ise lapsevanematele küsitluse, kasutades lasteaia ühist Gmaili kontot.

 1. Kolm vanemat rühma viivad läbi 10 lapsega intervjuu ühel meie poolt valitud aastateemal: 

Südamesipsikud – meri ja rannik

Mängusipsikud – elurikkus ja loodus

Tähesipsikud – prügi ja jäätmed

Intervjuu tulemused saata keskkonnatöörühma juhile 12. veebruariks. 

 1. Jooksvad küsimused

 • Aasta tegija looduses valimine: õpetajad küsivad rühma lastelt, et keda/mida nad soovivad vaadelda ja uurida lähemalt: kuldnokk, rott, kadakas, päevakoer, haug. Valitud aasta tegijat looduses uuritakse viimasel poolaastal, protsessi jäädvustada (pildid, videod) ning tulemused esitada aprilliks.

 • Luua tingimused igakuine ajalehe Sipsiku Kuukiri eksponeerimiseks õues, et see oleks vanematele kättesaadav ja võimalus lugemiseks. Infostendi loomine (euroalusest), sinna peale panna siis jooksev info. 

 • Teema „Meri ja rannik“ raames viia läbi kalapäev – aprillis. 

 • Prügiteemaline näidend õpetajate poolt II poolaastal ja õueüritusena 

 • Neljapäeval, 28 . jaanuaril toimub taas Mängupäev– rühmapõhine, laste juhitud päev.


Koosoleku juhataja: Ene Hein 

Protokollija: Keith Juksaar Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar