Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

neljapäev, 29. november 2018

Koosoleku protokoll nr 2

Tallinna lasteaed Sipsik
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2
Tallinn 27.11.2018
Kell 13.30 – 14.30
Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Anne Pals, Tage Kosk
Päevakord:
  1. Keskkonnaharidusliku tegevuse I poolaasta kokkuvõte
  2. Tegevused ülemaailmse jäätmetekke vähendamise nädalal
Kuulati:
Keskkonnatöörühma juht Ene Hein andis ülevaate:
  1. projektides ja kampaaniates osalemisest
*tarkusepäev Nähkaga – 3.sept;
*Sipsiku mihklilaat ja näituse „Sügisnöpsid“ korraldamine; 
*rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine;
*TAI köögiviljade söömise kampaania raames on läbi viidud Õunajooks – 5.okt;
*Üleriigilise leivanädala raames on läbi viidud leivanädal ja korraldatud näitus „Sipsiku 100 leiba“;
*Üleeuroopalise jäätmetekkevähendamise nädala raames 0 korruse lao korrastamisel avastatud väärtuslikest materjalidest mängude valmistamine ja mänguhommiku "Säästan, meisterdan ja tean - korduskasutus on hea" läbiviimine – 30.nov;
*Projekti „Sipsiku 100 rada“ raames põnevate radade kaardistamine ja kogumiku välja andmine Eesti 100 ja lasteaia Sipsik 15 sünnipäeva puhul – käesolevaks hetkeks on kogutud 91 rada;
*südamepäeva sügismatk Pirital Kuuse rajal, kus osales 83 väikest Sipsikut;
*Tallinna haridusameti koordineeritud keskkonnahariduslikes programmides osalemine – Päikesesipsikud „Veetarga retk puhta vee tekkekohas“ 18.okt;
*Aegna loodusprogrammis „Mets ja meri“ osalemine – Päikesesipsikud 4.sept;
* Sipsiku kultuurikilomeetri läbimine ja sügisesed loodusvaatlused seal

    1. Osavõtt Rohelise kooli infoseminaridest:
* 30.okt ja 19.nov – Ene

    1. Rohelise kooli teemadest keskendume 2018/19 õa Tervis ja heaolu; Elurikkus ja loodus; Meri ja rannik
Elurikkuse tähenduse mõistmist on toetatud läbi projekti „Suur taimejaht“, milles osaleb Päikesesipsikute rühm. Selle raames on läbi viidud elurikkuse teadlikkuse taseme küsitlus, koostatud on lasteaia makett, osaletud on loodusharidusprogrammides, läbi on viidud Elurikkuse tundma õppimise mäng Beeboti toel, suurendatud on õueala liigilist koosseisu sh õue vermikompostri abil komposti tootmine.
Jätkub ka Aafrika hiidtigude projekt. Teod asusid Päikesesipsikute Naerusipsikute rühma elama kevadel ja said endale sept ventilatsiooniga ja õiges mõõdus terraariumi, mille soetamisel tegime tõhusat koostööd Mattias Turovskiga. 
Käesoleva õa kolme teemat on käsitletud ka rühmade projektiõppega seonduvalt:
Päikesesipsikute Metsa projekt; Naerusipsikute Veemaailma projekt; Rõõmusipsikute ja Tähesipsikute Loomade projekt; Südamesipsikute ja Mängusipsikute Looduse projekt ja loodusalased katsed näit „Töökas vihmauss“.

1.4 Parimat kogemust lapse päeva disainimisest ja projektiõppe rakendamisest on jagatud 
16.okt juhtide nõupidamisel Pääsküla koolis – Carmen, Getter, Agne, Ene
20.okt haridusfestivalil IDUedu TIk-s 
24. okt Luha lasteaias ja 
28.okt Veerise lasteaias 

  1. Otsustati viia läbi ülemajaline mänguhommik "Säästan, meisterdan ja tean - korduskasutus on hea" Euroopa jäätmetekke nädala raames ühe Rohelise kooli tegevusena. 
Selleks kasutatakse 0 korruse lao korrastamisel avastatud väärtuslikke materjale, millest saab hõlpsalt uusi mänge valmistada. Lapsed kasutavad materjale loominguliselt ja annavad neile uue elu.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar