Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

reede, 20. detsember 2019

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2

Tallinna lasteaed Sipsik
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2
Tallinn 19.12.2019
Kell 14.00 – 15.00
Osavõtjad: Ene Hein, Leila Toit, Kärt Tagel, Lizett Käst, Janeth Ivanov
Päevakord:
  1. Keskkonna ülevaatuse küsimustike läbi vaatamine (lapsevanemad, personal)
  2. Keskkonna ülevaatuse laste intervjueerimise küsimustiku koostamine lähtudes Rohelise kooli teemadest: Elurikkus ja loodus, Meri ja rannik, Tervis ja heaolu
Otsustati:
  1. Luua google forms keskkonnas lastevanematele ja personalile elektroonilised küsitlused, mille õpetaja Lizett edastab rühmaõpetajatele 10. jaanuariks 
  2. Selekteerida ja vaadelda küsitluse valdkondi selle järgi, millega tuleks veelgi enam tegeleda, mis vajaks parendamist
  3. Jaotada ülevaatuse küsimustikud teemade kaupa rühmade vahel nii, et iga rühma lapsevanemad saavad vastamiseks kaks teemat: 
Päikesesipsikud - Õueala 
Südamesipsikud - Tervis ja heaolu; Meri ja rannik 
Tähesipsikud - Prügi; Jäätmed
Mängusipsikud - Elurikkus ja loodus; Globaalne kodakondsus
Naerusipsikud- Transport; Vesi 
Rõõmusipsikud - Energia; Kliimamuutused 
  1. Lastega teemade arutlemisel kasutada eelmisel aastal välja töötatud intervjuu küsimustikku kolme meie poolt valitud teema kohta (vt lisa 1)
  2. Lastega läbiviidavas intervjuus osaleb 30 last: 10 last 5-6a Mängusipsikute rühmast, 10 last 6-7aastast Naeru- ja 10 last 6-7 aastast ja lastega viivad intervjuu läbi õpetaja Kärt, õpetaja Leila ja õpetaja Eige ning intervjuu on läbi viidud jaanuari lõpuks

Koosoleku juhataja: Ene Hein Protokollija: 


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar