Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

reede, 24. november 2017

Roheline Kool tutvustus

Programm "Roheline Kool" (Eco-Schools) ja projekt "Suur taimejaht"

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - Taanis asuv valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt. 

Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja (link).

Eestis on programmiga liitunud juba üle 140 õppeasutuse.
Rohelise kooli liikumisel on oma logo.

Rohelise Kooli programmi kohta saab lugeda rohkem infot siit ja Tallinna Keskkonnaameti kodulehelt.

neljapäev, 23. november 2017

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2

Tallinna lasteaed Sipsik
Tallinn 15.11.2017
Kell 13.30 – 14.30
Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Anne Pals, Tage Kosk
15.novembril toimunud koosolekul arutati keskkonna ülevaatuse läbiviimist.

Koos vaadati üle keskkonna ülevaatuse näidisküsimused, mida võiks sobivuse korral ülevaatuse tegemisel kasutada. Arutati, milliseid andmeid saab koguda dokumentidest ja milliste andmete saamiseks läbi viia küsitlus lastele, lastevanematele ja töötajatele.
Otsustati, et küsitlus viiakse läbi veebikeskkonnas. Iga rühm viib läbi küsitluse lähtudes jaotatud teemadest:
1.Elurikkus ja loodus – Rõõmusipsikud
2.Kliimamuutused – Naerusipsikud
3.Energia – Südamesipsikud
4.Globaalne kodakondsus – Päikesesipsikud
5.Tervis ja heaolu – Päikesesipsikud
6.Meri ja rannik – Rõõmusipsikud
7.Jäätmed – Naerusipsikud
8.Vesi – Südamesipsikud
9.Prügi – Mängusipsikud
10.Lasteaia õueala – Tähesipsikud
11.Transport – Mängusipsikud
12. Info, teavitamine ja kaasamine - Tähesipsikud

Lastega teemade arutamisel ja vaatluste tegemisel kasutatakse lisaks maja ja õueala vaatlusele ka sobivaid pilte.
Valdkonnad Elurikkus, loodus ja Õueala ning Jäätmed ja Prügi vaadeldakse koos.
Ülevaatuse vormistamisel märkida iga valdkonna kohta läbiviimise kuupäev ja läbiviijate nimed.
Ülevaatuse käigus tuua välja, millega oleme rahul ning mille suhtes tuleks midagi ette võtta.
Küsitlus viiakse läbi novembris 2017.

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

Tallinn 27. 09.2017
Kell 13.30 – 14.30
Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Anne Pals, Getter Saaroja, Kärt Tagel, Agne Ruben, Tage Kosk
Esimesel koosolekul tutvustas õppealajuhataja Ene Hein  Rohelise Kooli infoseminaril 14.09.2017 jagatud materjale: mis on ülemaailmne programm ECOSCHOOLS, FEE 8 hariduslikku põhimõtet, Rohelise Kooli programm Eestis, selle kolm struktuurset elementi (sh seitsmest sammust koosnev strateegia) ja Rohelise Kooli teemad.

Seejärel tutvustas Ene Hein projekti Suur Taimejaht, mis keskendub elurikkusele ja mille sihtrühmaks on lasteaiast Sipsik Päikesesipsikute ja Südamesipsikute lapsed.

Ene Hein tegi ettepaneku moodustada keskkonnatöörühm põhimõttel, et töörühmas on õpetajaid, lapsevanemaid ja lapsi.

Otsustati jaotada rühmade vahel programmi teemad, mida ülevaatuses käsitletakse, järgnevalt: 
1.Elurikkus ja loodus – Rõõmusipsikud
2.Kliimamuutused – Naerusipsikud
3.Energia – Südamesipsikud
4.Globaalne kodakondsus – Päikesesipsikud
5.Tervis ja heaolu – Päikesesipsikud
6.Meri ja rannik – Rõõmusipsikud
7.Jäätmed – Naerusipsikud
8.Vesi – Südamesipsikud
9.Prügi – Mängusipsikud
10.Lasteaia õueala – Tähesipsikud
11.Transport – Mängusipsikud

 Õppeaastal 2017/18 käsitletakse kolme teemat:
Elurikkus ja loodus -
Tervis ja heaolu -
Globaalne kodakondsus -
Teemad on seotud õppekavaga ja rühmade tegevuskavaga. Teemad on seotud ka EV 100 projektiga „Sipsiku 100 rada“

Projektis Suur Taimejaht osalevad Päikesesipsikutest 6 last ja Südamesipsikutest kõik 24 last, õpetajad Agne, Anne ja Marielle viivad etteantud vormi alusel läbi elurikkuse teadlikkuse taseme küsitluse ja edastavad saadud tulemused 15.novembriks Enele.

reede, 10. november 2017

Tallinna lasteaia Sipsik roheline koolitee algus

21. septembril 2017 liitus Tallinna lasteaed Sipsik ülemaailmse keskkonnaharidusliku programmiga „Roheline Kool“.

Rohelise Kooli programmi esimene koosolek lasteaias Sipsik toimus 27. septembril, kus moodustati keskkonna arendustöörühm ja kavandati tegevused edaspidiseks.

27.septembril moodustatud keskkonna töörühma kuuluvad:
Ene – töörühma juht; Siiri; Leila; Anne; Getter; Agne; Kärt; Tage; Lauri; – lastevanemate esindaja; Richard ja Johanna- laste esindajad.

Mida programmis osalejad teevad?
Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:
1.Seitsmest sammust koosnev strateegia
2.Käsitletavad teemad
3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.
Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse. 
Strateegia 7 sammu:
  1. Keskkonnatöörühma moodustamine
  2. Keskkonnaülevaatuse tegemine (juhis on leitav SIIT)
  3. Tegevuskava koostamine
  4. Monitooring ja hindamine
  5. Tegevuste sidumine õppekavaga
  6. Teavitamine ja kaasamine
  7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine. 
Programmi tulemusena kasvab maailmas põlvkond põlvkonna järel keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.