Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

teisipäev, 5. detsember 2023

08.11.10

Keskkonna töörühma koosolek 08.11.23


Lasteaias toimus keskkonna töörühma koosolek, kus otsustati järgnev:

1. Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalal toimub võistlus, kus lasteaial on võimalus näidata oma tegevusi, mis on kaasa aidanud pakendijäätmete vähendamisele. Lasteaed Sipsik osaleb konkursil kampaanias „korduskasutus ja selleks ettevalmistus“. Registreerime oma tegevuse 12. novembriks: https://ewwr.eu/, meie teemaks jääb „Inspiratsioon pakenditest iglu ehitusel“, tegevusega anname pakenditele uue elu ja lastele koostegemise kogemuse. Kanistrite kogumise jaoks välja panna kogumiskastid, kuhu neid ladustada. Viktoria koostab sellekohase infokirja lastevanematele ja personalile.

2. Jõulupuu konkurss “Roheline kuusk!” lasteaiarühmadele, tähtaeg 20.nov 2023, korraldajateks Pere ja Kodu ning Eesti Ringmajandusettevõtete Liit.

Taaskasutatud materjalidest kuuse meisterdamine. Rohekuuse projektis osalevad kolm rühma: Päikesesipsikud, Rõõmusipsikud ja Mängusipsikud.

3. Kuusakoski Rohejaht, tähtaeg 31.märts 2024, kutsub lapsi ja noori üle Eesti koguma kokku tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja väikest va naelektroonikat, mida enam kasutada ei saa.

Osaleme kampaanias ja kogume koostöös peredega kokku küünlaümbrised ja nutiprahi. Lapsed meisterdavad jääkmaterjalidest kogumiskasti rühma. Ene koostab sellekohase infokirja lastevanematele ja personalile.

4. Kuulutame välja Kommikolli konkursi (6-7aastase lapse arengu hindamise mängu juurde maskott). Päikesesipsikute ja Rõõmusipsikute rühma lapsed teevad kavandid 22. novembriks.


Protokolli täisversioon leitav siit.

esmaspäev, 25. september 2023

Õunajooks

 25. septembril toimus Tallinna lasteaias Sipsik puuviljanädala lõpetuseks ja spordinädala alustuseks väikeste ja suurte Sipsikute traditsiooniline ÕUNAJOOKS.


Et mõnuga ja mõistlikult jooksurajale minna, alustasime õunajooksu muidugi soojendusega lasteaia terrassil.

Pärast seda oli lastel võimalus kolmes õunapunktis koos rühmaga erinevaid tegevusi teha. Väiksemad Sipsikud sorteerisid õunu, tegid õunamoosi ning viskasid õunad üle aia. Suurematel Sipsikutel toimus õunasadu, teatejooks õuntega ning lisaks pandi proovile ka enda reaktsioonikiirus ja tähelepanu.

 

Kui kõik punktid olid läbitud ja templid kaardile kogutud, algas õunajooks. Iga laps tegi enda jooksutiiru ümber lasteaia. Päeva kõige toredamad hetked olid kindlasti need, kui lapsed (ja ka õpetajad) üksteisele raja ääres kaasa elasid! 

See tegi jooksmise kindlasti palju lõbusamaks ja kergemaks. Õunajooksult sai iga laps kaasa endale maitsva õuna, spordinädala helkuri ja diplomi.Ilusat spordinädalat kõigile!

teisipäev, 19. september 2023

Keskkonnatöörühma koosseis 2023-24

 Keskkonnatöörühma koosseis 2023-24

 

Maarja Tarros - õpetaja

Viktoria Tutuko - õpetaja

Katrin Arusaar - õpetaja

Siiri Pentus - õpetaja

Maria Veike - õpetaja

Liisa Vari - õpetaja

Merle Mäeots – õpetaja abi

Karina Davõdovitš – õpetaja abi

Ene Hein – keskkonnatöörühma juht

Victor – Rõõmusipsik

Maria – Rõõmusipsik

Hugo – Päikesesipsik

Kaito – Päikesesipsik

Piia – Päikesesipsik

Laura Ojala - lapsevanem

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

 Tallinna Lasteaed Sipsik

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

 

Tallinn 19. 09. 2023 , kl 13.30 – 14.30

 

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Viktoria Tutuko, Katrin Arusaar, Merle Mäeots, Karina Davõdovitš

 

Päevakord:

1.     Töörühma liikmete kinnitamine

2.     Aasta teemade valimine

3.     Tegevuskava arutelu

4.     Ressursikulu analüüs – graafiline analüüs

5.     Blogi postitused

6.     Keskkonna ülevaatuse läbiviimine

7.    Teemakohased postitused Rohekooli FB lehel

 

Otsused:

 

·         Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:

Maarja - õpetaja

Viktoria - õpetaja

Katrin - õpetaja

Siiri - õpetaja

Maria - õpetaja

Liisa - õpetaja

Merle – õpetaja abi

Karina – õpetaja abi

Ene – keskkonnatöörühma juht

Victor – Rõõmusipsik

Maria – Rõõmusipsik

Hugo – Päikesesipsik

Kaito – Päikesesipsik

Piia – Päikesesipisik

Laura Ojala - lapsevanem

 

·         Õa 2023/24 meie poolt valitud  Rohelise Kooli teemad, millele keskendume tegevuskava koostamisel:

Elurikkus ja loodus.

Toit

Transport (mis ka toiduga seotud)

 

Teemad on seotud rühmade projektõppe teemadega, lasteaia arengukava ja õppekavaga.

Teemade jagamine vanemate rühmade vahel:

Päikesesipsikud  -  Toit ja toiduga seotud transport.

Rõõmusipsikud  -  Elurikkus ja loodus.

Naerusipsikud  - Transport

 

Teemadega seotud rühmade õpetajad vastutavad materjalide ja piltide ülespaneku eest Rohelise kooli stendil. Samuti saadavad Enele Rohekooli FB postitusteks igakuiselt kokkuvõtte tegevustest ja õppekäikudest, mis seonduvad Rohelise Kooli teemadega.

NB! Kindlasti  lisada artiklile, mis mõju oli tegevusel lastele, mida nad õppisid tegevuste käigus, tagasiside küsimine lastelt.

 

·         Esimesed keskkonnakampaaniate tegevused:

18.-22. september – puuviljanädal – innustada lapsi sööma puu- ja köögivilju igapäevaselt.

22. september – autovaba päev – esitada nii personalile kui ka lapsevanematele väljakutse liikuda võimalusel ilma autota, kaardistada rühmas laste liikumisviis „kuidas tulin lasteaeda?“ (jalgsi, rattaga, bussiga jne)

30.september – fotokonkurss „Puraviku pilt“ – võimalus osaleda, kaasates lapsevanemaid, lasteaiavälisel konkursil

2.-6. oktoober – leivanädala kokkamisega seotud tegevused rühmades

18.-26.november Jäätmetekke vähendamise nädal – teemaks „Pakendid“

 

Teemakuud:

Oktoober -  hõimukuu ( muinasjutud hõimurahvastelt, uued sõnad).

Jaanuar  -    mitmekultuurilisuse kuu – tutvuda ja valmistada teiste maade rahvaste toite oma rühmaga, tutvustada neid teistele lasteaiakaaslastele – nt laste toidumess

 

·         Tutvumine ressursikulu analüüsi koostamisega. Arutlemine analüüsi koostamise üle.

 

·         Järgmisel koosolekul vaatame üle keskkonnaülevaatuse läbiviimise küsimustikud. 

 

 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Siiri Pentus

 

 

 

 

pühapäev, 10. september 2023

Loodusmaja õppeprogramm „Elurikkus Aegna saarel“

Lasteaiale Sipsik on traditsiooniks saanud, et koolieelikute rühma lapsed alustavad oma viimast lasteaia-aastat laevareisiga Aegna saarele.

Nii osalesid septembri alguses Rõõmusipsikute ja Päikesesipsikute rühma lapsed giidi juhendamisel loodusmaja õppeprogrammis „Elurikkus Aegna saarel“.

Piraatide aarde avastamise võtmes õppisid lapsed tundma saare loodust. Aarded, millele jahti peeti, olid seekord taimemaailmast. Nii mõnedki taimed ja nende kasutusviisid olid lastele juba tuttavad ja andsid palju kõneainet aruteludeks.


Kõige toredam oli metsa all oma käega mustikaid korjata ja kõige oodatum hetk muidugi piknik loodusmaja grilliplatsil.

Saime teada maastikukaitseala kaitse väärtustest ja kaitsealustest liikidest ning kinnitust juba olemasolevatele teadmistele prügi sorteerimisest ja selle vajalikkusest. Kogu teekonna jooksul said üha enam selgeks looduse ja keskkonna hoidmise põhitõed.


Retke lõpetuseks arvas üks Päikesesipsik: „Ma hakkan neid piraate lausa armastama, kui nad nii hästi on loodust tundnud ja hoidnud.“

 

esmaspäev, 14. august 2023

Ressursikulu analüüs 2023

Keskkonnategevuste tulemuslikkust jälgitakse igapäevaselt lähtudes Tallinna lasteaia Sipsik  säästva majandamise põhimõtetest:

1.       Elektri kokkuhoiuks kustutame pidevalt tulesid ning võimaluse korral rakendame osalist valgustust. Kuivatuskappe kasutame siis, kui vähemalt 50 % ruumist on täidetud.

2.       Õhtul töölt lahkudes vaatame üle, kas aknad on kinni, tuled kustutatud (sh ka keldrikorruse koridoris), kas veekraanid on kinni keeratud.  

3.       Lasteaia küttesüsteemid hoitakse korras. Välisandur on reguleeritud nii, et toa õhutemperatuur on 21 kraadi. Ilmade soojenedes kevad- suvisel perioodil on küttesüsteem välja lülitatud.

4.       Kui rühmaruum on pikemalt suletud (enam kui kaks päeva), siis lülitame põrandakütted tualettruumides välja.

5.       Säästame lasteaia veekulusid.  Tilkuvad kraanid, WC-pottide loputuskastid ja torud parandatakse esimesel võimalusel. Probleemide ilmnemisel edastatakse info koheselt.

6.       Lasteaia vee – ja elektrikulusid säästetakse kokkuleppeliselt terve lasteaia meeskonna poolt.

7.       Vee säästmiseks on segistitele paigaldatud aeraatorid, mis vähendavad oluliselt jooksva vee hulka.

8.       Segisti veetarve kontrollimiseks on rühmades läbi viidud katsed “kui kaua kulub pooleliitrise anuma täitmiseks ja kui palju kulub vett käte pesemisele”

9. Lisaks on loodud lastega ja lastele sotsiaalreklaam “Säästa vett!”, lisaks on rühmades loodud lastega lühikesed reklaamklipid elektri ja looduse säästmisest ning tervislikust toitumisest.

10.   Kasutame joogiveena kraanivett.

11.   Paberikulu säästmiseks on sisse viidud arvutipõhine info edastamine ja dokumentatsioon.

12.   Säästame paberit ja printeritahma, printides mustvalgelt. Ühepoolselt prinditud nn vigadega dokumendipaberid võtame taaskasutusse.

13.   Paberikulu säästmiseks oleme  kasutule võtnud jääkmaterjalid.

14.   Kõikide kunstitööde, uute mängude  ja meisterduste tegemisel kasutame ainult lasteaia laost leitud ja saadud vahendeid ning jääkmaterjale.

15.   Lasteaia õuealal olevad liivakastid katame pärast mängimist võrkudega, et hoida liiva puhtana.

16.   Koostöös lastevanematega korrastame  igaaastaselt lasteaia õueala ja korraldame talgupäeva „Teeme ära!“ kampaania raames.

17.   Kui lasteaed on suletud, siis on lasteaia väravad lukustatud. Tagatud on õuealal olevate mänguvahendite pikaajalisem säilimine ja tehniline ülevaatus koos hooldusega 1 kord aastas.

18.   Ülemajalistel väljasõitudel, kus oleme kavandanud ka laste toitlustamise, oleme ühekordsed plastiknõud asendanud vastutustundlikuma valikuga st, et iga laps võtab kaasa oma matkanõud.

19.   Biojäätmete kogumiseks on rühmades kogumisanumad ja õuealale soetatud biojäätmete konteiner.

20.   Plast- ja metallpakendi ning joogikartongi jaoks on vastav kogumismahuti.

21.   Lasteaia õpikeskkonna parendamiseks ja lisaväärtuse loomiseks osaleme aktiivselt erinevatel konkurssidel, koostame  ja viime ellu erinevaid projekte.

 

 

Roheline Kool tutvustus

 Programm "Roheline Kool" (Eco-Schools) ja projekt "Suur taimejaht"

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - Taanis asuv valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt.
Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60 000 õppeasutust rohkem kui 65 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Tallinna õppeasutuste osalemist programmis toetab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning Tallinna Haridusamet.
Rohelise kooli liikumisel on oma logo.

neljapäev, 20. aprill 2023

Südamekuu matk Sõõriksoo matkarajal

 20. aprillil suundusid Südame-, Rõõmu-, ja Päikesesipsikud Balti jaama, et sõita rongiga Aegviitu. Aegviidu külastuskeskuse vahetus läheduses ootas meid Sõõriksoo matkarada. 


Rada oli ringikujuline ja 1,5 km pikkune. Pool rada oli laudtee ning teel nägime nii kõdusoometsa kui rabamaastikku. Bingo abil otsisime esimesi kevade märke – liblikaid, tärkavaid taimi, veekogu jms. 


Raja keskel toimus ühine piknik. Lapsed olid kaasa võtnud joogi ja  söögipoolist, mida ka teistega jagada. Hoiatava sildi tõttu jälgisid lapsed, kas kohtavad rajal ka rästikut. Rästikut näha ei õnnestunud, kuid kohtusime “karuga”. Oli soe ja päikesepaisteline – ideaalne matk ja matkailm. 

 

teisipäev, 18. aprill 2023

Rõõmusipsikud Robo-Maagia konkursil

Aprillis avanes Rõõmusipsikute rühma lastel hea võimalus osaleda Tallinna Lasteaed Vikerkaar nutikuu raames korraldatud konkursil Robo-Maagia 2023 lasteaias. Kuna konkursile olid oodatud laste loodud loodus- ja keskkonnahoiu teemalised lühi - animatsioonid, kus on kasutatud ka robootikavahendeid, sobis Rõõmusipsikute projektõppe raames loodud keskonnateemaline animatsioon „Panda päästab hai“ konkursile suurepäraselt.

Lapsed mõtlesid välja fantaasiarikka loo, kus tegelaseks on haikala, kes neelab alla Coca-Cola purgi, mille inimesed on rannas vette visanud. Talle tuleb appi pandakaru, kes saabub helikopteriga. Ujub hai kõhtu ja toob prügi välja.

Lapsed voolisid animatsiooni jaoks plastiliinist hai ja teisi kalu. Dekoratsiooniks kasutasime helesinist riiet, mida oli hea liigutada, kui kaadrid vahetusid.


Robootika vahenditest kasutasime Lego WeDo2 komplektiga ehitatud helikopterit. Helikopteri köie panime liikuma tahvelarvutis tehtud programmi abil. Ozobot roboti peale voolisime plastiliinist Coca-Cola pudel. Pildistamisel kasutasime statiivi ja telefoni. Animatsiooni tegemiseks pildistasime väga, väga palju kaadreid. 


Žürii tõi animatsiooni juures välja laste ideedest lähtumise, toreda pöörase stsenaariumi ja mitmekesise materjalide kasutuse.Animatsiooni saab vaadata siit:  https://www.youtube.com/watch?v=BtifjFwVI3E

reede, 10. märts 2023

Rõõmusipsikute veeprojekt

 Veeprojekti lõpetuseks tegid Rõõmusipsikud erinevaid katseid veega.

Esimene katse oli õhupallida, vee ja väikese salaasjaga - õhupall vett täis, salaasi sisse ja külmkappi jäässe. Katse jätkus, kui pallide sees oli vesi külmunud. Laste ülesandeks oli mõelda, kuidas jää purustada ja oma salaasi kätte saada. Lapsed olid väga leidlikud jää purustajad.

Teise katsega nägid lapsed, mis juhtub vett täis kotiga, kui sellest läbi torgata terav pliiats. Laste üllatuseks ei hakanudki vett voolama.

Kolmanda katse tegid lapsed vee, tükisuhkru ja toiduvärvidega, et saada kinnitust, et vesi võib vahel ka ülespoole liikuda. 

Veeprojekti sisust jääb kõnelema rühma seinale laste poolt kujundatud posterettekanne.teisipäev, 28. veebruar 2023

Päikesesipsikute rühmas

Oleme Rohelise kooli projektiga seoses meisterdanud lastega eelkõige jääkmaterjalidest kunstitöid. Näiteks said lapsed valmistada järelejäänud paberitükkidest rukkililli, emadele naistepäevaks lilli ning joonistada järelejäänud tapeedirullile Sipsikuid. Lisaks on lastele joonistamiseks vabalt kättesaadavad ühepoolselt prinditud paberid, jäätisepulgad, värvilise paberi tükid jms, et kasutada kõiki jääke maksimaalselt.


Oleme lastega rääkinud ka riikide mitmekesisusest ning sellest, kuidas erinevatel inimestel on erinevad võimalused, selleks, et lapsed mõistaksid, teiste hulgas ka toiduainete ja toidu raiskamise vältimise olulisust. 

esmaspäev, 27. veebruar 2023

Südamesipsikud koguvad küünlaümbriseid

 "Küünlaümbriste jaht" on juba seitsmendat korda toimuv lastele ja noortele suunatud keskkonnakampaania, mille raames kutsutakse üle Eesti koguma kokku võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid. 

Selle raames on Südamesipsikud koos vanematega kogunud usinalt küünlaümbriseid. Ühel päeval otsustasime teha vahekokkuvõtte ja kogutud ümbrised kokku lugeda. Number oli märkimisväärne - 1029. Kogumine jätkub märtsi lõpuni.esmaspäev, 13. veebruar 2023

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

 Tallinna lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinn 31.01.2023

Kell 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Marielle Korostik, Eige Luik, Liisa Vari, Maarja Tarros, Viktoria Tutuko, Ene Hein

Päevakord:

1.      2022/23 Rohelise kooli tegevusplaani tutvustus ja arutelu

2.      Lastega mõttemugulas filosoofitund: küsimustiku koostamine aruteluks lähtudes Rohelise kooli teemadest: Toit, Tervis ja heaolu ning Elurikkus ja loodus

3.      Keskkonnaülevaatuse läbiviimine

4.      Jooksvad küsimused

Otsustati:

1.      Täiendada II poolaasta tegevusplaani looduse- ja keskkonnahoiu teema-aastast ja projektõppe teemadest lähtuvalt.  

2.      Viia jaanuaris – märtsis Mõttemugulas läbi lastega filosofeerimine meie poolt valitud teemadel: Südamesipsikud – Elurikkus ja loodus; Rõõmusipsikud – Tervis ja heaolu; Päikesesipsikud – Toit

Filosofeerimise tulemused saata keskkonnatöörühmajuhile.

3.      Viia läbi keskkonnaülevaatus perioodil 8.-28.02 2023. Jaotada keskkonnaülevaatuse küsitlused rühmadele  teemade kaupa:

Tähesipsikud – tervis ja heaolu

Südamesipsikud – transport

Rõõmusipsikud – kliimamuutused

Päikesesipsikud – toit

Naerusipsikud –  elurikkus/loodus ja õueala

Mängusipsikud – vesi

Keskkonnatöörühma juht saadab küsimustikud töörühma igale liikmele, kes edastab küsimused oma rühma lapsevanematele.

4.      Jooksvad küsimused

·         11.aprillil laste keskkonnakonverents, kus iga rühm teeb esitluse ühe enda poolt valitud aasta tegija looduses kohta ( lendorav – Südamesipsikud; merisiig – Rõõmusipsikud; kivipuravik – Päikesesipsikud; aul – Naerusipsikud; harilik mänd – Mängusipsikud)

·         Jaanuaris toidukuu raames kavandatud rahvusvaheline toidumess, kus iga rühm on valmistanud ja tutvustab teiste maade ja rahvuste toite, toimub lastekaitsepäeval, 1. juunil

·         Toiduraiskamise vähendamise nippidele tähelepanu pööramine

 

 Koosoleku juhataja: Ene Hein                                 Protokollija:

kolmapäev, 1. veebruar 2023

Teema „Tervis ja heaolu“ käsitlemisel on kaasatud ka meie lapsevanemad.

Veebruari alguses käis kahes vanemas rühmas külas Hermani ema Reet, kes on kõrgelt hinnatud näo-lõualuukirurg. Ta rääkis lastele suu- ja hammaste hügieenist. Lapsed said teada, et oma suu ja hammaste tervise hoidmiseks on väga oluline tervislik toitumine, vee joomine, puhkus söömisest, hambapesu ja loomulikult hambaarsti juures käimine.

Teadmiste kinnitamiseks tehti hambajoogat, mis kõigile väga meeldis. Samuti saadi harjata dinosauruse hambaid. Lapsed saavad nüüd ka ise rühmas hambaid parandada- 3D hammaste makettidel ja plastiliinist plommidega.
teisipäev, 31. jaanuar 2023

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinn 31.01.2023

Kell 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Marielle Korostik, Eige Luik, Liisa Vari, Maarja Tarros, Viktoria Tutuko, Ene Hein

Päevakord:

1.      2022/23 Rohelise kooli tegevusplaani tutvustus ja arutelu

2.      Lastega mõttemugulas filosoofitund: küsimustiku koostamine aruteluks lähtudes Rohelise kooli teemadest: Toit, Tervis ja heaolu ning Elurikkus ja loodus

3.      Keskkonnaülevaatuse läbiviimine

4.      Jooksvad küsimused

Otsustati:

1.      Täiendada II poolaasta tegevusplaani looduse- ja keskkonnahoiu teema-aastast ja projektõppe teemadest lähtuvalt.  

2.      Viia jaanuaris – märtsis Mõttemugulas läbi lastega filosofeerimine meie poolt valitud teemadel: Südamesipsikud – Elurikkus ja loodus; Rõõmusipsikud – Tervis ja heaolu; Päikesesipsikud – Toit

Filosofeerimise tulemused saata keskkonnatöörühmajuhile.

3.      Viia läbi keskkonnaülevaatus perioodil 8.-28.02 2023. Jaotada keskkonnaülevaatuse küsitlused rühmadele  teemade kaupa:

Tähesipsikud – tervis ja heaolu

Südamesipsikud – transport

Rõõmusipsikud – kliimamuutused

Päikesesipsikud – toit

Naerusipsikud –  elurikkus/loodus ja õueala

Mängusipsikud – vesi

Keskkonnatöörühma juht saadab küsimustikud töörühma igale liikmele, kes edastab küsimused oma rühma lapsevanematele.

4.      Jooksvad küsimused

·         11.aprillil laste keskkonnakonverents, kus iga rühm teeb esitluse ühe enda poolt valitud aasta tegija looduses kohta ( lendorav – Südamesipsikud; merisiig – Rõõmusipsikud; kivipuravik – Päikesesipsikud; aul – Naerusipsikud; harilik mänd – Mängusipsikud)

·         Jaanuaris toidukuu raames kavandatud rahvusvaheline toidumess, kus iga rühm on valmistanud ja tutvustab teiste maade ja rahvuste toite, toimub lastekaitsepäeval, 1. juunil

·         Toiduraiskamise vähendamise nippidele tähelepanu pööramine

 

 Koosoleku juhataja: Ene Hein                                 Protokollija:

 

neljapäev, 26. jaanuar 2023

Lotte ja Jänku Juss õpetasid Sipsikutele keskkonnasõbralikke käitumisviise

Tallinna linn kannab 2023. aastal Euroopa rohelise pealinna tiitlit ja viib seoses sellega lasteaedadele läbi eriprogrammi.

Programmiga liitus ka Tallinna Lasteaed Sipsik ja nii käis meil täna külas koeratüdruk Lotte koos Jänku Jussiga, kes tutvustasid lastele prügi sorteerimise algtõdesid, arutlesid toidu teemadel ning mõtlesid, kuidas ja mil moel kasutada ära otstarbekalt vanu riideid.Lotte ja Jänku Juss panid koolieelikutest Südamesipsikud keskkonnateemadel aktiivselt kaasa mõtlema. Mängides, lauldes ja koos prügi sorteerides said lapsed teadlikumaks, kuidas jätkusuutlik mõtteviis tõstab meie kõigi elukvaliteeti ja miks on vaja hoida elukeskkonda ning kuidas saab igaüks ise panustada keskkonnahoidu. 


Lõpetuseks tundis koeratüdruk Lotte huvi Südamesipsikute prügiteemalise näituse vastu ja oli üllatunud, kui palju prügi lapsed sügismatkal Kaberneeme mererannalt kokku kogusid. Lotte oli rõõmus, et Südamesipsikud on oma arvamusega keskkonnateadlikud lapsed.