Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

reede, 26. veebruar 2021

Lapsevanemate keskkonnaülevaatuse 2021 küsitluse kokkuvõte

Keskkonnaülevaatuse 2021 küsitluse kokkuvõte

Tallinna Lasteaed Sipsik liitus 2017 aasta sügisel rahvusvahelise programmiga Roheline kool, et tuua keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse. 

Keskkonnahariduse strateegia kujundamise eest omistati lasteaiale Sipsik ökomärgis Roheline lipp esimest korda 2018 aasta juunis ja teistkordselt juunis 2020. 

Iga aastase keskkonnaülevaatuse läbiviimisel ja keskkonna-alase tegevuse kavandamisel edastati nii personalile kui ka lastevanematele küsimustik meie poolt valitud Rohelise kooli teemade kohta.

Lastevanemate keskkonnaülevaatuse küsitluses osales kokku 72 lapsevanemat. 

Lastevanematele edastatav küsitlus oli jaotatud rühmade vahel teemade kaupa.

Mängusipsikute rühm – osales 16 lapsevanemat

 1. Teema: Transport

Tugevused

Parendustegevused


laps teab, miks on kasulik jalgsi käia ja jalgrattaga sõita


Ehkki 44% tuleb lasteaeda jalgsi ja 56% vastanutest tavapäraselt autoga, siis mõnikord minnakse lasteaiast koju ja ka eelkooli jalgsi.

Lapsevanemad põhjendavad, et hommikuti on kiire ja siis ei jõuaks nad üldse lasteaeda, kuid kevadeti lasteaiast ära tulek on küll jalutades.

lapsel on piisavalt võimalusi jalgsi käia või jalgrattaga sõita


100 %küsitluses osalenud lapsevanematest on oma lapsega rääkinud ohutust liiklemisest


lapsega on kaardistatud teekond lasteaiast koju
 1. Teema: Kliimamuutused

Tugevused


Parendustegevused

81 % vastanutest on oma lapsega rääkinud kliimamuutustest


81 % vastanutest on teinud midagi, et tekiks vähem toidujäätmeid


75 % vastanutest on loobunud ühekordsete nõude kasutamisest


63 % vastanutest kasutab toidu valmistamisel peamiselt kohalikku, lähedalt transporditud toorainet


Lastevanemate ettepanekud, mida saaks teha lasteaias, et tekiks vähem toidujäätmeid:

 • Läbimõeldud toidu planeerimine;

 • tellida toitu sellistelt tootjatel, kellel on ökoloogiliselt toiduained pakitud;

 • lapsed võiksid kõik portsud tõsta ise; 

 • arvestada rohkem laste toidusoovidega;

 •  lapsed tõstaksid ise omale sobiva koguse ja toit peab kindlasti olema maitsev, siis süüakse ka kõik ära;

 • kasutada toidujäägid ära loovates toitudes. Valmistada väiksemaid koguseid.


Tähesipsikute rühm – osales 11 lapsevanemat

 1. Teema: Globaalne kodakondsus

Tugevused


Parendustegevused


Teavitada lapsevanemaid, millised teemad lasteaias hõlmavad globaalse kodakondsuse temaatikat, sest 55 % vastanutest ei tea seda


89 % vastanutest peab oluliseks erinevate kultuuride tutvustamist lasteaias


lasteaias on loodud kiusamisvaba keskkond – 91 % vastajatest annab jaatava vastuse


Sipsiku lasteaia laps teab, et inimesi ei halvustata nende päritolu, kehalise eripära või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu – 91 % vastajatest annab jaatava vastuse


lapsele on tutvustatud teiste maade toitu, muusikat või kombeid – 82 % vastajatest annab jaatava vastuse


Lapsevanemad on tänulikud, et see teema on tõstatatud.


 1. Teema: Info, teavitamine, kaasamine

Tugevused

Parendustegevused


91 % vastajatest teab, et lasteaed osaleb Rohelise kooli programmis


lasteaia ruumides ringi liikudes on näha infot, et lasteaed osaleb Rohelise kooli programmis


Lapsevanemad on teadlikud, mida tähendab keskkonnasõbralik lasteaed

Anda lastevanematele ülevaade, mida tähendab keskkonnasõbralik lasteaed, sest 27% vastajatest ei tea seda

55% vastajatest on märganud lasteaia kodulehel infot, et osaleme Rohelise kooli programmis

Suunata vanemad külastama lasteaia kodulehte, sest 27% vanematest ei ole vastavat infot märganud

46% vastajatest on märganud sotsiaalmeedias või meedias on ilmunud infot lasteaia keskkonnasõbraliku tegevuse kohta

54% vastajatest ei tea või pole märganud sotsiaalmeedias või meedias ilmunud infot lasteaia keskkonnasõbraliku tegevuse kohta


Südamesipsikute rühm – osales 11 lapsevanemat

 1. Teema: Meri ja rannik

Tugevused

Parendustegevused


Lapsevanemad on teadlikud ja kasutavad kodus loodussäästlikke puhastusvahendeid – 82% vastajatest

Teavitada lapsevanemaid lastega tegevuste kaudu mikroplastide kahjulikust mõjust keskkonnale sh mereloomade organismile – 55% vastajatest pole mikroplaste vältinud

lapsele on räägitud veelindude toitmise kahjulikkusest – 82% vastajatest on andnud jaatava vastuse


Ettepanekud, mida lastevanemate arvates võiks lasteaias teha, et selgitada lastele liikide kaitse olulisust mereelus:

 • filmi või piltide näitamine (a la kilpkonn, kellel on plastik ümber vms). Raamatus "Laura lood" on ka üks lugu, kus hästi seletatud, millist mõju prügi võib mereelukatele avaldada.

 • Jutustada rohkem , temaatilised filmid, õppekäigud 

 • Õppeprogrammid, plakatid seintel

 • Teha väljasõite loodusesse

 • Visualiseerida, jutust on lapsel raske aru saada või sellega suhestuda

 • Rääkida mereloomadest, näidata pilte, vaadata pilte ja lühifilme sellest, mis plastik mereloomadega teeb.

 • Õpetada lapsi prahti õigesse kohta visakama

 • Õpetada, kuidas on õige, et siis lapsed saaksid harida ka vanemaid kodus.

 • Film, läbimängida, et lapsed saaks ise osaleda selles.

 • Tutvustada mõnda liiki, kelle arvukus on drastiliselt langenud või võõrliiki, kelle arvukus on tõusnud.


 1. Teema: Energia

Tugevused

Parendustegevused


Lapsevanemad teavad oma kodumasinate energiamärgistust – 91% vastajatest andis jaatava vastuse

27% vastajatest eemaldab telefonilaadija pistikupesast, kui telefonil on aku täis saanud

82% vastajatest on vahetanud kodus vanad lambipirnid säästlikuma valiku vastu

55% vastajatest ei ole ja 45% vastajatest on kodus tuled alati kustutatud, kui ruumis kedagi pole

Pisut üle poole vastajatest lülitab arvutid ja muud seadmed välja, kui neid enam ei kasuta, mitte ei jäta ooterežiimile?


Lastele on räägitud kodus elektri säästlikust kasutamisest – 73% vastajatest andis jaatava vastuseRõõmusipsikute rühm – osales 11 lapsevanemat

 1. Teema: Elurikkus ja loodus ja õueala 

Tugevused

ParendustegevusedSelgitada lastele elurikkuse mõistet – 100% küsitluses osalejatest vastab, et lapsed ei tea, mida tähendab elurikkus


Tutvustada lastele puuliike lasteaia õuealal


Lapsevanemad ei tea, et lapse rühmal on lasteaia õuealal oma peenar või rühmas taimekast, et laps näeks, kuidas toidutaimed kasvavad ning ta saaks õppida lihtsamaid aiatöid


Lapsevanemad ei tea, kas lasteaia õuealal on lindudele pesakaste ja toidumajakesi või putukahotelle


Lapsevanemad ei tea, kas lapse rühm hoolitseb lindude talvise toidulaua eest

laps teab, millised putukad, linnud ja teised loomad elavad lasteaia õuealal või külastavad seda

Nooremate rühmade lapsed ei tea, millised putukad, linnud ja teised loomad elavad lasteaia õuealal või külastavad seda

lasteaia õueala pakub lapsele piisavalt võimalusi põnevaks tegutsemiseks, mängimiseks ja jooksmiseks

Rajada lasteaia õuealale ala, kus muru ei niideta ning lapsed saavad taimi ja putukaid uurida

lapsed on loodust uurinud ja õppinud õues – arvab 73% vastajatest


Lastevanemate ettepanekud, mida võiks teha, et suurendada lasteaia õueala elurikkust:

 • Peenramaa, istutamine, lindude toitmine.

 • suvisel ajal oleksid kindlasti ka väikesed juurvilja-/salatipeenrad toredad

 • korraldada väljasõite või jalutuskäike parkidesse, kus on olemas erinevaid taime- ja loomaliike

 • lindude talvine toitmine, pesakastid lindudele ja oravatele, putukahotellid, marjapõõsad, õunapuud jms

 • peenarde loomine (köögiviljade istutamine)

Küsisime siis Franki käest: “Kas tead, mida tähendab elurikkus?” Ja muidugi ta teadis... “See on see kui sa rikud oma elu..” 


Päikesesipsikute rühm – osales 12 lapsevanemat

 1. Teema: Prügi ja jäätmed

Tugevused

Parendustegevused


Sipsiku lasteaia laste pered sorteerivad prügi


Lapsele selgitatakse, miks on vaja prügi sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab


biojäätmed kogutakse muust prügist eraldi


pandipakendid viiakse taaraautomaati


aegunud ravimid viiakse tagasi apteeki


patareid ja vanad akud viiakse kogumispunkti


kasutatud riided antakse teisele ringile – 100 % vastajatest


Lastevanemate ettepanekud, mida võiks teha, et vähendada lasteaias biojäätmete teket:

 • Toitu valmistada vastavalt sööjate arvule;

 • toit olgu värviline, maitsev ja kaunilt serveeritud;

 • lastele, kes toitu soovivad, anda võimalus see ära süüa, sest laste energiatarve ja kasvuspurdid toimuvad erinevatel aegadel. Täis kõhuga laps on rõõmus laps, jõuab rohkem ja magab paremini;

 • anda toidujääke söögiks rühmaruumis olevatele tigudele. 


Naerusipsikute rühm – osales 11 lapsevanemat

 1. Teema: tervis ja heaolu

Tugevused

Parendustegevused


Sipsiku lasteaia lapsed käivad nädalavahetusel õues kõndimas või aktiivselt tegutsemas


lapsed on päeva lõppedes lasteaias viibitud ajaga rahul


Lapsevanemad annavad 100 % oma panuse, et takistada lasteaias haiguste levikut


46 % vastajatest arvab, et laps oskab õigesti käsi pesta

54 % vastanutest arvab, et laps ei oska õigesti käsi pesta

91 %vastanutest pakub lapsele igapäevaselt puu- ja köögivilju 1. Teema: Vesi

Tugevused

Parendustegevused


laps joob janu korral kraanivett – 64 % vastajate arvates

Vanemad ei tea, kas lasteaia õppetöös selgitatakse vee säästmise vajadust

kodus juhitakse lapse tähelepanu vee säästlikule kasutamisele


Lastevanemate ettepanekud, mida võiks lasteaias teha, et selgitada lastele vee säästva kasutamise olulisust: 

 • Võib-olla näiteks selle kaudu, et kõik tahavad juua, nt ka taimed - ja kui liiga palju vett kulub, siis taimele ei jätku ja tal on paha olla vms

 • käsi pestes jm toimingutes õpetada säästmist


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar