Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

teisipäev, 12. aprill 2022

Ma olen väike vaatleja, kel meeldib palju joonistada- Tähesipsikute õppekäik mereäärde

 04.03.2022

Tähesipsikud korraldasid oma projektist „Jää aeg talve võlumaal“ ja Rohelise kooli tegevustest lähtuvalt õuesõppepäeva Stroomi rannas, kus jagunesid kolme väiksemasse gruppi ning asusid koos õpetajatega ilma, linde, merd ja mereäärset loodust uurima.

Uurimisülesandeks oli vaatluse teel välja selgitada, missugune on merelindude elupaik/kodu. Seejärel kehastusid lapsed kunstnikeks, kes joonistasid vaatluse tulemusel tehtud tähelepanekute põhjal merelindude elukoha ning nähtud merelinnud. Samal ajal arutasime, missuguseid merelinde lapsed teavad või tunnevad ning mil viisil toituvad ja kus puhkavad.

Peale seda algas otsimismäng. Iga rühm sai oma kasutusse munakarbi, kuhu tuli otsida rannaalalt võimalikult palju erinevat, lindudele ja mereloomadele ohtlikku, tehismaterjali või esemeid. Kogumiskarbi sisu ülevaatuse ajal arutlesid lapsed üheskoos, mis materjal või nende leid ja kuidas linde ohustab. Peale seda oli ühine piknik ja jalutuskäik mänguväljakute alale, kus esmalt filosofeerisime kahes erinevas väikerühmas keskkonnahoiu teemadel: 1) Linnud ja mereprügi; 2) Sulav jää ja tõusev merevee tase (Artika ja Antartika jääväljade sulamise põhjused ja võimalikud tagajärjed ning ärahoidmine).

Ühises ringis tegime kokkuvõtte, kuidas meie saame meid ümbritsevat keskkonda hoida ja loodust heaperemehelikult säästa.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar