Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

neljapäev, 10. oktoober 2019

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

Tallinna lasteaed Sipsik
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1
Tallinn 07. 10. 2019
Kell 13.30 – 15.00
Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Loolo Treial, Kärt Tagel, Hedi Leemets
Päevakord:
 1. Keskkonna töörühma kinnitamine
 2. Rohelise kooli programmi teemade arutamine
 3. Projektis Suur Taimejaht osalemine
 4. Rohelise kooli tegevuste kajastamine
Kuulati
 1. Ene Hein tegi ettepaneku ühendada keskkonnatöörühm õppekava arendusrühmaga ja jätkata keskkonnatöörühma tööd põhimõttel, et töörühmas on õpetajaid, lapsevanemaid ja lapsi.
 2. Vaadati üle Rohelise Kooli 8 hariduslikku põhimõtet ja Rohelise Kooli teemad, mida sel aastal süvendatult käsitleda lähtudes rühmade projektõppe teemadest.
 3. Ene Hein tutvustas projekti Suur Taimejaht, mis keskendub elurikkusele ja tegi ettepaneku, et lasteaiast Sipsik võiks osaleda projektis Suur Taimejaht mõlemad 6-7 aastaste laste (Rõõmu- ja Naerusipsikute) rühmad ja 5-6 aastaste laste (Mängusipsikute) rühm.
 4. Kui kirjutada artikleid Rohelise kooli jaoks, siis tuleks sellele alati lisada ka osa, mis mõju oli tegevusel lastele, mida nad õppisid tegevuste käigus. 
Otsustati
 1. Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:
Ene Hein – töörühma juht
Siiri Pentus
Leila Toit
Janeth Ivanov
Loolo Treial
Hedi Leemets
Kärt Tagel
 1. Õppeaastal 2019/20 käsitletakse süvendatult kolme teemat:
Elurikkus ja loodus; 
Tervis ja heaolu;
Meri ja rannik;
Teemad on seotud rühmade projektõppe teemadega, lasteaia arengukava ja õppekavaga.
Keskkonnakasvatus on lasteaias Sipsik suunatud nii lastele, vanematele kui ka personalile. Selle aasta teemad on Elurikkus ja loodus, Meri ja rannik ning Tervis ja heaolu. Vastavalt rühma teemadele täiendame 0.korruse stende, lisades sinna laste töid ja pilte.
Lasteaias on vajadus biolagunevate jäätmete jaoks mõeldud prügikastidele. Plaan on soetada prügikast õue, ämbrid rühmadesse ning osa jäätmetest saab viia õuevermikompostrisse vihmaussidele (koored, puuviljad). Samuti on tarvis rühmadesse õpetaja abidele soetada sõelad, suppide kurnamiseks ja biolagunevad prügikotid. 

 1. Projektis Suur Taimejaht osalevad Rõõmusipsikute, Naerusipsikute ja Mängusipsikute rühma lapsed. 
Rühmaõpetajad viivad etteantud vormi alusel läbi elurikkuse teadlikkuse taseme elektroonilise küsitluse sügisel ja kevadel, milliseid liike lapse juba teavad ja milliseid tundma õpivad ja edastavad saadud tulemused Enele. Lasteaed saadab Suure Taimejahi koordinaatorile õppeaasta jooksul ka ühe läbiviidud tegevust tutvustava loo.
 1. Iga rühma õpetaja kirjutab oma rühmaga seotud ja läbi viidud Rohelise kooli tegevusest „Sipsiku Kuukirjale“ artikli, milles toob välja tegevuse eesmärgid ja mõju lastele. Keskkonnatöörühma juht Ene teeb jätkuvalt postitusi Rohelise kooli FB lehel ja lasteaia kodulehele ning õpetaja Kärt peab Sipsiku Rohelise kooli blogi. 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar