Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

teisipäev, 24. november 2020

Sipsiku mõnus mängupäev

 

19. novembril viisime lasteaias taaskord läbi mängupäeva, mis võimaldas lastele katkestamatut tegutsemis- ja mänguaega.

tähed III

Kui eelnevatel kordadel on olnud lastel võimalus tegutsemiseks üle lasteaia sisse seatud keskustes, oli seekord natuke teisiti – mängupäev toimus rühmapõhiselt. Õpetajad kaardistasid eelnevalt laste soovid ja vajadused ning sisustasid sellest lähtuvalt rühmas keskkonna, mis pakkus võimalusi mitmekesiseks mänguks, tantsuks, kunstitegevuseks erinevate materjalide ja vahenditega, raamatute uurimiseks ja aruteludeks  väikestes gruppides.

Tähesipsikud soovisid ning õpetajad aitasid sisse seada lastele lauamängu-, muusika-, tantsu-, lego-, ja meisterdamiskeskused. Kõige enam huvi pakkus lastele tantsu- ja muusikakeskus, sest see oli laste arvates äge. Lapsed panid proovile  oma tantsuoskused, valides ise muusika ja ka videoõpetuse, mille järgi tantsida.

Ka Südamesipsikute rühma õpetajad uurisid lastelt, mida soovitakse teha. Mõtted kirjutati üles ja ideed kaardistati. Laste soovidest ja huvidest lähtuvalt otsiti ja leiti mängudepäevaks erinevaid põnevaid materjale. Kunstikeskuses olid guašid, õlipastellid, värviline liiv ning joonistamise, kleepimise ja lõikamise võimalus – mõne lapse initsiatiivil arenes sellest välja soov telefoni teha ning õpetaja juhendamisel saidki lapsed omale Apple telefonid. Poisid soovisid väga autode ja legodega mängida, ehitati toredaid garaaže autodele ning toimusid erinevad rollimängud. Magamistoas ehitas üks osa lastest suurtest klotsidest uhke maja, kuhu sisse pandi pehmenduseks ja "vooditeks" erinevaid kangaid.  Mängulusti jätkus ka õue, kui mudaköögis toredat mudatoitu kokku keedeti.

Rõõmusipsikute rühma õpetajad seadsid lastele sisse Meisterdamiskoja, kus väikesed meistrimehed erinevate materjalidega eksperimenteerides ja erinevate vahendeid kasutades jäätmetekke vähendamise-teemalise  plakati meisterdasid.

Päikesesipsikute rühma laste arvamused avaldusid eelnevalt õpetajate-poolse vaatluse käigus. Mängupäeval lapsed ehitasid, mängisid autodega, nukkudega, lõikasid, meisterdasid ja küpsetasid pannkooke.

Laste isejuhitud päeval oskasid ka meie kõige väiksemad Naerusipsikud valida kunstiriiulilt ise vahendid, millega tegutseda. Valituks osutusid laste lemmikud guaššvärvid ja plastiliin. Plastiliinist valmisid toidud ja planeedid. Maalimiseks valisid lapsed ise  meelepärase värvi või tekstuuriga suure paberi, pintsli ja värvid millega maalida.

Mängusipsikutel käis mängupäeval külas Hektori vend Theodor, kes on lasteaia Sipsik vilistlane. Hektor rääkis lastele Eestis elavatest ja pesitsevatest lindudest, lindude rändest ja linnu häältest, linnumunade värvustest ning 2020-2021 valitud aasta lindudest. Veel jutustas külaline erinevates asupaikades näiteks soo, raba, meri, mets jms kohas elavatest lindudest. Oma külakäigu lõpetas ta Mõttemugulas kahhoot küsitluse smarttahvli toel.  Lapsed vastasid neljaliikmelistes gruppides lasteaia tahvelarvutite abil. Rühmas jätkus laste huvi Theodori ja Hektori kaasatoodud linnuraamatute vaatamisega.

Seejärel värvisid lapsed kangast, mis oli ühe lapse poolt pakutud mõte ja lapsevanema poolt toodud. Lapsed kasutasid meelepäraseid akvarelle ja guašše värvimiseks. Kaunistatud kangas seatakse  üles rühmaruumi.

neljapäev, 5. november 2020

Mudaköögi avamine

 19. oktoobri hommikul kutsus Sipsik kõiki lapsi õue mudaköögi pidulikule avamisele.

IMG_20201019_112936

Meie mõte, valmistada ka Sipsiku lasteaia lastele üks vahva  mudaköök, sai oktoobris teoks.

Köögi konstruktsiooniks kogusime lastevanemate abiga kokku euroalused ja muu puidust jääkmaterjali, mis parasjagu kellelgi kuuris või õues leidus. Välja kuulutasime ka köögitarvikute, köögitehnika ja veevärgile vajalike vahendite kogumise kampaania. Mõistagi oli vaja ka mõned uued asjad nagu värv jms viimistluseks osta, et mudaköök ka nägus välja näeks.

