Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

neljapäev, 22. aprill 2021

Ressursikulu analüüs 2021

Ressursikulu analüüs 2021:

Keskkonnategevuste tulemuslikkust jälgitakse igapäevaselt lähtudes Tallinna lasteaia Sipsik säästva majandamise põhimõtetest:


PABER

 • Paberikulu säästmiseks oleme kasutusele võetud jääkmaterjalid. Laste vabajoonistamiseks ja kunstitegevuseks kasutame rühmas või laos olevaid jääkmaterjale;

 • Igas rühmas oleme sisse seadnud paberi kogumise kastid, mille olemasolust teavad ka lapsed;

 • Paberikulu säästmiseks oleme sisse viinud arvutipõhise infoliikumise;

 • Paberi ja printeritahma säästmiseks prindime võimalusel mustvalgelt. Ühepoolselt prinditud nn vigadega dokumendipaberid võtame taaskasutusse; 

 • Kõikide kunstitööde, uute mängude ja meisterduste tegemisel kasutame koos lastega alates 2018/19 õa ainult lasteaia laost leitud ja saadud vahendeid ning jääkmaterjale;

 • Käte kuivatamiseks soetatud lehträtiku otstarbekaks kasutamiseks oleme pesuruumidesse üles pannud pildilised juhised. 

ELEKTER

 • Elektri kokkuhoiuks kustutame pidevalt tulesid ning võimaluse korral rakendame osalist valgustust;

 • Kuivatuskappe kasutame siis, kui vähemalt 50 % kapimahust on täidetud; 

 • Õhtul töölt lahkudes vaatame üle, kas aknad on kinni, tuled kustutatud (sh ka keldrikorruse koridoris ja pimedal ajal õueala valgusparkides), kas veekraanid on kinni keeratud; 

 • Jälgime lasteaia küttesüsteemide korrashoidu. Välisandur on reguleeritud nii, et toa õhutemperatuur on 21 kraadi. Ilmade soojenedes kevad-suvisel perioodil on küttesüsteem välja lülitatud;

 • Põrandakütted tualettruumides lülitame välja ajal, mil rühmaruum on pikemalt suletud (enam kui kaks päeva).

VESI

 • Veekulude säästmiseks jälgime, et tilkuvad kraanid, WC-pottide loputuskastid ja torud parandatakse esimesel võimalusel ja probleemide ilmnemisel edastatakse info koheselt vastavale spetsialistile;

 • Vee säästmiseks on segistitele paigaldatud aeraatorid, mis vähendavad oluliselt jooksva vee hulka; 

 • Lastega viime läbi filosoofilisi arutelusid vee säästmise teemadel ning segisti veetarve kontrollimiseks on rühmades läbi viidud katsed “kui kaua kulub pooleliitrise anuma täitmiseks ja kui palju kulub vett käte pesemisele”;

 • Laste kraanide juurde oleme paigutanud pildilased juhised käte pesemisest, vee ja lehtpaberi kasutamisest;

 • Oleme loonud lastega ja lastele sotsiaalreklaami “Säästa vett!”, lisaks on rühmades loodud lastega lühikesed reklaamklipid elektri ja looduse säästmisest ning tervislikust toitumisest;

 • Lasteaia vee – ja elektrikulusid säästame kokkuleppeliselt terve lasteaia meeskonna poolt; 

 • Alates märtsist 2019 oleme lõpetanud lasteaia Sipsik ja Saku Läte OÜ vahelise pudelivee lepingu ja kasutame joogiveena kraanivett.

ÕUEALA

 • Õuealal olevad liivakastid katame pärast mängimist võrkudega, et hoida liiva puhtana;

 • Koostöös lastevanematega korrastame iga-aastaselt lasteaia õueala ja korraldame talgupäeva „Teeme ära!“ kampaania raames;

 • Lasteaia väravad on lukustatud, kui lasteaed on suletud. Tagatud on õuealal olevate mänguvahendite pikaajalisem säilimine ja tehniline ülevaatus koos hooldusega 1 kord aastas;

 • Ülemajalistel väljasõitudel, kus oleme kavandanud ka laste toitlustamise, oleme 2018/19 õa ühekordsed plastiknõud asendanud vastutustundlikuma valikuga st, et igale rühmale on soetatud taaskasutatavad matkanõud;

 • Biojäätmete taaskasutamisel oleme õuealale soetanud uuendusliku vermikomposteri, biojäätmed kogume eraldi selleks ette nähtud konteinerisse;

 • Lasteaia õpikeskkonna parendamiseks ja lisaväärtuse loomiseks osaleme aktiivselt erinevatel konkurssidel, koostame ja viime ellu erinevaid projekte. 


Ressursikulu analüüsist selgub, et oleme säästnud vett, samal tasemel tarbinud elektrit ja paberit. Viiruse leviku tõkestamisega seonduvalt oleme kulutanud enam paberrätikut kui eelmisel aastal.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar