Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

kolmapäev, 20. oktoober 2021

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

Tallinna lasteaed Sipsik

Tallinn 06.10.2021

Kell 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Siiri Pentus, Leila Toit, Joanna-Eliisa Servet, Ulvi Uutar, Liisa Vari, Renate Paljasma, Katrin Nuka

Päevakord:

Keskkonna töörühma kinnitamine

Rohelise kooli programmi õppeaasta 2021-22 aastateemade arutamine

Rohelise kooli seminaridel osalemine ja tegevuste kajastamine

Kuulati

Ene Hein tegi ettepaneku jätkata keskkonnatöörühma tööd põhimõttel, et töörühmas on õpetajaid, õpetaja abi esindaja, lapsevanemaid ja lapsi 

Vaadati üle Rohelise Kooli 8 hariduslikku põhimõtet ja Rohelise Kooli kõik teemad. Arutati mida sel aastal süvendatult käsitleda lähtudes rühmade projektõppe teemadest.

Innustada õpetajaid avaldama enam artikleid Rohelise kooli teemadega seotud läbiviidud tegevustest. Kindlasti  lisada artiklile, mis mõju oli tegevusel lastele, mida nad õppisid tegevuste käigus, tagasiside küsimine lastelt.

Arutati kuidas ja millistes keskkonna-alastes tegevustes rakendada keskkonnaülevaatuse läbiviimisel kogutud lastevanemate ettepanekuid  

Jooksvad küsimused 

Otsustati

Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:

Ene Hein – töörühma juht

Siiri Pentus - õpetaja

Leila Toit - õpetaja

Joanna-Eliisa Servet - õpetaja

Ulvi Uutar- õpetaja

Liisa Vari – õpetaja

Renate Paljasma – õpetaja 

Keith Juksaar  – õpetaja ja õppekava töörühma juht

Katrin Nuka – õpetaja abi

Piret Kütt – lapsevanem

Emma 

Marie

Sander

Albert Tähesipsikute rühmas

Õppeaastal 2020/21 käsitletakse süvendatult kolme teemat:

Elurikkus ja loodus; Vesi; Transport

Teemad on seotud rühmade projektõppe teemadega, lasteaia arengukava ja õppekavaga.

Keskkonnakasvatus on lasteaias Sipsik suunatud nii lastele, vanematele kui ka personalile. Vastavalt rühma teemadele täiendame Rohelise kooli stende, lisades sinna fotoreportaaže väljasõitudest, artikleid, laste töid ja pilte.


Iga rühma õpetaja kirjutab oma rühmaga seotud ja läbi viidud Rohelise kooli tegevusest „Sipsiku Kuukirjale“ artikli, milles toob välja tegevuse eesmärgid ja mõju lastele. Keskkonnatöörühma juht Ene teeb jätkuvalt postitusi Rohelise kooli FB lehel ja lasteaia kodulehele ning õpetaja Joanna-Eliisa peab Sipsiku Rohelise kooli blogi. 


Tagasiside Tähesipsikute rühmalt 7.09 Aegna loodusmaja keskkonnaharidusprogrammis „Kalur Kalle“ ja 5.10 Lehola keskkonnaharidusprogrammis „Olen metsamees“ osalemisele.


Pirita-Kose „Metsamehe“ programm oli väga tore ja professionaalselt läbi viidud. Tähesipsiku rühma lapsed jäid väga rahule. Soovitame teistele rühmadel samuti selles osaleda.



Jooksvad küsimused: 

Teemade „Vesi“ ja „Transport“ raames käisid Tähesipsikute rühma lapsed  Lennusadama akvatooriumis uudistamas aurik-jäämurdjat Suur Tõll. Nende teemadega on seotud rühma projekt „Seilame ja teame!“

Teemaga „Vesi“ on seotud Päikesesipsikute rühma projekt „Veealune maailm“. 

Teema  „Elurikkus ja loodus“ raames sügismatkad rühmadele tellitud bussiga. 

             20.okt kl 10.00 lähevad Naeru- ja Mängusipsikud matkale Järve metsarajale.

             27.okt kl 9.30 lähevad Rõõmu- ja Päikesesipsikud matkale Laulasmaale.

             29.okt kl 9.30 lähevad Südame- ja Tähesipsikud matkale Laulasmaale.


Nüüd on inspiratsiooniks värske materjal "Häid näiteid tegevustest programmis Roheline kool“ – sealt leiab  ideid, mida ja kuidas ühe või teise Rohelise kooli teemaga teha. Kogumikus on kirjeldatud ka lasteaia Sipsik Mängusipsikute rühma Kala projekti näide. 

https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2021/10/RK_kogumik_parandatud_07_10_21.pdf  




Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Ene Hein

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar