Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

neljapäev, 4. aprill 2024

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll 04.04.2024

 Tallinna Lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 4

Tallinn 04. 04. 2024, kl 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Merle Mäeots, Viktoria Tutuko, Laura Ossul ja Rõõmusipsikute rühmast Victor Marcus ja Marta Mirell ning Päikesesipsikute rühmast Piia, Herta ja Eleanora

Päevakord:

1.    Keskkonnaülevaatuse 2024 kokkuvõte lastevanemate küsimustiku põhjal

2.    Keskkonnatöörühma nime osas jätkuv arutelu

3.    Jooksvad küsimused

Kuulati:

Keskkonnatöörühma juht Ene andis ülevaate keskkonna ülevaatuse lastevanemate küsitluse tulemusteast. Keskkonna ülevaatus viidi läbi veebruaris 2024. Lastevanematele edastati vastamiseks küsimused Google forms keskkonnas kõigi Rohelise kooli teemade kohta. Ülevaatuse kokkuvõttes toodi välja, millega on meil hästi ja mida saame veel paremini.

Lastega arutleti veel järgmiste teemade üle: Kliimamuutused; Paberikasutus rühmades; Elektri tarbimine, Transport - autovaba päev; Toit - pöörame rohkem tähelepanu toidu päritolu- maale. Eestis kasvatatud toidu väärtustamine;

Elurikkus ja loodus - aiandus ja omakasvatatud toit, mis on kõige parem. Tervis - kraanivesi ja selle puhtus.

Otsustati:

Laste ettepanekul on keskkonnatöörühm ROHELISE SIPIKU LIIT ehk edaspidi RSL.


Keskkonna ülevaatuse arutelu käigus lastepoolsed tähelepanekud ja ettepanekud:

·         Hommikuringides arutada lasteaia õueala kokkuleppeid.

·         Juhatavad sildid mänguasja- kastidele.

·         Kaaned prügikastidele, et linnud ei tassiks prügi laiali.

·         Kännupakud kokkulepitud kohtadesse.

·         Mudaköögid võiksid rohkem korras olla.

·         Õueõpitoa ees  jalgade puhastusmatt.

·         Mänguväljakule paigutame positiivse sisuga suunavad sildid.

·         Pöörame rohkem tähelepanu puudele ja põõsastele, hoiame neid.

·         Vaatame üle Putukahotelli ja mõtleme, kuidas sinna putukaid meelitada.

·         Liivaga mängime liivakastis ja mulda ning multši võtame mänguks ainult vähe.

·         Õuekriitidele sobib puidust kast.

·         Mõlemasse trepikotta tuleb  RSL postkast, kuhu saab postitada ettepanekud, kuidas lasteaias saab keskkonnasõbralikult tegutseda.

·         Postkastid seavad sisse Päikesesipsikud ja Rõõmusipsikud vastavalt oma trepikotta.

 

Üksmeelselt hinnati suurimaks saavutuseks Rohelise kooli programmi rakendamisel laste kaasamine ja kõige kõrgemalt hindame välisekspertide kaasamist rühmaprojektidesse, mis on seotud ka Rohelise kooli teemadega.


 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Siiri Pentus

 

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar