Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

teisipäev, 30. märts 2021

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinna Lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinn 29.03.2021

Kell 13.30 – 15.00 Zoomi vahendusel


Osavõtjad: Ene Hein, Leila Toit, Kärt Tagel, Siiri Pentus, Loolo Treial, Hedi Leemets, Keith Juksaar


Päevakord:

 1. Rohelise kooli keskkonnaülevaatuse 2021 kokkuvõte

 2. Rohelise kooli teemade käsitlemine distantsõppele üleminekul märts-aprill 

 3. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisest rühmades jaan-märts – esitada ühe õnnestunud projekti, õppetegevuse või parima praktika video või PowerPoint esitlus

 4. Jooksvad küsimused


Kuulati:

 1. Keskkonnatöörühma juht Ene Hein andis ülevaate Rohelise kooli keskkonnaülevaatuse kokkuvõttest 2021;

 2. Rühmad tegid PowerPoint esitluse, kus tutvustati enda rühma keskkonna teemalist projekti või õppetegevust. Naerusipsikud - mina ja minu perekond; Päikesesipsikud - linnumajade meisterdamine; Rõõmusipsikud - tegevused seoses lumega; Südamesipsikud - kurkide kasvatamine; Tähesipsikud - tegevused seoses Eestiga; Mängusipsikud - film "Harry Potter ja tarkade kivi".

Otsustati:

 1. Võtta teadmiseks keskkonna ülevaatuse parendustegevused ja lõimida vastavad tegevused rühmade projekti tegevustega;

 2. Distantsõppel kaasata lapsevanemaid Aasta 2021 tegija looduses projekti;

 3. Korraldada 3. mail lasteaia talgupäev ainult personali ja lastega; 

 4. Õuevermikomposterisse panna kasvama kõrvitsad;

 5. lillekastidesse panna kasvama põllulilli ja luua õuealale koht, kus muru ei niideta.


Koosoleku juhataja: Ene Hein 

Koosoleku protokollija: Hedi Leemets


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar