Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

neljapäev, 23. november 2017

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2

Tallinna lasteaed Sipsik
Tallinn 15.11.2017
Kell 13.30 – 14.30
Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Anne Pals, Tage Kosk
15.novembril toimunud koosolekul arutati keskkonna ülevaatuse läbiviimist.

Koos vaadati üle keskkonna ülevaatuse näidisküsimused, mida võiks sobivuse korral ülevaatuse tegemisel kasutada. Arutati, milliseid andmeid saab koguda dokumentidest ja milliste andmete saamiseks läbi viia küsitlus lastele, lastevanematele ja töötajatele.
Otsustati, et küsitlus viiakse läbi veebikeskkonnas. Iga rühm viib läbi küsitluse lähtudes jaotatud teemadest:
1.Elurikkus ja loodus – Rõõmusipsikud
2.Kliimamuutused – Naerusipsikud
3.Energia – Südamesipsikud
4.Globaalne kodakondsus – Päikesesipsikud
5.Tervis ja heaolu – Päikesesipsikud
6.Meri ja rannik – Rõõmusipsikud
7.Jäätmed – Naerusipsikud
8.Vesi – Südamesipsikud
9.Prügi – Mängusipsikud
10.Lasteaia õueala – Tähesipsikud
11.Transport – Mängusipsikud
12. Info, teavitamine ja kaasamine - Tähesipsikud

Lastega teemade arutamisel ja vaatluste tegemisel kasutatakse lisaks maja ja õueala vaatlusele ka sobivaid pilte.
Valdkonnad Elurikkus, loodus ja Õueala ning Jäätmed ja Prügi vaadeldakse koos.
Ülevaatuse vormistamisel märkida iga valdkonna kohta läbiviimise kuupäev ja läbiviijate nimed.
Ülevaatuse käigus tuua välja, millega oleme rahul ning mille suhtes tuleks midagi ette võtta.
Küsitlus viiakse läbi novembris 2017.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar