Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

esmaspäev, 13. veebruar 2023

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

 Tallinna lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinn 31.01.2023

Kell 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Marielle Korostik, Eige Luik, Liisa Vari, Maarja Tarros, Viktoria Tutuko, Ene Hein

Päevakord:

1.      2022/23 Rohelise kooli tegevusplaani tutvustus ja arutelu

2.      Lastega mõttemugulas filosoofitund: küsimustiku koostamine aruteluks lähtudes Rohelise kooli teemadest: Toit, Tervis ja heaolu ning Elurikkus ja loodus

3.      Keskkonnaülevaatuse läbiviimine

4.      Jooksvad küsimused

Otsustati:

1.      Täiendada II poolaasta tegevusplaani looduse- ja keskkonnahoiu teema-aastast ja projektõppe teemadest lähtuvalt.  

2.      Viia jaanuaris – märtsis Mõttemugulas läbi lastega filosofeerimine meie poolt valitud teemadel: Südamesipsikud – Elurikkus ja loodus; Rõõmusipsikud – Tervis ja heaolu; Päikesesipsikud – Toit

Filosofeerimise tulemused saata keskkonnatöörühmajuhile.

3.      Viia läbi keskkonnaülevaatus perioodil 8.-28.02 2023. Jaotada keskkonnaülevaatuse küsitlused rühmadele  teemade kaupa:

Tähesipsikud – tervis ja heaolu

Südamesipsikud – transport

Rõõmusipsikud – kliimamuutused

Päikesesipsikud – toit

Naerusipsikud –  elurikkus/loodus ja õueala

Mängusipsikud – vesi

Keskkonnatöörühma juht saadab küsimustikud töörühma igale liikmele, kes edastab küsimused oma rühma lapsevanematele.

4.      Jooksvad küsimused

·         11.aprillil laste keskkonnakonverents, kus iga rühm teeb esitluse ühe enda poolt valitud aasta tegija looduses kohta ( lendorav – Südamesipsikud; merisiig – Rõõmusipsikud; kivipuravik – Päikesesipsikud; aul – Naerusipsikud; harilik mänd – Mängusipsikud)

·         Jaanuaris toidukuu raames kavandatud rahvusvaheline toidumess, kus iga rühm on valmistanud ja tutvustab teiste maade ja rahvuste toite, toimub lastekaitsepäeval, 1. juunil

·         Toiduraiskamise vähendamise nippidele tähelepanu pööramine

 

 Koosoleku juhataja: Ene Hein                                 Protokollija:

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar