Esiletõstetud postitus

Roheline Kool tutvustus

kolmapäev, 14. september 2022

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

Tallinna lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

Tallinn 14. 09. 2022 , kl 13.30 – 15.00

Osavõtjad: Ene Hein, Liisa Vari, Eige Luik, Katrin Nuka, Marielle Korostik, Maarja Tarros

Päevakord:

  1. Keskkonna töörühma kinnitamine
  2. Rohelise kooli programmi õppeaasta 2022-23 aastateemade arutamine
  3. Rohelise kooli seminaridel osalemine, tegevuste kajastamine

Otsused:

  • Ene Hein tegi ettepaneku jätkata keskkonnatöörühma tööd põhimõttel, et töörühmas on iga rühma õpetaja esindaja, õpetaja abi ja lapsevanema esindaja. Koolieelikute rühmast väike grupp lapsi. Kinnitati keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad:

Ene Hein – töörühma juht

Liisa Vari – õpetaja

Maarja Tarros  – õpetaja ja õppekava töörühma juht

Katrin Nuka – õpetaja abi

Eige Luik

Marielle Korostik

Kaie Koppel – lapsevanem

Linda

Mila Marie

Otto William

Sebastian Südamesipsikute rühmas

  • Vaadati üle Rohelise Kooli 8 hariduslikku põhimõtet ja Rohelise Kooli kõik teemad. Arutati mida õa 2022/23  süvendatult käsitleda ja otsustati lähtudes looduse- ja keskkonnahoiu teema-aastast valida: Elurikkus ja loodus; Toit; Tervis ja heaolu

Teemad on seotud rühmade projektõppe teemadega, lasteaia arengukava ja õppekavaga.

Keskkonnakasvatus on lasteaias Sipsik suunatud nii lastele, vanematele kui ka personalile. Vastavalt rühma teemadele täiendame Rohelise kooli stende Eige ja Marielle eestvedamisel, lisades sinna fotoreportaaže väljasõitudest, artikleid, laste mõtteid, töid ja pilte. Liisa võtab Rohelise kooli blogi enda kanda.

Ettepanek: paigaldada õuealale ilmastikukindel Rohelise kooli infostend

  • Rühmaõpetajad avaldavad enam artikleid Rohelise kooli teemadega seotud läbiviidud tegevustest. Kindlasti  lisada artiklile, mis mõju oli tegevusel lastele, mida nad õppisid tegevuste käigus, tagasiside küsimine lastelt.

 

Koosoleku juhataja: Ene Hein                                   Koosoleku protokollija: Ene Hein


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar