Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

teisipäev, 27. veebruar 2024

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll 27.02.2024

 

Tallinna Lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinn 27. 02. 2024, kl 14.00 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Katrin Arusaar, Merle Mäeots, Maria Veike

Päevakord:

1.    Keskkonnaülevaatuse 2024 kokkuvõte personali küsimustiku põhjal

2.    Laste keskkonnakonverents „Aasta tegijad looduses“

3.    Õppeaiandus: söögitaimede kasvatamine Keskkonna- ja Kommunaalametile esitatud projekti „Sipsikute aiaseiklus“ raames

4.    Jooksvad küsimused

Otsused:

1.    Keskkonnatöörühma juht Ene Hein andis ülevaate keskkonnaülevaatuse läbiviimisest personali küsitluse põhjal. Ülevaatuse käigus vaadeldi kaheteistkümne teema olukorda õppetöös ja igapäevaelu korraldamises. Küsitluses osales 41% töötajatest. Saadud tulemuste põhjal võime öelda, et enam vajab tähelepanu personali kaasamine ja teavitamine. Meie poolt valitud kolme teema (Elurikkus ja loodus; Toit, Transport) puhul toodi välja, et arendamist vajab lindude talvise toidulaua katmine, toidu päritolu ja transpordi keskkonnamõjude kohta õpetamine ja laste järjepidev kaasamine ise toidu valmistamisel.

2.    Laste keskkonnakonverents viia läbi 19.aprillil. Laste huvidest ja projektiteemadest lähtuvalt jaotada aasta tegijad looduses järgnevalt: 

     Naerusipsikud- KAMPERRIISIKAS

     Mängusipsikud- SAARMAS

     Rõõmusipsikud- KÄGU

     Tähesipsikud- KOHA

     Südamesipsikud- TAMM

     Päikesesipsikud- KIRJU TUMESILMIK LIBLIKAS

3.    Õppeaianduse tarbeks panevad Rõõmusipsikud mulda kurgitaimed, Südamesipsikud tomatitaimed, Tähesipsikud kartulid, Päikesesipsikud maitsetaimed, Mängusipsikud ja Naerusipsikud erinevad toidutaimed. Iga rühm istutab õueala lillekastidesse lilled.

4.    Jooksvad küsimused: Rõõmusipsikute rühma teod jäävad endiselt nende rühma. Õpetaja Kadi võtab juhtiva rolli nende eest lastega hoolitsemisel.

 

 

 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Maria Veike

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar