Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

teisipäev, 3. november 2020

Keskkonnatöörühma koosolek nr 1

Tallinna lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

Tallinn 02. 11. 2020

Kell 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Loolo Treial, Kärt Tagel, Hedi Leemets

Päevakord:

 1. Keskkonna töörühma kinnitamine

 2. Rohelise kooli programmi teemade arutamine

 3. Rohelise kooli tegevuste kajastamine

Kuulati

 1. Ene Hein tegi ettepaneku ühendada keskkonnatöörühm õppekava arendusrühmaga ja jätkata keskkonnatöörühma tööd põhimõttel, et töörühmas on õpetajaid, lapsevanemaid ja lapsi.

 2. Vaadati üle Rohelise Kooli 8 hariduslikku põhimõtet ja Rohelise Kooli teemad, mida sel aastal süvendatult käsitleda lähtudes rühmade projektõppe teemadest.

 3. Innustada õpetajaid avaldama enam artikleid Rohelise kooli teemadega seotud läbiviidud tegevustest. Kindlasti lisada artiklile, mis mõju oli tegevusel lastele, mida nad õppisid tegevuste käigus, tagasiside küsimine lastelt. 

 4. Jooksvad küsimused 

Otsustati

 1. Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:

Ene Hein – töörühma juht

Siiri Pentus - õpetaja

Leila Toit - õpetaja

Keith Juksaar - õpetaja

Loolo Treial - õpetaja

Hedi Leemets - õpetaja

Kärt Tagel – õpetaja ja õppekava töörühma juht

Piret Kütt – lapsevanem

Loore

Stella

Gustav

Hektor ja 

Peeter Mängusipsikute rühmast

 1. Õppeaastal 2020/21 käsitletakse süvendatult kolme teemat:

Elurikkus ja loodus; 

Jäätmed ja prügi;

Meri ja rannik

Teemad on seotud rühmade projektõppe teemadega, lasteaia arengukava ja õppekavaga.

Keskkonnakasvatus on lasteaias Sipsik suunatud nii lastele, vanematele kui ka personalile. Selle aasta teemad on Elurikkus ja loodus, Meri ja rannik ning Jäätmed sh Prügi. Vastavalt rühma teemadele täiendame Rohelise kooli stende, lisades sinna fotoreportaaže väljasõitudest, artikleid, laste töid ja pilte.

 1. Iga rühma õpetaja kirjutab oma rühmaga seotud ja läbi viidud Rohelise kooli tegevusest „Sipsiku Kuukirjale“ artikli, milles toob välja tegevuse eesmärgid ja mõju lastele. Keskkonnatöörühma juht Ene teeb jätkuvalt postitusi Rohelise kooli FB lehel ja lasteaia kodulehele ning õpetaja Kärt peab Sipsiku Rohelise kooli blogi. 

 1. Tagasiside lasteaiaülesele põlislooduse nädala raames toimunud matkale „Meelerahu metsast“. Matka eesmärgiks oli pakkuda lastele kogemusterohkeid avastusi, teadvustada looduskaitset ja loodust hoidvat käitumist. Matkal osales 80 last. Looduses liikumine õpetas lapsi loodusega sõbraks saama ja tundma end looduse osana. 

Tagasiside Mängusipsikute rühmalt Ubari Loodustarkuste keskuse keskkonnaharidusprogrammis „Helid ja hääled metsas“ osalemisele. 

Teemade „Meri ja rannik“ ja „Prügi“ raames väljasõidu kavandamine novembri lõpus Haabneeme mere äärsesse metsa. Väljasõidud on rühmapõhised, iga rühm eraldi päeval. 

Jäätmetekke vähendamise nädala raames koostab iga rühm kampaaniaplakati. Mängusipsikute rühma lapsed meisterdavad patareide kogumiskasti Pata-Sipsu, kasutusele võtame ka küünlaümbrise kogumiskasti Küünlaümbrise Näks, osaleme küünlaümbrise kogumiskampaanias 12.12 – 12.01 Tallinna Liikuri Lasteaia eestvedamisel. Kogume alumiiniumist küünlaümbrised, et anda neile teine eluring. Partneriks on pakendivaba pood ILMA, kes annab küünlaümbrised uude ringlusse.


Koosoleku juhataja: Ene Hein 

Koosoleku protokollija: Ene HeinKommentaare ei ole:

Postita kommentaar