Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

teisipäev, 19. september 2023

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

 Tallinna Lasteaed Sipsik

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

 

Tallinn 19. 09. 2023 , kl 13.30 – 14.30

 

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Viktoria Tutuko, Katrin Arusaar, Merle Mäeots, Karina Davõdovitš

 

Päevakord:

1.     Töörühma liikmete kinnitamine

2.     Aasta teemade valimine

3.     Tegevuskava arutelu

4.     Ressursikulu analüüs – graafiline analüüs

5.     Blogi postitused

6.     Keskkonna ülevaatuse läbiviimine

7.    Teemakohased postitused Rohekooli FB lehel

 

Otsused:

 

·         Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:

Maarja - õpetaja

Viktoria - õpetaja

Katrin - õpetaja

Siiri - õpetaja

Maria - õpetaja

Liisa - õpetaja

Merle – õpetaja abi

Karina – õpetaja abi

Ene – keskkonnatöörühma juht

Victor – Rõõmusipsik

Maria – Rõõmusipsik

Hugo – Päikesesipsik

Kaito – Päikesesipsik

Piia – Päikesesipisik

Laura Ojala - lapsevanem

 

·         Õa 2023/24 meie poolt valitud  Rohelise Kooli teemad, millele keskendume tegevuskava koostamisel:

Elurikkus ja loodus.

Toit

Transport (mis ka toiduga seotud)

 

Teemad on seotud rühmade projektõppe teemadega, lasteaia arengukava ja õppekavaga.

Teemade jagamine vanemate rühmade vahel:

Päikesesipsikud  -  Toit ja toiduga seotud transport.

Rõõmusipsikud  -  Elurikkus ja loodus.

Naerusipsikud  - Transport

 

Teemadega seotud rühmade õpetajad vastutavad materjalide ja piltide ülespaneku eest Rohelise kooli stendil. Samuti saadavad Enele Rohekooli FB postitusteks igakuiselt kokkuvõtte tegevustest ja õppekäikudest, mis seonduvad Rohelise Kooli teemadega.

NB! Kindlasti  lisada artiklile, mis mõju oli tegevusel lastele, mida nad õppisid tegevuste käigus, tagasiside küsimine lastelt.

 

·         Esimesed keskkonnakampaaniate tegevused:

18.-22. september – puuviljanädal – innustada lapsi sööma puu- ja köögivilju igapäevaselt.

22. september – autovaba päev – esitada nii personalile kui ka lapsevanematele väljakutse liikuda võimalusel ilma autota, kaardistada rühmas laste liikumisviis „kuidas tulin lasteaeda?“ (jalgsi, rattaga, bussiga jne)

30.september – fotokonkurss „Puraviku pilt“ – võimalus osaleda, kaasates lapsevanemaid, lasteaiavälisel konkursil

2.-6. oktoober – leivanädala kokkamisega seotud tegevused rühmades

18.-26.november Jäätmetekke vähendamise nädal – teemaks „Pakendid“

 

Teemakuud:

Oktoober -  hõimukuu ( muinasjutud hõimurahvastelt, uued sõnad).

Jaanuar  -    mitmekultuurilisuse kuu – tutvuda ja valmistada teiste maade rahvaste toite oma rühmaga, tutvustada neid teistele lasteaiakaaslastele – nt laste toidumess

 

·         Tutvumine ressursikulu analüüsi koostamisega. Arutlemine analüüsi koostamise üle.

 

·         Järgmisel koosolekul vaatame üle keskkonnaülevaatuse läbiviimise küsimustikud. 

 

 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Siiri Pentus

 

 

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar