Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

esmaspäev, 10. veebruar 2020

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinna lasteaed Sipsik
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3
Tallinn 10.02.2020
Kell 13.30 – 15.00
Osavõtjad: Ene Hein, Leila Toit, Kärt Tagel, Hedi Leemets, Lizett Käst, Janeth Ivanov
Päevakord:
 1. Keskkonna ülevaatuse kokkuvõte
 2. Keskkonna tegevuskava läbivaatamine ja uuendamine vastavalt keskkonnaülevaatuse tulemustele
Otsustati:
 1. Lastevanemate keskkonnateadlikkuse suurendamine ( rühma stendidel Rohelise kooli teavitus ja blogi link, samuti lastevanemate meili listis info jagamine);
 2. Prügi (lasteaia kahe välisukse juurde kinnise prügikasti soetamine);
 3. Aprilli kahel esimesel nädalal 6.-17.04 viiakse lasteaias õpetajate Hedi ja Keidy juhendamisel keskkonnategude nädala raames läbi keskkonnategevusi ja mänge;
 4. Rühmades pööratakse laste suu loputamisele peale lõunasööki ja kätepesule tähelepanu: muusikaõpetaja Kaisa leiab sobiva 20 sekundilise kätepesulaulu, kahe vanema rühma lapsed õpetavad nooremate rühmade lastele õiget kätepesu;
 5. Vee säästliku tarbimise õpetamisel toetutakse Tallinna Vesi materjalidelehttps://tallinnavesi.ee/sotsiaalne-vastutus/oppematerjalid/lisaks vanemate rühmade õppekäigud Ülemiste Veepuhastusjaama, juunis korraldab iga rühma õpetaja õppetegevust, millesse lõimitud veemängud/katsed;
 6. Meri ja rannik teema raames kavandavad vanemad rühmad kevadel väljasõite lasteaia lähiümbrusesse mere äärde;
 7. Kliimamuutused ja Energia teema raames tutvustavad Rõõmusipsikud teistele lasteaiakaaslastele oma projekti Särts tulemusi, eriti säästlikku tarbimist; eelmisel aastal algatatud projekti „Mida külvan seda lõikan“ raames kasvatatakse rühmades maitsetaimi;
 8. Kõik rühmad saadavad õpetaja Kärdile blogi jaoks artikli, mis käsitleb või on seotud Rohelise kooli teemadega;
 9. Globaalse kodakondsuse teema raames on igal rühmal oma traditsioon, kuidas lastele teiste maade rahvaid tutvustada (näit reisipäevik, reisikaart, magnetid jne)
 10. Rõõmusipsikute rühma õpetajad jagavad oma head praktikat lillade karude koosolekute läbiviimisest (soovijad lepivad õpetajate Leila ja Siiriga kokku, kes ja millal nende koosolekutel saab) - 

Koosoleku juhataja: Ene Hein 
Protokollija: Kärt Tagel

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar