Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

teisipäev, 30. märts 2021

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinna Lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinn 29.03.2021

Kell 13.30 – 15.00 Zoomi vahendusel


Osavõtjad: Ene Hein, Leila Toit, Kärt Tagel, Siiri Pentus, Loolo Treial, Hedi Leemets, Keith Juksaar


Päevakord:

 1. Rohelise kooli keskkonnaülevaatuse 2021 kokkuvõte

 2. Rohelise kooli teemade käsitlemine distantsõppele üleminekul märts-aprill 

 3. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisest rühmades jaan-märts – esitada ühe õnnestunud projekti, õppetegevuse või parima praktika video või PowerPoint esitlus

 4. Jooksvad küsimused


Kuulati:

 1. Keskkonnatöörühma juht Ene Hein andis ülevaate Rohelise kooli keskkonnaülevaatuse kokkuvõttest 2021;

 2. Rühmad tegid PowerPoint esitluse, kus tutvustati enda rühma keskkonna teemalist projekti või õppetegevust. Naerusipsikud - mina ja minu perekond; Päikesesipsikud - linnumajade meisterdamine; Rõõmusipsikud - tegevused seoses lumega; Südamesipsikud - kurkide kasvatamine; Tähesipsikud - tegevused seoses Eestiga; Mängusipsikud - film "Harry Potter ja tarkade kivi".

Otsustati:

 1. Võtta teadmiseks keskkonna ülevaatuse parendustegevused ja lõimida vastavad tegevused rühmade projekti tegevustega;

 2. Distantsõppel kaasata lapsevanemaid Aasta 2021 tegija looduses projekti;

 3. Korraldada 3. mail lasteaia talgupäev ainult personali ja lastega; 

 4. Õuevermikomposterisse panna kasvama kõrvitsad;

 5. lillekastidesse panna kasvama põllulilli ja luua õuealale koht, kus muru ei niideta.


Koosoleku juhataja: Ene Hein 

Koosoleku protokollija: Hedi Leemets


reede, 26. märts 2021

Veenädal Sipsikus

22. märtsil tähistasime ülemaailmset veepäeva, mille eesmärgiks on pöörata rohkem tähelepanu veeressursside mõistlikule ja säästlikule tarbimisele

veepäev 2021

Tallinna lasteaias Sipsik mõtisklesid lapsed selle üle, et planeet Maa on umbes 70% ulatuses kaetud veega, et meie planeeti kutsutakse mõnikord ka siniseks planeediks, et vee hulk Maal on püsiv ja vett ei jää kunagi vähemaks ega tule juurde. Vesi ringleb vedeliku, auru, jää ja lumena. Vesi on elu eeldus Maal ning on  väga oluline  kaitsta vett, kuna vajadus puhta magevee järele kõikjal maailmas kasvab. Kõik elusolendid vajavad eluks puhast vett.

Peale arutelusid viidi läbi põnevaid katseid. Vanemate rühmade lapsed tegid katse “Kõndiv vesi” ja vaatasid, kuidas värviline vesi hakkab mööda volditud paberit liikuma tekitades ka uusi värvitoone. Katse õpetas märkama vee ja värvi liikumist ning seostama seda looduses toimuvaga (puude ja taimede vee tarbimine ja liikumine juurtest erinevate taime osadeni). Samuti nägid lapsed katse jooksul, kuidas vee ja värvi liikumisel tekivad uued värvitoonid: roheline, oranž, helesinine.

Nooremate rühmade lastega rääkisid õpetajad, kuidas saab vesi maale ja kuidas tekib vihm. Peale arutelu viidi läbi katse, mis iseloomustab vihma tekkimist. Kui veepiisku saab pilve palju, siis ühel hetkel hakkabki vihma sadama. Katse tulemuseks oli kevadine ja värviline vihm.

Lastetuba video lingilt näitasid õpetajad lastele Timmu teadusteatrit, kus teemaks vesi.

Kodudes distantsõppel olevatele lastele soovitasid õpetajad vaadata Tallinna Vee poolt loodud multifilmi “Kuhu lähed, Tilgu?”, kus selgitatakse lastele vee ringluse põhimõtteid ja vee- ning reoveepuhastusjaamade olulisust, lahendada  erinevaid ülesandeid ja teha juhendi järgi soovi korral katseid veega.

Põnevate ideede jagajateks olid Tähesipsikute rühma õpetajad Marielle ja Maris.

Tarbime vett säästlikult ning hoidkem tervist!reede, 5. märts 2021

Südamesipsikutega filosofeerimine

SÜDAMESIPSIKUTEGA FILOSOFEERIMINE – 3. MÄRTS 2021

FILOSOOFILINE VESTLUSTEEMA „MERI JA RANNIK“ 

EESMÄRK: SUUNATA LAPSI ARUTLEMA, MIS ON MERI, MIS ON RANNIK JA MIDA SAAME MERE HEAKS TEHA.


KÜSIMUS: MIS ON MERI?

OTTO WILLIAM: SEE ON VESI. SOOLANE VESI. SEE ON SUUR.

SEBASTIAN: SELLINE SUUR VESI, KUS SAAVAD LAEVAD JA PAADID SÕITA.

RICHARD: SEAL ON KALAD. ON SUUR. SINNA VOOLAVAD JÕED. 

DOMINIC: SININE, MIS LAINETAB.

TRON: SEAL SAAB KALA PÜÜDA, SAAB UJUDA. SEE ON SUUR. SEAL ON SOOL.

LINDA: MERI ON VESI. SUUR. MEREKARBID. MÕNIKORD VÕIB LIIV VEE PEALE ÜLES TÕUSTA. KUI VESI LOKSUMA HAKKAB.


KÜSIMUS: MILLISEID VEEKOGUSID SA VEEL TEAD?

LINDA: JÄRV JA SIIS ON VEEL SELLISED, KUS VESI VOOLAB EDASI JA JÕUAB LINNA- PÕLTSAMAALE.

MARIA: JÕGI, JÄRV- PEIPSI JÄRV- SEAL ELAB VANAEMA.

LAUR LUUKAS: TIIK, JÕGI.

TRON: BASSEINID, TIIK, OJA.

RICHARD: JÄRVED, JÕED. 

SEBASTIAN: JÄRV, OJA, BASSEIN, JÕGI, MERI, OOKEAN.

OTTO WILLIAM: JÕGI - AMAZONASE JÕGI, TIIK, ALLIKAS.


KÜSIMUS: KES MERES ELAVAD?

OTTO WILLIAM: KALAD, DELFIINID, KILPKONNAD, TEOD, TAIMED, KRABID, HAIKALAD. KONNAD ELAVAD KA VEES.

SEBASTIAN: HAID, VAALAD, KALAD, KRABID, TEOD, TAIMED.

DOMINIC: KALAD, KRABID, VEELOOMAD.

TRON: KALAD, HAIKALAD, DELFIINID, KAHEPAIKSED, KRABID, TEOD.

HUGO: TEOD, HAID, KALAD, KRABID, VÄHK, KILPKONN. 

LINDA: PARDID, KOPRAD, KONNAD, MERETIGU, KRABID.


KÜSIMUS: MIS ON RANNIK?

LINDA: RANNIKUL ON LIIV, KIVID, ISEGI MURU VÕIB KASVADA, MERES ON SEAL MERELOOMAD.

MARIA: MERI, LIIV, TAIMED.

LAUR LUUKAS: SEAL ON LIIVA, KUI SEE ÄRA LÕPPEB, SIIS ON MERI. MADALAS VEES ON KA LIIVA.

LAURA: SEAL ON VESI JA LIIV, SEAL ON SUUR MURU (KÕRKJAD). TEGIN NEED LAHTI JA ALLES SIIS PAISTIS TAEVAST.

HUGO: SEAL ON LIIV, OKSAD, VETIKAD, VÄIKESED KIVID, VESI, KALAD.

SEBASTIAN: MERE ÄÄR. 


KÜSIMUS: MIDA SAAME MERE HEAKS TEHA?

OTTO WILLIAM: PEAB HOOLITSEMA. EI TEEKS PAHA. EI LOOBIKS PRAHTI.

SEBASTIAN: KUI NÄEN PRAHTI, SIIS VÕTAN ÄRA.

RICHARD: ME KORJASIME VENNAGA RANNAST KÕIK PRÜGI KOKKU JA VISKASIME PRÜGIKASTI.

TRON: VÕTAME MUSTUSE ÄRA. VÕRGUGA NÄITEKS.

LAUR LUUKAS: PEAB VETT PUHASTAMA JA SEALT RÄMPSU VÄLJA VÕTMA, MUIDU KALAD SUREVAD ÄRA.

LINDA: KUI INIMESED PAHASID ASJU VETTE EI VISKA, SIIS MEREL ON HEA.


KÜSIMUS: MIKS VEELINDE TOITA EI TOHI?

LINDA: MÕNED VÕIVAD ÄRA SURRA. MÕNEDELE TOHIB, KUI OLED LUGENUD, MIDA TOHIB ANDA.

MARIA: MUIDU LÄHEVAD PAKSUKS JA EI SAA LENNATA.

LAUR LUUKAS: NAD PEAVAD ISE TOITU OTSIMA. 

RICHARD: INIMESTE TOITU EI TOHI NEILE ANDA. NAD JÄÄVAD HAIGEKS.


KOKKUVÕTE

TÄNA ARUTASIME: MIS ON MERI JA MIS ON RANNIK NING MIDA MEIE SAAME TEHA, ET MEREL JA MERELOOMADEL OLEKS HEA.

 • MERI ON SUUR JA SININE VEEKOGU, KUHU VOOLAVAD JÕED

 • MEREL SÕIDAVAD LAEVAD JA PAADID

 • MERES ELAVAD KALAD JA TEISED MERELOOMAD

 • MEREST SAAB KALA PÜÜDA JA MERES SAAB UJUDA

 • MERI LAINETAB JA MEREVESI ON SOOLANE

 • RANNIK ON MERE ÄÄR

 • RANNIKUL ON LIIV, OKSAD, VETIKAD JA KÕRKJAD

 • PEAME MERE EEST HOOLITSEMA, ET TA OLEKS PUHAS

 • PEAME MEREVETT PUHASTAMA, MUIDU KALAD JA VEELINNUD SUREVAD ÄRA

 • VEELINDUDELE EI TOHI INIMESTE TOITU ANDA, NAD JÄÄVAD HAIGEKS VÕI LÄHEVAD PAKSUKS JA EI JAKSA LENNATA

 • PEAME RANNIKULT PRÜGI KOKKU KORJAMA JA PRÜGIKASTI VISKAMA

 • INIMESED EI TOHIKS RÄMPSU MERRE VISATA, SIIS MEREL ON HEA