Mudaköögi disaini autoriks on Ilmari ja Haraldi ema Eeva, kelle loodud kavandi järgi kogu töö tublide isade eestvedamisel tehtud sai.

Lindi lõikasid esmaspäeva hommikul läbi meie kõige vanemad Mängusipsikute rühma lapsed. Eelnevalt sõlmiti kokkulepped  mudaköögi kasutamise kohta ja mis siis muud, põnev mäng võiski alata.

Teostusele aitasid kaasa Helena ja Rosanna isa Mihkel, Kenneth Kristjani isa Kristjan, Frank Steveni isa Alvin, Kaito ema Annika ning Oti ja Aneti isa Kaido ja ema Ülle.

Igapäevaselt valmivad Sipsiku õuel nüüd uhked road ning lastele teeb see palju rõõmu!

teisipäev, 3. november 2020

Keskkonnatöörühma koosolek nr 1

Tallinna lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

Tallinn 02. 11. 2020

Kell 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Loolo Treial, Kärt Tagel, Hedi Leemets

Päevakord:

 1. Keskkonna töörühma kinnitamine

 2. Rohelise kooli programmi teemade arutamine

 3. Rohelise kooli tegevuste kajastamine

Kuulati

 1. Ene Hein tegi ettepaneku ühendada keskkonnatöörühm õppekava arendusrühmaga ja jätkata keskkonnatöörühma tööd põhimõttel, et töörühmas on õpetajaid, lapsevanemaid ja lapsi.

 2. Vaadati üle Rohelise Kooli 8 hariduslikku põhimõtet ja Rohelise Kooli teemad, mida sel aastal süvendatult käsitleda lähtudes rühmade projektõppe teemadest.

 3. Innustada õpetajaid avaldama enam artikleid Rohelise kooli teemadega seotud läbiviidud tegevustest. Kindlasti lisada artiklile, mis mõju oli tegevusel lastele, mida nad õppisid tegevuste käigus, tagasiside küsimine lastelt. 

 4. Jooksvad küsimused 

Otsustati

 1. Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:

Ene Hein – töörühma juht

Siiri Pentus - õpetaja

Leila Toit - õpetaja

Keith Juksaar - õpetaja

Loolo Treial - õpetaja

Hedi Leemets - õpetaja

Kärt Tagel – õpetaja ja õppekava töörühma juht

Piret Kütt – lapsevanem

Loore

Stella

Gustav

Hektor ja 

Peeter Mängusipsikute rühmast

 1. Õppeaastal 2020/21 käsitletakse süvendatult kolme teemat:

Elurikkus ja loodus; 

Jäätmed ja prügi;

Meri ja rannik

Teemad on seotud rühmade projektõppe teemadega, lasteaia arengukava ja õppekavaga.

Keskkonnakasvatus on lasteaias Sipsik suunatud nii lastele, vanematele kui ka personalile. Selle aasta teemad on Elurikkus ja loodus, Meri ja rannik ning Jäätmed sh Prügi. Vastavalt rühma teemadele täiendame Rohelise kooli stende, lisades sinna fotoreportaaže väljasõitudest, artikleid, laste töid ja pilte.

 1. Iga rühma õpetaja kirjutab oma rühmaga seotud ja läbi viidud Rohelise kooli tegevusest „Sipsiku Kuukirjale“ artikli, milles toob välja tegevuse eesmärgid ja mõju lastele. Keskkonnatöörühma juht Ene teeb jätkuvalt postitusi Rohelise kooli FB lehel ja lasteaia kodulehele ning õpetaja Kärt peab Sipsiku Rohelise kooli blogi. 

 1. Tagasiside lasteaiaülesele põlislooduse nädala raames toimunud matkale „Meelerahu metsast“. Matka eesmärgiks oli pakkuda lastele kogemusterohkeid avastusi, teadvustada looduskaitset ja loodust hoidvat käitumist. Matkal osales 80 last. Looduses liikumine õpetas lapsi loodusega sõbraks saama ja tundma end looduse osana. 

Tagasiside Mängusipsikute rühmalt Ubari Loodustarkuste keskuse keskkonnaharidusprogrammis „Helid ja hääled metsas“ osalemisele. 

Teemade „Meri ja rannik“ ja „Prügi“ raames väljasõidu kavandamine novembri lõpus Haabneeme mere äärsesse metsa. Väljasõidud on rühmapõhised, iga rühm eraldi päeval. 

Jäätmetekke vähendamise nädala raames koostab iga rühm kampaaniaplakati. Mängusipsikute rühma lapsed meisterdavad patareide kogumiskasti Pata-Sipsu, kasutusele võtame ka küünlaümbrise kogumiskasti Küünlaümbrise Näks, osaleme küünlaümbrise kogumiskampaanias 12.12 – 12.01 Tallinna Liikuri Lasteaia eestvedamisel. Kogume alumiiniumist küünlaümbrised, et anda neile teine eluring. Partneriks on pakendivaba pood ILMA, kes annab küünlaümbrised uude ringlusse.


Koosoleku juhataja: Ene Hein 

Koosoleku protokollija: Ene Hein