Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

esmaspäev, 14. august 2023

Ressursikulu analüüs 2023

Keskkonnategevuste tulemuslikkust jälgitakse igapäevaselt lähtudes Tallinna lasteaia Sipsik  säästva majandamise põhimõtetest:

1.       Elektri kokkuhoiuks kustutame pidevalt tulesid ning võimaluse korral rakendame osalist valgustust. Kuivatuskappe kasutame siis, kui vähemalt 50 % ruumist on täidetud.

2.       Õhtul töölt lahkudes vaatame üle, kas aknad on kinni, tuled kustutatud (sh ka keldrikorruse koridoris), kas veekraanid on kinni keeratud.  

3.       Lasteaia küttesüsteemid hoitakse korras. Välisandur on reguleeritud nii, et toa õhutemperatuur on 21 kraadi. Ilmade soojenedes kevad- suvisel perioodil on küttesüsteem välja lülitatud.

4.       Kui rühmaruum on pikemalt suletud (enam kui kaks päeva), siis lülitame põrandakütted tualettruumides välja.

5.       Säästame lasteaia veekulusid.  Tilkuvad kraanid, WC-pottide loputuskastid ja torud parandatakse esimesel võimalusel. Probleemide ilmnemisel edastatakse info koheselt.

6.       Lasteaia vee – ja elektrikulusid säästetakse kokkuleppeliselt terve lasteaia meeskonna poolt.

7.       Vee säästmiseks on segistitele paigaldatud aeraatorid, mis vähendavad oluliselt jooksva vee hulka.

8.       Segisti veetarve kontrollimiseks on rühmades läbi viidud katsed “kui kaua kulub pooleliitrise anuma täitmiseks ja kui palju kulub vett käte pesemisele”

9. Lisaks on loodud lastega ja lastele sotsiaalreklaam “Säästa vett!”, lisaks on rühmades loodud lastega lühikesed reklaamklipid elektri ja looduse säästmisest ning tervislikust toitumisest.

10.   Kasutame joogiveena kraanivett.

11.   Paberikulu säästmiseks on sisse viidud arvutipõhine info edastamine ja dokumentatsioon.

12.   Säästame paberit ja printeritahma, printides mustvalgelt. Ühepoolselt prinditud nn vigadega dokumendipaberid võtame taaskasutusse.

13.   Paberikulu säästmiseks oleme  kasutule võtnud jääkmaterjalid.

14.   Kõikide kunstitööde, uute mängude  ja meisterduste tegemisel kasutame ainult lasteaia laost leitud ja saadud vahendeid ning jääkmaterjale.

15.   Lasteaia õuealal olevad liivakastid katame pärast mängimist võrkudega, et hoida liiva puhtana.

16.   Koostöös lastevanematega korrastame  igaaastaselt lasteaia õueala ja korraldame talgupäeva „Teeme ära!“ kampaania raames.

17.   Kui lasteaed on suletud, siis on lasteaia väravad lukustatud. Tagatud on õuealal olevate mänguvahendite pikaajalisem säilimine ja tehniline ülevaatus koos hooldusega 1 kord aastas.

18.   Ülemajalistel väljasõitudel, kus oleme kavandanud ka laste toitlustamise, oleme ühekordsed plastiknõud asendanud vastutustundlikuma valikuga st, et iga laps võtab kaasa oma matkanõud.

19.   Biojäätmete kogumiseks on rühmades kogumisanumad ja õuealale soetatud biojäätmete konteiner.

20.   Plast- ja metallpakendi ning joogikartongi jaoks on vastav kogumismahuti.

21.   Lasteaia õpikeskkonna parendamiseks ja lisaväärtuse loomiseks osaleme aktiivselt erinevatel konkurssidel, koostame  ja viime ellu erinevaid projekte.

 

 

Roheline Kool tutvustus

 Programm "Roheline Kool" (Eco-Schools) ja projekt "Suur taimejaht"

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - Taanis asuv valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt.
Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60 000 õppeasutust rohkem kui 65 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Tallinna õppeasutuste osalemist programmis toetab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning Tallinna Haridusamet.
Rohelise kooli liikumisel on oma logo.